Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Порядок надання гарантій або інших зобов’язань Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою — резидентом зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів, погашення яких передбачається здійснювати із залученням коштів державного бюджету

Розгляд заявок юридичних осіб — резидентів щодо залучення іноземних кредитів з використанням для їх погашення бюджетних коштів здійснюється тільки у разі, коли кошти на ці цілі передбачені в державному бюджеті. Юридичні особи — резиденти, що мають намір одержати іноземні кредити, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України та передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, подають до Мінфіну лист-заявку з експертним висновком центрального органу виконавчої влади відповідно до галузі та документи за переліком згідно з додатком 12. У разі позитивного висновку Мінфіну щодо наявності у державному бюджеті або можливостей передбачення в ньому необхідних коштів пакет документів подається Кабінету Міністрів України.

Документи, подані Кабінетові Міністрів України для одержання гарантій Кабінету Міністрів України за іноземними кредитами, погашення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, розглядаються галузевими управліннями або відділами Кабінету Міністрів України і з їх висновками подаються на розгляд віце-прем’єр-міністрам України згідно із розподілом функціональних повноважень.

У разі прийняття відповідним віце-прем’єр-міністром України рішення про підтримку реалізації юридичною особою — резидентом поданого проекту з використанням іноземного кредиту, погашення якого передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, документи подаються робочому апарату Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 7 днів до її засідання.

Робочий апарат Валютно-кредитної ради розглядає подані документи і готує пропозиції для розгляду питання на її засіданні, а також повідомляє юридичну особу — резидента про дату розгляду питання.

Валютно-кредитна рада приймає попереднє рішення про можливість (за умови позитивних висновків державної експертизи) надання відповідних гарантій Кабінету Міністрів України щодо іноземного кредиту, який передбачається залучити.

Оформлення індивідуальних гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою — резидентом зобов’язань щодо погашення іноземних кредитів здійснюється відповідними державними органами та робочим апаратом Валютно-кредитної ради Кабміну за поданням банку-агента після укладення індивідуальної кредитної угоди між Мінфіном та юридичною особою — резидентом, в якій визначається механізм відшкодування бюджетних витрат на обслуговування іноземного кредиту, інші необхідні умови.

Юридична особа — резидент несе повну відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в документах, що подаються до органів (організацій), які здійснюють державну експертизу для одержання гарантій Кабінету Міністрів України.

У разі надання юридичною особою — резидентом недостовірної інформації стосовно проекту або власної діяльності проект відхиляється на будь-якому етапі проходження процедури. Кошти, сплачені юридичною особою — резидентом за проведення експертизи, не повертаються.

Юридична особа — резидент, що одержала для забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів гарантії Кабінету Міністрів України, несе відповідно до законодавства України повну відповідальність, яка виникає з підписаних нею внутрішніх кредитних та інших угод і договорів застави з банком-агентом або договорів страхування з членами Фонду страхових гарантій, а також угод з Мінфіном про порядок відшкодування видатків державного бюджету, які можуть виникнути внаслідок виконання Кабінетом Міністрів України гарантійних зобов’язань, а також щодо забезпечення гарантій Кабінету Міністрів України за виконання інших взятих на себе зобов’язань.

Юридична особа — резидент, яка одержала гарантії Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів, відповідає за повне і своєчасне погашення кредиту, відсотків за нього, а також сплату комісійних.

У разі невиконання юридичною особою—резидентом чи її поручителем прийнятих зобов’язань згідно із законодавством накладається стягнення на майно, передане в заставу, або подається позов до арбітражного суду.

Контроль за цільовим та ефективним використанням і своєчасним погашенням іноземних кредитів здійснюється центральними органами виконавчої влади відповідно до галузі, галузевими управліннями або відділами Кабінету Міністрів України, Мінфіном, Мінекономіки, Національним агентством з реконструкції та розвитку, банком-агентом та Фондом страхових гарантій у разі укладення договору страхування. Персональну відповідальність при цьому несуть керівники відповідних центральних органів виконавчої влади відповідно до галузі та керівники юридичних осіб — резидентів, для забезпечення виконання зобов’язань яких надано гарантії Кабінету Міністрів України.

З метою вдосконалення механізму надання державних гарантій та поліпшення ситуації з обслуговуванням заборгованості за кредитами, гарантованими урядом України, визначено, що: всі питання, пов’язані з наданням державних гарантій, передаватимуться до компетенції Мінфіну; встановлюється граничний розмір надання гарантій протягом бюджетного року; граничний розмір надання державних гарантій затверджується разом із затвердженням граничного рівня державного боргу; експертизу окупності проектів, під які надаються гарантії та оцінку кредитоспроможності позичальників проводять незалежні аудиторські та банківські установи. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим