Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.4. Напрями та об’єкти інвестування

1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності

Результатом будь-якої інвестиційної діяльності є отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Інакше кажучи, всі учасники інвестиційного процесу повинні бути зацікавлені в його організації та ефективному завершенні. Саме таким чином реалізуються індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності:

 • інвестори у даному разі отримують повернення вкладених капіталів і передбачені дивіденди;
 • замовники отримують реалізований інвестиційний проект та доходи від його використання;
 • керівник проекту та його команда отримують плату за контрактом, додаткову винагороду за результатами роботи та формування прибутку, а також підвищення професіонального рейтингу;
 • органи влади отримують податки з усіх учасників, а також задоволення громадських, соціальних та екологічних потреб і вимог у довіреній їм сфері;
 • споживачі отримують необхідні їм товари, продукти, послуги, плата за які відшкодовує витрати на здійснення інвестиційної діяльності та формує прибуток, який отримують активні учасники;
 • інші зацікавлені сторони отримують задоволення своїх інтересів.

Для досягнення найбільшого ефекту від здійснення інвестиційної діяльності необхідно зважити на такі внутрішні та зовнішні фактори, які притаманні нашій економіці:

 • нестабільність;
 • дефіцит та обмеженість коштів і ресурсів;
 • інфляція та зростання вартості;
 • поява та посилення конкуренції;
 • соціальні проблеми та вимоги;
 • екологічні зміни та вимоги;
 • проблеми споживчого ринку;
 • зростаючі вимоги до якості робіт.

Якщо ж ці зміни не аналізуються та не враховуються при управлінні інвестиційною діяльністю, це може призвести до негативних результатів, а саме:

 • зниження доходів і прибутків учасників;
 • перевищення встановлених за контрактом вартостей, тривалості та строків завершення інвестиційного проекту;
 • підвищення встановлених лімітів на спожиті трудові та матеріально-технічні ресурси;
 • збільшення штрафів за порушення зобов’язань;
 • запізнення з введенням нових технологій, відставання з впровадженням і практичним використанням результатів наукових досягнень і дослідно-конструкторських розробок;
 • відставання появи нової продукції на споживчому ринку;
 • непродуманість прийнятих рішень;
 • низька ефективність інвестицій та великі строки окупності проектів.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим