Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 12

Перелік документів, що подаються юридичною особою — резидентом для одержання іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України та передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету

 1. Анкета із зазначенням предмета застави, вартість якого повинна покривати розмір іноземного кредиту, що залучається, з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.
 2. Висновки незалежної аудиторської фірми про можливість реалізації предмета застави з урахуванням кон’юнктури ринку.
 3. Техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план).
 4. Річний баланс з усіма додатками, засвідчений аудиторською фірмою, та баланс на останню звітну дату (з відміткою державної податкової адміністрації (інспекції)).
 5. Імпортні контракти, для фінансування яких залучається кредит в іноземній валюті під гарантії Кабінету Міністрів України.
 6. Експортні контракти та інші договори реалізації, за рахунок яких здійснюватиметься погашення кредиту та відсотків по ньому.
 7. Цінова експертиза імпортних та експортних контрактів, а в разі потреби — експертиза економічної ефективності проекту.
 8. Розрахунок окупності кредиту.
 9. Висновок екологічної експертизи (у разі потреби).
 10. Витяги з розрахункового та валютного рахунків в обслуговуючому банку.
 11. Зобов’язання про відкриття валютного та розрахункового рахунків у банку-агенті та спрямування на них усіх фінансових коштів.
 12. Зобов’язання про щомісячне надання Національному агентству з реконструкції та розвитку і Мінфіну інформації про стан та ефективність використання отриманого іноземного кредиту.
 13. Погодження проекту з Мінфіном.
 14. Розгорнутий техніко-технологічний експертний висновок на проект центрального органу виконавчої влади відповідно до галузі, його науково-дослідних чи проектних інститутів.
 15. Нотаріально засвідчені копії статутних документів та свідоцтва про реєстрацію підприємства.
 16. Довідка з державної податкової адміністрації (інспекції) про стан розрахунків з бюджетом.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування