Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вступ

Якщо економіка — серце господарського механізму, то фінанси — кровоносна система економіки.

Від автора

У сучасних економічних відносинах між суб'єктами господарювання особливе місце належить фінансовим. Специфіка цих відносин полягає в тому, що вони завжди подаються у грошовій формі незалежно від того, стосується це забезпечення виробничої діяльності коштами чи розподілу створених прибутків і накопичень підприємств, формування і використання відповідних фондів грошових коштів. Фінансові відносини завжди існують об'єктивно і мають конкретні форми прояву.

Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємств.

Фінансові відносини, що виникають у процесі діяльності суб'єктів, характеризуються широким спектром. Вони охоплюють процеси створення підприємств; одержання і розподілу прибутків та накопичень; формування відповідних фондів грошових коштів; взаємовідносин з різними ланками фінансово-кредитної системи; формування та використання фонду оплати праці; розрахунків з постачальниками та підрядниками тощо.

У пропонованому навчальному посібнику розглядаються сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і функції, особливості організації на підприємствах різних форм власності, зміст та завдання фінансової діяльності на підприємствах; сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання, витрачання та організація розрахунків різноманітними їх формами; сутність фінансових результатів, їх види, порядок розрахунку та розподілу; сутність податків, їх класифікація, джерела сплати, порядок розрахунку і сплати в бюджет; сутність оборотних активів, порядок та джерела їх формування, питання нормування та ефективності використання; сутність кредиту, його форми, види та організація банківського кредитування підприємств; сутність, склад, знос та амортизація основних фондів; капітальні вкладення, їх види, порядок здійснення та фінансування; сутність фінансового планування, його види та їх характеристика, зміст та порядок складання фінансового плану підприємства; сутність фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємств, їх показники та методика розрахунку тощо. Зазначені питання входять у відповідні розділи (теми) програми курсу "Фінанси підприємств". При розкритті питань використовувалися відповідні закони і нормативні документи (з урахуванням внесених у них змін та доповнень), що регулюють фінансову діяльність суб'єктів господарювання. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування