Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

3.7. Основна термінологія

 • Грошовий потік
 • Дисконтування
 • Інвестиційна можливість
 • Інвестиційний вибір
 • Капітальний бюджет
 • Корпоративне планування
 • Пропозиція капіталу
 • Стратегія компанії
 • Чиста теперішня вартість
 • Альтернативна вартість
 • Аналіз затрат і вигод
 • Балансовий прибуток
 • Грошовий потік
 • Експлуатаційні витрати
 • Інвестиційна пропозиція
 • Незворотні витрати
 • Оборотний капітал
 • Первинні дані
 • Фінансова звітність
 • Фінансовий звіт
 • Чистий грошовий потік
 • Внутрішня норма дохідності
 • Рентабельність
 • Період окупності
 • Дисконтований період окупності
 • Дохідність залученого капіталу
 • Дохідність на акцію
 • Вартість боргу
 • Вартість капіталу
 • Гіринг
 • Ліверидж
 • Модель зростання
 • Нерозподілений прибуток
 • Пул коштів
 • Середньозважена вартість капіталу
 • Виробнича діяльність підприємства
 • Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку
 • Звіт про прибутки та збитки
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • План грошових потоків
 • Фінансова діяльність підприємства

 

3.8. Література

 • Балабанов И. Г. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1994.
 • Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.
 • Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. — Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1995.
 • Газеев М. Х. и др. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. — М.: ВНИИОЭНТ, 1993.
 • Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Пер. с нем. — М.: Высш. шк., 1995.
 • Инвестиционно-финансовый портфель: Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993.
 • Инвестиционно-финансовый портфель: Книга финан. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993.
 • Инвестиционно-финансовый портфель: Книга финан. посредника / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993.
 • Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.
 • Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992.
 • Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
 • Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996.
 • Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Уч. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.
 • Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998.
 • Управление проектами. — СПб: ДваТри, 1996.
 • Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1990.
 • Garry L. From concept to market. — John Wiley&Sons, 1989.
 • Lowry T., Weinrich B. W., Stcade R. D. Business in Todays World. — South-Western Publishing Co, 1990.
 • Mangudo J. How to start, finance and manage your own small business. — Prentice-Hall Press, 1984.
 • Shim, Tac K. Handbook of financial analysis, forecasting and modeling. — Prentice-Hall Press, 1998.
 • Small Business Management. — Houghoton Mifflin Company, 1990.
 • Strategic Planning for the Small Business. — Massachusetss, Hotdrook, 1990.
 • Weinrich G., Hoffmann U. Investitions-analyse. — Munchen, Wien, 1989.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування