Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Пересада А. А., Майорова Т. В.

П 27 Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 271 с.

ІSBN 966–574–329–5

Пропонований навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Інвестиційне кредитування», який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальністю «Управління банківськими інвестиціями». У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи кредитних відносин, які виникають у процесі інвестиційного кре­дитування, а також особливості банківського, державного, споживчого, іпотечного, іноземного інвестиційного кредиту та лізингу. При цьому особлива увага приділена управлінню ризиками при інвестиційному кредитуванні.

Для студентів і аспірантів економічних вищих навчальних закладів та факультетів, а також фахівців фінансово-кредитних установ.

ББК 65.262.2ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Сутність Інвестиційного кредиту
1.1. Поняття інвестиційного кредиту
1.2. Об'єкти інвестиційного кредитування
1.3. Суб'єкти (учасники) інвестиційного кредитування
1.4. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів
РОЗДІЛ 2. Банківське і нвестиційне к редитування
2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування
2.2. Види банківського інвестиційного кредитування
2.3. Вибір об'єктів для банківського інвестиційного кредитування
2.4. Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють
РОЗДІЛ 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування
3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування
3.2. Розгляд заявки на інвестиційне кредитування
3.3. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника
3.4. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту
3.5. Розрахунок сум погашення заборгованості за інвестиційними позичками
3.6. Визначення строку користування інвестиційною позичкою
3.7. Кредитна угода (договір), його призначення, склад і порядок складання
3.8. Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного кредитування
РОЗДІЛ 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів
4.1. Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника
4.2. Експертиза інвестиційного проекту
1. Попередній розгляд та аналіз інвестиційного проекту
2. Поглиблений аналіз інвестиційного проекту
4.3. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту
4.4. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів
4.5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності
1. Вплив інфляції на оцінку інвестицій.
2. Аналіз чутливості проекту
3. Аналіз беззбитковості
4. Аналіз еквівалента впевненості
РОЗДІЛ 5. Державне та споживче інвестиційне кредитування
5.1. Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитування
5.2. Податкове інвестиційне кредитування
5.3. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування
5.4. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб
РОЗДІЛ 6. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості
6.1. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування
6.2. Принципи оцінки об'єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні
6.3. Методи оцінки об'єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні
6.3.1. Метод валової ренти
6.3.2. Метод прямої капіталізації
6.3.3. Метод відшкодування інвестованого капіталу
6.4. Використання фінансового левереджу та методу інвестиційної групи при іпотечному кредитуванні
6.5. Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу як методу оцінки нерухомості
6.6. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні
РОЗДІЛ 7. Лізинг
7.1. Зміст, об'єкти та види лізингу
7.2. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних проектів, його ознаки та організація
7.3. Учасники лізингових операцій, їх взаємовідносини та регулювання
7.4. Порядок визначення розміру лізингового платежу. Графік лізингових платежів, його зміст і порядок складання
7.5. Лізингові контракти, їх призначення, види та склад
7.6. Лізинг в Україні: стан і перспективи розвитку
РОЗДІЛ 8. Міжнародний інвестиційний кредит
8.1. Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку економіки України
8.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України
Порядок розгляду пропозицій щодо надання Україні іноземних кредитів у межах міжнародних договорів
Порядок розгляду пропозицій про залучення юридичними особами — резидентами іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України
Порядок надання гарантій або інших зобов'язань Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою — резидентом зобов'язань щодо повернення іноземних кредитів, погашення яких передбачається здійснювати із залученням коштів державного бюджету
8.3. Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку
8.4. Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком реконструкції та розвитку
Критерії відбору банків-учасників
Вимоги ЄБРР до МСП-позичальників, проектів і позик.
8.5. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними організаціями
8.6. Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик
РОЗДІЛ 9. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні
9.1. Визначення проектних ризиків
9.2. Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій
9.3. Визначення кредитних ризиків
9.4. Управління кредитними ризиками
9.5. Управління відсотковими ризиками
9.6. Заходи щодо зниження ризиків
ДОДАТКИ
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9
Додаток 10
Додаток 11
Додаток 12
ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим