Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 9

Анкета Замовника на отримання інвестицій

Показник

Інформація

1. Повна та скорочена назва підприємства

 

2. Стислий опис інвестиційного проекту

 

3. Юридична адреса

 

4. Поштова адреса

 

5. Засоби зв’язку

Телефон

Факс

6. Дата надходження заявки

 

7. Організаційно-правова форма

 

8. Частка державної власності

 

9. Вища установа (підлеглість)

 

10. Орган державної реєстрації

 

11. Дата та номер державного свідоцтва про державну реєстрацію

 

12. Код ЄДРПОУ

 

13. Індивідуальний податковий номер

 

14. Орган податкової реєстрації

 

15. Дата заснування

 

16. Величина прибутку підприємства

1998 1999 2000

17. Засновники підприємства (від 5 % пайової участі)

Розмір паю, (%)

Адреса та форма власності засновників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження анкети

Показник

Інформація

18. Статутний капітал

Заявлений Фактичний

19. Банківські реквізити

Поточний рахунок Валютний рахунок

20. Основні види діяльності (в тому числі ліцензованої)

 

21. Річний оборот за остані два роки в розрізі валют

UAH USD Інше

1999

2000

 

 

 

 

22. Річний оборот за групами товарів, послуг, робіт за останні два роки (у тому числі експорт)

Група (товарів, робіт, послуг)

1999

2000

 

 

 

 

23. Відомості про обсяги найбільших експортних замовлень за останні два роки із зазначенням контрагентів

 

24. Торгова марка

 

25. Кредитна історія

Перелік усіх кредитів, погашених за останні три роки

Перелік усіх діючих на сьогодні кредитів

Перелік усіх на сьогодні пролонгованих та прострочених кредитів

 

26. Кількість працюючих

 

27. Керівний персонал

П. І. Б.

Рік народження

Телефон

Керівник

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Менеджер проекту

 

 

 

28. Необхідна сума залучених інвестиційних коштів

 

29. Сума власної частки

 

Закінчення анкети

Показник

Інформація

30. Напрями використання інвестиційних коштів (детально)

 

31. Форма внесення власної частки

 

32. Форма залучення інвестиційних коштів (потрібне підкреслити)

Інвестиційний кредит Участь у капіталі Інвестиційна угода Лізинг Здійснення спільної діяльності Інше (вказати)

33. Детальний перелік забезпечення інвестиційного кредиту (ліквідна застава, гарантії, поруки тощо)

 

Керівник (назва посади) ________________________

(підпис) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування