Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 3

Затверджено

___________________________

дата та №___ рішення (наказу, постанови), прізвище, ім’я, по батькові і посада особи, яка підписала рішення (наказ, постанову)

АКТ Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта

від «___» _____________ р. ____________________________

місцезнаходження об’єкта

Державна приймальна комісія, яка призначена рішенням (наказом, по- становою) від «___» _________ 20___ р. №__________________________

(назва органу, який призначив комісію)

у складі:

голови _______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Членів комісії — представників:

замовника (забудовника) ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

генерального підрядника _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

генерального проектувальника ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

органів Державного архітектурно-будівельного контролю____________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду____________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду __________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

органів Державної інспекції з ефективного використання газу ________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

виконкомів місцевих Рад народних депутатів ______________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

профспілкової організації _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

банку, який фінансує (по об’єктах промислового призначення) _______

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

органів з регулювання використання та охорони водоймищ (по об’єктах промислового призначення) _____________________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,

ВСТАНОВИЛА:

1. Замовником (підрядником разом із замовником) ______________

_____________________________________________________________

(назва організації, її відомча належність)

пред’явлений до прийняття в експлуатацію ________________________

_____________________________________________________________

(назва об’єкта, вид будівництва — нове, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)

за адресою ___________________________________________________

(область, район, населений пункт, вулиця, № будинку)

2. Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу, постанови) від «___» __________ 20__ р. №____

_____________________________________________________________

(назва органу, який виніс рішення)

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від «___» __________ 20__ р. № ____

_____________________________________________________________

(назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)

3. Будівництво здійснено генеральним підрядником ______________

_____________________________________________________________

(назва організації, її відомча належність)

який виконав _______________________________________ (види робіт)

із субпідрядними організаціями __________________________________

_____________________________________________________________

(назва організацій, їх відомча належність, види робіт, які виконані кожною організацією; у разі кількості організацій понад 3, їх перелік наводиться в додатку до акта)

4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена

генеральним проектувальником __________________________________

(назва організацій, їх відомча належність)

який виконав _________________________________________________

(назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями _________________________________

_____________________________________________________________

(назва організацій, їх відомча належність, виконані частини та розділи документації; у разі кількості організацій понад 3, їх перелік наводиться в додатку до акта)

5. Вихідні дані для проектування видані ________________________

_____________________________________________________________

(назва науково-дослідних організацій, їх відомча належність, тематика вихідних даних; у разі кількості організацій понад 3, їх перелік наводиться в додатку до акта)

6. Будівництво здійснювалось за проектом (типовим, індивідуальним, повторного застосування) __________________________________

_____________________________________________________________

(номер проекту, номер серії (за типовими проектами); для індивідуального проекту вказується назва органу, який дозволив застосування такого проекту)

7. Проектно-кошторисна документація затверджена ______________

_____________________________________________________________

(назва органу, який затвердив документацію)

8. Будівельно-монтажні роботи здійснені в терміни:

початок робіт _______________ ;

(місяць, рік)

закінчення робіт ____________ при тривалості будівництва, місяців:

(місяць, рік)

за нормою або за ПОБ ___________, фактично _________.

9. Державній приймальній комісії представлена документація: _____ _____________________________________________________________

(перелік докуметів відповідно до пп. 2.7, 2.10 ДБН А.3.1— 3—94 або № додатка до акта)

Вказані документи є обов’язковим додатком до цього акта.

10. Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт (для всіх об’єктів, крім жилих будинків) має такі основні показники потужності, продуктивності, виробничої площі, протяжності, місткості, обсягу, пропускної здатності, провідної здатності, кількості робочих місць і т. п. (заповнюється по всіх об’єктах в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

 

Потужність, продуктивність і т. п.

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

об’єктна (з урахуванням раніше прийнятих)

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

об’єктна (з урахуванням раніше прийнятих)

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом, в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей у початковий період __________________________________________________

(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

Пред’явлений до прийняття в експлуатацію жилий будинок має такі показники:

Показники

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

Загальна площа

м2

 

 

Кількість поверхів

поверх

 

 

Загальний будівельний обсяг

м3

 

 

в т.ч. підземної частини

м3

 

 

Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень

 

 

 

 

За проектом

Фактично

 

кількість квартир

площа квартир, м2

кількість квартир

площа квартир, м2

 

загальна

житлова

загальна

житлова

Всього квартир

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

однокімнатних

 

 

 

 

 

 

двокімнатних

 

 

 

 

 

 

трикімнатних

 

 

 

 

 

 

чотирикімнатних і більше

 

 

 

 

 

 

11. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об’єкту мають такі дані: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

(короткі технічні характеристики щодо особливостей його розміщення, планування кількості поверхів, основних матеріалів і конструкцій, інженерного та технологічного устаткування)

12. На об’єкті встановлено передбачене проектом устаткування в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробовування (перелік вказаних актів наведено у додатку).

13. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежобезпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом ________________________________ .

(відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку до акта.

14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію об’єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведено у додатку до акта.

15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, ліквідовані.

16. Роботи по озелененню, влаштуванню верхнього покриття під’їзних доріг до будівель, тротуарів, господарських, ігрових і спортивних майданчиків, а також оздоблення фасадів будівель повинні бути виконані:

Види робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Термін виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією:

всього________ тис. грн., у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт ________ тис. грн., устаткування, інструменту та інвентарю _______ тис. грн.

Рішення Державної приймальної комісії.

Пред’явлений до прийняття ___________________________

(назва об’єкта)

прийнятий в експлуатацію

Голова Державної приймальної комісії __________________

(підпис)

Члени Державної приймальної комісії ___________________

(підписи) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування