Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.3. Визначення кредитних ризиків

Процес кредитування інвестиційних проектів у цілому є ненадійним, тому інвестиційні кредити повинні бути достатньо ліквідними для того, щоб покривати будь-який відплив коштів, витрати та збитки і при цьому забезпечувати прийнятний для акціонерів банку розмір прибутку. Така цілеспрямованість має бути основою будь-якої кредитної політики щодо прийняття ризиків та управління ними.

Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, при інвестиційному кредитуванні може бути визначеним як невпевненість кредитора у спроможності боржника виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди. Можливість такого ризику виникає через:

 • помилки самого банку під час розгляду кредитної заявки, розробки умов кредитної угоди;
 • неефективну роботу клієнта, що отримав інвестиційну позичку;
 • неефективність інвестиційного проекту, під який надається кредит;
 • нездатність банку створити адекватний грошовий потік у зв’язку з непередбаченими змінами в діловому, економічному і/або політичному оточенні позичальника;
 • невпевненість у майбутній вартості та якості (ліквідності чи можливості продажу на ринку) застави під кредит;
 • кризу в діловій репутації позичальника.

Серед причин виникнення цих ризиків, що залежать від самого банку, слід відзначити:

 • ліберальне ставлення до позичальника під час розгляду заявки на кредит;
 • неякісна оцінка кредитоспроможності позичальника;
 • погане структурування позички;
 • помилки в оцінці забезпечення позички;
 • неповне відображення в кредитній угоді умов, що забезпечують інтереси банку;
 • відсутність контролю за позичальником у період повернення позички та ін.

Основні причини створення кредитних ризиків, що залежать від позичальника, пов’язані з:

 • незадовільним керівництвом підприємства;
 • погіршенням якості продукції та робіт;
 • помилками в оцінці ринків збуту та ін.

До факторів, які не перебувають під контролем банку та позичальника, належать:

 • погіршення економічної кон’юнктури;
 • зміна політичної обстановки, законодавства та ін.

Отже, діяльність банку залежить від реальної оцінки ризику, пов’язаного з інвестиційними позичками, які він надає. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування