Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.3.6. Дохідність залученого капіталу

Дохідність залученого капіталу (ROCE), або облікова ставка дохідності, широко застосовується як показник ефективності. Керівники використовують багато різних коефіцієнтів для оцінки успішності підприємницької діяльності. Коефіцієнти пропонують емпіричні правила, які допомагають керівникам у:

  • порівнянні результатів поточного року з результатами минулого року;
  • зіставленні результатів діяльності підприємства з результатами діяльності конкурентів;
  • порівнянні фактичних показників діяльності з плановими;
  • розробці фінансових планів.

Немає сенсу використовувати показник дохідності на залучений капітал, який є лише емпіричним правилом, при прийнятті рішень стосовно прийняття чи неприйняття проекту. Дохідність залученого капіталу — це просто величина балансового прибутку у відсотках щодо суми залученого капіталу. Коефіцієнт ігнорує грошові потоки, їх розподіл у часі та ризик. У табл. 3.3 наведено приклад розрахунку дохідності (ROCE).

Таблиця 3.3

ПОКАЗНИКИ ROCE І EPS

Показники

1-й рік

2-й рік

Чистий грошовий потік

60

60

Амортизація

50

50

Балансовий прибуток

10

10

Залучений капітал (середнє значення)

75

25

ROCE

13,3 %

40 %

Кількість акцій

100

100

EPS

0,1

0,1

Річний грошовий потік становить 60 грн. Беручи до уваги, що початкова інвестиція реалізується рівномірно, сума амортизації у перший рік дорівнюватиме 50 грн. і 50 грн. — у другий рік. Балансовий прибуток таким чином становитиме 10 грн. щороку. Сума залученого капіталу у розмірі 100 грн. зменшиться до 50 грн. на кінець першого року і до нуля — на кінець другого року. Середня величина залученого капіталу на кінець першого року становитиме 75 грн. і 25 грн. — на кінець другого року. Розрахунки показують, що проект забезпечує дохідність залученого капіталу: 13,3 % — у першому році; 40 % — у другому. Отримані результати не дають відповіді на запитання щодо прийняття чи неприйняття інвестиційного проекту, оскільки не дано відповіді, чи дійсно цей проект створює багатство.

Формування показників  ефективності інвестицій у виробництво

Рис. 3.7. Формування показників ефективності інвестицій у виробництво



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим