Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2. Аналіз чутливості проекту

За допомогою цього аналізу можна показати, як змінюється чистий прибуток або прибутковість інвестицій за різних значень заданих змінних (питомої продажної ціни, питомих витрат, обсягу продажів та ін.). Аналіз чутливості треба здійснювати вже на етапі планування проекту, коли приймаються рішення, які стосуються основних факторів проекту. Його проводять у такій послідовності:

 • вибирають ключовий показник ефективності інвестицій (це може бути внутрішня норма дохідності інвестицій (IRR) або чиста приведена вартість проекту (NPV));
 • вибирають показники, відносно яких є певна невизначеність:
 • капітальні витрати та вкладення в оборотний капітал;
 • ринкові фактори — ціна товару та обсяг продажів;
 • компоненти собівартості продукції;
 • час будівництва та введення в дію виробничих потужностей;
 • встановлюють номінальні та граничні (нижні і верхні) значення невизначених факторів, вибраних на другому етапі процедури. Граничних факторів може бути кілька, наприклад: ± 5 % та ± 10 % від номінального значення;
 • визначають ключовий показник для всіх вибраних граничних значень невизначених факторів;
 • будують графік чутливості для всіх невизначених факторів. В інвестиційному менеджменті цей графік носить назву «Spider Graph» (див. рис. 4.3).

Чутливість проекту до зміни факторів невизначеності

Рис. 4.3. Чутливість проекту до зміни факторів невизначеності: 1 — ціна товару, 2 — вартість обладнання, 3 — матеріальні витрати

Даний графік дозволяє зробити висновок про найбільш критичні фактори інвестиційного проекту з тим, щоб у процесі реалізації проекту звернути увагу на ці фактори для скорочення ризику невиконання інвестиційного проекту.

Наприклад, якщо ціна продукції стала критичним фактором, то в ході реалізації проекту слід покращити програму маркетингу та підвищити якість товарів. Якщо проект є чутливим до зміни обсягів виробництва, то необхідно звернути увагу на вдосконалення внутрішнього менеджменту підприємства та ввести спеціальні заходи з підвищення продуктивності. Якщо критичним стане фактор матеріальних витрат, то доцільно покращити відносини з постачальниками, що приведе до зниження ціни на сировину. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування