Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.2.3. Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звітів

У більшості випадків потреба в оборотному капіталі може бути розрахована на основі інформації, наведеної у балансі. Визначаються вартість запасів і дебіторська заборгованість (тобто товари

Рік

0

1

2

3

 

З балансу

Інвестиції

–60 000

 

 

 

 

Запаси

0

40 000

50 000

55 000

 

Дебіторська заборгованість

0

20 000

24 000

28 000

 

Кредиторська заборгованість

0

30 000

36 000

42 000

 

Із звіту про прибутки і збитки

Доходи

0

200 000

240 000

280 000

 

Прибуток від виробничої діяльності

0

30 00

48 000

60 000

 

Амортизація (рівномірна)

0

– 20 000

– 20 000

– 20 000

 

Відсоткові платежі

0

– 5 000

– 4 000

– 3 000

 

Податки (33 %)

0

– 1 650

– 7 920

– 12 210

 

Чистий прибуток

 

3 350 16 080 24 790

 

Дивіденди

0

0

– 1 000

– 1 500

 

Нерозподілений прибуток

 

3 350

18 430

41 720

 

Додатково:

 

 

 

 

 

Амортизація, відсоткові платежі та дивіденди

0

25 000

25 000

24 500

 

Відстрочені податкові платежі*1

0

1 650

6 270

4 920

– 12 210

Додаткові інвестиції

– 60 000

 

 

 

 

Додаткові зміни в оборотному капіталі*2

 

– 30 000

– 8 000

– 3 000

41 000

Грошові потоки
– 60 000 – 3 350 23 270 26 420 28 790

*1: {Показує різницю між сумою податків, яку необхідно заплатити за рік, і тією сумою податків, яка дійсно сплачується наступного року. Таким чином, у другому році сплачується податок на прибуток першого року (1 650 грн.), а не податок на прибуток другого року (7 920 грн.); різниця враховується додатково (7 920 – 1 650 = 62 700)}

*2: {Додає до початкового оборотного капіталу витрати у першому році (запаси плюс дебіторська заборгованість мінус кредиторська заборгованість), а потім усі інші зміни в оборотному капіталі. Додається зменшення оборотного капіталу до грошового потоку у третьому році реалізації інвестиційного проекту. Ці кошти вивільняються по завершенні інвестиційного проекту.}

були реалізовані, але гроші не були отримані, оскільки клієнти взяли їх у кредит) мінус кредиторська заборгованість (тобто, коли матеріали отримуються від постачальників у кредит і за них ще не розрахувалися). Ймовірно, що при зростанні обсягів реалізації протягом життєвого циклу інвестиційного проекту будуть збільшуватися додаткові щорічні витрати на оборотний капітал. Причина полягає в тому, що значення співвідношення між сумами, які потрібно заплатити, і сумами, які мають надійти, залишається відносно постійним. За відсутності інформації щодо цих компонентів припустимо як наближене значення при розрахунку оборотного капіталу брати різницю між величиною поточних активів і величиною поточних пасивів. У наведеному нижче прикладі продемонстровано методику розрахунку грошових потоків на основі даних прогнозних звіту про прибутки і збитки і балансу. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим