Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4. Аналіз еквівалента впевненості

Ідея цього аналізу полягає у тому, щоб розподілити грошовий потік на певну та ризиковану частини. Грошові потоки переводяться в безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною ставкою. Наприклад, у США ставка за державними облігаціями уряду вважається безпечною і, як правило, береться за основу.

Вирахування еквівалентів упевненості проводиться в такій послідовності:

 • визначають сподівані грошові потоки від проекту;
 • визначають фактор еквівалента впевненості або відсоток сподіваного грошового потоку, що є певним;
 • вираховують певні грошові потоки: величину сподіваних грошових потоків перемножують на фактор еквівалента впевненості;
 • визначають теперішню вартість проекту шляхом дисконтування певних грошових потоків на безпечну дисконтну ставку;
 • визначають чисту теперішню вартість проекту: від чистої теперішньої вартості безпечних грошових потоків віднімають початкові інвестиції.

Якщо значення NPV дорівнює нулю або позитивне, проект можна ухвалити, якщо значення NPV негативне, то проект ухвалювати неслід.

Розглянемо це на прикладі.

Приклад 4.9. Компанія вирахувала, що протягом наступних п’яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки: 7000, 6000, 5000, 4000, 3000 дол. США. Фактори еквівалента впевненості за ті самі періоди відповідно будуть такі: 95, 80, 70, 60, 40 %. Початкові інвестиції в проект 11000 дол. США. Безпечна ставка (дохідність облігацій уряду США) — 10 %. Визначити, чи прийнятний проект, застосувавши метод еквівалента впевненості.

Розв’язок. Спочатку слід виділити безпечні грошові потоки зі сподіваних грошових потоків. Це можна зробити, помноживши сподівані грошові потоки на фактор еквівалента впевненості (див. табл. 4.11).

Таблиця 4.11

Рік

Сподівані грошові потоки, дол. США

Фактор еквівалента впевненості

Безпечні грошові потоки, дол. США

1

7000

0,95

6650

2

6000

0,80

4800

3

5000

0,70

3500

4

4000

0,60

2400

5

3000

0,40

1200

Отримавши безпечні грошові потоки, дисконтуємо їх за безпечною ставкою 10 % і отримуємо теперішню вартість безпечних грошових потоків (див. табл. 4.12).

Таблиця 4.12

Рік

Безпечні грошові потоки, дол. США

Відсотковий фактор теперішньої вартості за 10 %

Теперішня вартість певних грошових потоків, дол. США

1

6650

0,926

6158

2

4800

0,857

4113

3

3500

0,794

2779

4

2400

0,735

1764

5

1200

0,681

817

Усього теперішньої вартості певних грошових потоків, дол. США

15631

Далі, скориставшись формулою 4.2, визначимо:

NPV = 15631 – 11000 = 4631 дол. США.

Якщо NPV позитивне, то це означає, що проект прийнятний і його варто схвалити.

Контрольні запитання і завдання

 • Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту банком.
 • Назвіть види експертиз документів обґрунтування інвестицій.
 • Визначте основні завдання відділу банку з експертизи інвестицій.
 • Що таке процедура експертизи інвестиційного проекту?
 • Що включає в себе попередній розгляд та аналіз інвестиційного проекту?
 • Назвіть основні критерії оцінки діяльності замовника при інвестиційному кредитуванні.
 • Що включає в себе поглиблений аналіз інвестиційного проекту?
 • Які складові включає в себе фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту?
 • За якими принципами слід проводити фінансово-економічну оцінку інвестиційного проекту?
 • За якими критеріями банки формують інформаційні масиви інвестиційних проектів?
 • Які чинники має врахувати банк при фінансово-економічній оцінці інвестиційного проекту?
 • Назвіть основні критерії та показники, за якими визначається ефективність інвестиційного проекту.
 • Що таке середньозважена вартість капіталу та як вона визначається?
 • Що таке чистий приведений дохід, індекс рентабельності інвестицій та як вони визначаються?
 • Охарактеризуйте зміст внутрішньої норми дохідності інвестицій.
 • Як визначається строк окупності інвестицій?
 • Чому оцінка банком інвестиційного проекту в умовах невизначеності є обов’язковою?
 • Що таке аналіз чутливості інвестиційного проекту?
 • Що таке аналіз беззбитковості і як він проводиться на практиці?
 • Що таке виробничий левередж (операційний важіль) та як він визначається?
 • Що таке аналіз еквівалента впевненості і як він проводиться на практиці?


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування