Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.

Пересада А. А. та ін.

П 26Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. — К.: КНЕУ, 2001. — 251 с.

ІSBN 966–574–224–8

У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ: методологічні основи інвес­­тування; обґрунтування доцільності інвестування; бюджетування інвестиційних проектів; управління інвестиційним процесом; проектування інвестицій; капіталізація інвестицій.

У посібнику детально аналізуються і вивчаються різні аспекти організації і реалізації інвестиційного процесу: форми інвестування; суб’єкти інвестиційної діяльності; напрями та об’єкти інвестування; інвестиційні ризики; фінансове забезпечення; передінвестиційні дослідження; процес інвестування капіталу; оцінка грошових потоків за проектом; методи оцінки реальних інвестиційних проектів; вартість капіталу; фінансове планування інвестицій; макроекономічне регулювання інвестиційного процесу; ціноутворення в інвестиційній сфері; інвесторські кошториси; ресурсне забезпечення і моніторинг інвестиційного процесу.

Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить задачі і контрольні запитання для засвоєння лекційного курсу. До кожної теми додається список необхідної літератури. Окрім того, в кінці посібника наводиться загальний список літератури.

Книга розрахована на спеціалістів у галузі інвестування, фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться цим економічним явищем.

ББК 65.262.1ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ
1.1. Основні засади та проблеми інвестування
1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою
1.1.2. Інвестиційний ринок та його інфраструктура
1.1.4. Шляхи активізації інвестування
1.2. Форми інвестування
1.2.1. Фінансові інвестиції
1.2.1.1. Особливості фінансових інвестицій
1.2.1.2. Особливості фондового ринку України
1.2.1.3. Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України
1.2.2. Інвестиції у виробничі фонди
1.2.3. Іноземні інвестиції
1.2.4. Інтелектуальні інвестиції
1.2.5. Інноваційна форма інвестицій
1.3. Суб'єкти інвестиційної діяльності
1.3.1. Держава як суб'єкт інвестування
1.3.2. Індивідуальні та інституційні інвестори
1.3.3. Функціональні учасники інвестиційного процесу
1.4. Напрями та об'єкти інвестування
1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності
1.4.2. Поняття про інвестиційний проект
1.4.3. Типи проектного фінансування
1.4.4. Теорія інвестиційного портфеля
1.5. Практикум. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту
1.6. Основна термінологія
1.7. Література
РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
2.1. Інвестиційні ризики
2.1.1. Концепція і вимірювання ризиків
2.1.2. Види ризиків
2.1.3. Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення
2.2. Фінансове забезпечення
2.2.1. Фінансові ресурси інвестування
2.2.2. Способи залучення капіталу
2.2.3. Структуризація капіталу
2.3. Передінвестиційні дослідження
2.3.1. Інвестиційна стратегія
2.3.2. Оцінювання ефективності інвестицій
2.3.3. Визначення життєвого циклу проекту
2.3.4. Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу
2.3.5. Оцінка умов розміщення об'єктів інвестування
2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
2.4. Основна термінологія
2.5. Література
РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3.1. Процес інвестування капіталу
3.1.1. Інвестиційні можливості
3.1.2. Стратегічні міркування
3.1.3. Оцінка
3.1.4. Затвердження
3.1.5. Проектний контроль
3.1.6. Постаудит
Цілі постаудиту
Програма постаудиту
3.2. Оцінка грошових потоків за проектом
3.2.1. Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком
3.2.2. Визначення грошових потоків з неопрацьованих первинних даних
3.2.3. Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звітів
3.2.4. Змінні грошові потоки
3.2.5. Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту
3.2.6. Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків
3.3. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів
3.3.1. Чиста теперішня вартість
3.3.2. Внутрішня норма дохідності
3.3.3. Індекс прибутковості
3.3.4. Період окупності
3.3.5. Дисконтований період окупності
3.3.6. Дохідність залученого капіталу
3.3.7. Дохідність на акцію
3.4. Вартість капіталу
3.4.1. Визначення вартості капіталу
3.4.2. Індивідуальна вартість джерел капіталу
3.4.3. Гіринг і вартість капіталу
3.4.4. Вартість власного капіталу
3.4.5. Вартість облігаційної позики
3.5. Фінансове планування інвестицій
3.5.1. Звіт про прибутки та збитки
3.5.2. Баланс
3.5.3. План грошових потоків
3.5.4. Формування звітних фінансових документів
3.6. Практичні заняття і навчальні завдання
3.7. Основна термінологія
3.8. Література
РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ
4.1. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу
4.2. Індикативне планування інвестицій
4.3. Бізнес-планування інвестиційного проекту
4.4. Способи реалізації інвестиційних проектів
4.5. Регулювання взаємодії учасників інвестування
4.6. Тендерні угоди
4.7. Практичні заняття і контрольні запитання
4.8. Основна термінологія
4.9. Література
Додатки до розділу 4
Додаток 1
Додаток 2
РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
5.1. Загальні положення проектування
5.2. Ціноутворення в інвестиційній сфері
5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об'єкти
5.4. Інвесторські кошториси
5.5. Практичні заняття і контрольні запитання
5.6. Основна термінологія
5.7. Література
Додатки до розділу 5
Додаток 1
РОЗДІЛ 6. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
6.1. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу
6.2. Виконання будівельно-монтажних робіт
6.3. Розрахунки в інвестиційній сфері
6.4. Моніторинг інвестиційного процесу
6.5. Введення в дію об'єктів інвестування
6.6. Практичні заняття і контрольні запитання
6.7. Основна термінологія
6.8. Література
Додатки до розділу 6
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Література до дисципліни


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим