Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 10

Перелік документів та відомостей, необхідних для розгляду заявок про надання іноземних кредитів

 1. Офіційні відомості про кредитора.
 2. Повне найменування.
 3. Адреса.
 4. Номери телефонів, телефаксу та телексу.
 5. Місце реєстрації та орган, який її проводив. Номери телефонів, телефаксу та телексу органу, який проводив реєстрацію.
 6. Прізвища керівників (вищих посадових осіб) та їх телефони.
 7. Назва банку, що обслуговує кредитора, його адреса, номери телефонів, телефаксу та телексу.
 8. Відомості про головних акціонерів чи власників кредитора.
 9. Перелік основних напрямів діяльності кредитора.
 10. Витяг з єдиного реєстру статистичних одиниць.
 11. Документи: Витяг з торговельного або іншого реєстру країни, в якій зареєстровано кредитора (якщо це банк, витяг з його статуту), завірений нотаріусом або іншою уповноваженою на це особою, та копія реєстраційного свідоцтва.
 12. Банківські рекомендації.
 13. Річні звіти за два останні роки, завірені аудиторською фірмою, в яких мають бути відображені активи, пасиви та прибуток.
 14. Дозвіл на здійснення фінансово-кредитних операцій, виданий відповідним органом країни, в якій зареєстровано кредитора, або виписка з відповідного правового акта цієї країни.
 15. Інформація про ділові відносини в минулому з відомими фірмами, банками та установами, а також приклади кредитних угод, які укладалися з іншими країнами, банками та іншими фінансовими установами.
 16. Відомості про кредит, який пропонується Україні.
 17. Валюта кредиту.
 18. Сума кредиту (позички).
 19. Термін, на який надається кредит (позичка).
 20. Відсоткові ставки за кредит.
 21. Сума комісійних та винагород.
 22. Гарантії надання кредиту (надаються кредиторам) або підтверджені банком наміри надати такий кредит (якщо кредит пропонується посередником).
 23. Інформація про необхідність надання гарантій Кабінету Міністрів України для одержання запропонованого кредиту, в разі потреби гарантії її зразок.
 24. Інформація про можливості поновлення кредитів (позичок).
 25. Інформація про можливості одержання кредитів в інших валютах та про їх відсотки.
 26. Інформація про документи, необхідні для одержання кредиту (позички), та їх зразки.
 27. Інформація про умови надання кредиту (позички).
 28. Інформація про умови використання запропонованого кредиту (позички).
 29. Якщо кредит (позичка) пропонується посередником, довіреність (доручення), видана на його ім’я кредитором та засвідчена нотаріусом (адвокатом). У зазначеному документі мають бути чітко визначені повноваження довіреної особи, право підпису документів та термін дії довіреності (доручення).

Перелік документів, що подаються юридичною особою — резидентом для одержання іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України та передбачається здійснювати на умовах валютної самоокупності

 1. Анкета із зазначенням предмета застави, вартість якого повинна покривати розмір кредиту, що залучається, з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.
 2. Висновки незалежної аудиторської фірми про можливість реалізації предмета застави з урахуванням кон’юнктури ринку.
 3. Техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план).
 4. Річний баланс з усіма додатками, засвідчений аудиторською фірмою, та баланс на останню звітну дату (з відміткою державної податкової адміністрації (інспекції)).
 5. Імпортні контракти, для фінансування яких залучається кредит в іноземній валюті під гарантії Кабінету Міністрів України.
 6. Експортні контракти та інші договори на реалізацію продукції, за рахунок якої здійснюватиметься погашення кредиту та відсотків по ньому.
 7. Цінова експертиза імпортних та експортних контрактів, а в разі потреби — експертиза економічної ефективності проекту.
 8. Розрахунок окупності кредиту.
 9. Висновок екологічної експертизи (у разі потреби).


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування