Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

4.5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності

Основними причинами невизначеності є інфляція, зміни в технології, хибна одиниця проектної потужності, порушення строків будівництва тощо. Проблема невизначеності посилюється також порушенням часових строків на виконання кожної фази проекту. Тому комерційні банки мають визначити вплив інфляції на оцінку інвестицій, оцінити результати аналізу чутливості проекту, аналізу беззбитковості та аналізу еквівалента впевненості.

Рішення про проведення такої оцінки приймається банком лише в тому випадку, якщо існують серйозні сумніви відносно життєдіяльності інвестиційного проекту, який буде профінансовано за рахунок кредиту.

1. Вплив інфляції на оцінку інвестицій.

Інфляція — це загальне підвищення цін. Коли зростає інфляція, реальна вартість сподіваних грошових потоків падає. Якщо інвестор не врахує ризик інфляції, то NPV або IRR можуть бути штучно завищені. Таким чином, у процесі аналізу інвестиційного проекту варто врахувати інфляцію, коригуючи або грошові потоки за проектом, або ставку дисконту. Розглянемо це на прикладі.

Приклад 4.6. Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції — 8000 тис. грн; період реалізації — 3 роки; грошовий потік по роках (тис. грн): 4000; 4000; 5000; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) — 18 %; середньорічний індекс інфляції — 10 %.

Спочатку визначимо оцінку проекту без урахування та з урахуванням інфляції. Розрахунок показників ефективності проекту без урахування інфляції наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Рік

Розрахунок без урахування інфляції

Коефіцієнт дисконтування за ставкою 18 %

Грошовий потік, тис. грн

Дисконтовані члени грошового потоку, PV, тис. грн

0

1

–8000

–8000

1

0,8475

4000

3389,8

2

0,7182

4000

2872,7

3

0,6086

5000

3043,2

 

 

 

NPV = 1305,7

Для визначення оцінки ефективності проекту з урахуванням інфляції необхідно: або скоригувати грошові потоки на середньорічний індекс інфляції, а потім на ставку дисконту; або визначити ставку дисконту, яка б ураховувала індекс інфляції (див. формулу 4.7), і потім скоригувати грошові потоки за новою ставкою, яка враховує індекс інфляції.

Ri = (1 + R) • (1 + і) – 1, (4.7)

де Ri — ставка дисконту (коефіцієнт) з урахуванням інфляції; R — ставка дисконту (коефіцієнт) без урахування інфляції; і — середньорічний індекс інфляції (коефіцієнт).

За даними нашого прикладу визначимо дисконтну ставку з урахуванням інфляції:

Ri = (1 + 0,18) • (1 + 0,1) – 1= 0,298 (29,8 %).

Таблиця 4.9

Рік

Розрахунок з урахуванням інфляції (варіант 1)

Розрахунок з урахуванням інфляції (варіант 2)

Грошовий потік, тис. грн

Коефіцієнт індексу інфляції за ставкою 10 %

Коефіцієнт дисконтування за ставкою 18 %

Дисконтовані члени грошового потоку, PV, з урахуванням інфляції, тис. грн

Коефіцієнт індексу інфляції за ставкою 29,8 %

Грошовий потік, тис. грн

Дисконтовані члени грошового потоку, PV, з урахуванням інфляції, тис. грн

0

–8000

1

1

–8000

1

–8000

–8000

1

4000

0,9090

0,8475

3080

0,770

4000

3080

2

4000

0,8264

0,7182

2376

0,594

4000

2376

3

5000

0,7513

0,6086

2286

0,4572

5000

2286

 

NPV = –258

NPV = –258

Розрахунок оцінки проекту з урахуванням інфляції наведено в табл. 4.9.

Як видно з табл. 4.8 без урахування інфляції проект доцільно прийняти, бо NPV = 1305,7 тис. грн. Однак розрахунок, проведений з урахуванням інфляції за двома варіантами показує, що проект варто відхилити, бо NPV від’ємне і становить –258 тис. грн. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим