Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

4.5.3. Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів

Доходи громадян, отримувані від підприємницької діяльності, підлягають обкладенню податком. Особливість обкладення цих доходів полягає в тому, що оподатковуваним вважається сукупний чистий дохід, визначений як різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при здійсненні остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки та з питань інтеграції України та Державним комітетом України зі сприяння малим підприємствам та підприємництву.

До витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать ті, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) за переліком, визначеним Головною державною податковою адміністрацією України і Міністерством економіки та з питань інтеграції України.

Витрати на придбання імпортних товарів, ввезених в Україну з метою продажу, при визначенні оподатковуваного доходу виключаються з одержаної виручки від їх продажу за митною вартістю, сплаченою при ввезенні цих товарів в Україну і перерахованою у гривні за курсом Національного банку України на дату перетину кордону.

Податок з фактичного річного доходу податкові органи обчислюють за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці — за місцем її здійснення з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Доходи громадян оподатковуються податковими органами на підставі таких документів:

• декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід;

• матеріалів перевірок діяльності громадян, здійснених податковими органами;

• отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за відповідною довідкою (форма № 2).

Сума податку з доходу підприємця обчислюється в такому порядку. Спочатку на основі декларації визначається сума чистого річного доходу. Потім розраховується середньомісячна сума доходу і з неї за встановленою ставкою оподаткування доходів громадян нараховується сума податку.

Обчислений податковими органами податок нараховується і сплачується в такому порядку:

• протягом року платники щоквартально сплачують у бюджет по 25 % річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше сплачують податок, — 25 % суми, нарахованої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік;

• авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада;

• суми плати податку, сплачені протягом року у вигляді авансових платежів, враховуються при остаточному розрахунку суми річного податку.

У разі збільшення або зменшення протягом року доходу платника в межах 50 % і більше проти очікуваного податковими органами мають бути перераховані суми податку за строками сплати, що не настали.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають до податкового органу декларацію щоквартально у 40-денний строк після завершення кварталу, а після закінчення року — до 1 квітня наступного року. У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або за інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, можуть сплачувати податок авансовими платежами з оцінюючого доходу, а за окремими видами діяльності — з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахунком податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахований у 1,5 рази.

Перелік видів діяльності, які можуть здійснюватись за умов фіксованих оплат прибуткового податку (шляхом придбання патенту), і розміри фіксованої суми податку (плати за патент) за ними затверджуються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Придбання патенту здійснюється в податковій адміністрації.

Розмір фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, не може бути меншим від 20 грн і перевищувати 100 грн за календарний місяць.

Якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому разі платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 % суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу і повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни в патент у строки, передбачені для його видачі.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, утримань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, податком на промисел, збором у Фонд соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове державне пенсійне страхування та ін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування