Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

4.5.4. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів — це прямий майновий податок, який нараховується і сплачується безпосередньо його платником відповідно до чинного законодавства України.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації — юридичні особи, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства власні транспортні засоби, які належать до об'єктів оподаткування.

До складу об'єкта оподаткування входять:

• трактори (колісні), крім тих, що на гусеничному ході;

• автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія;

• автомобілі легкові;

• автомобілі вантажні;

• автомобілі спеціального призначення, крім тих, які використовуються для перевезення пасажирів і вантажу (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

• мотоцикли (включаючи мопеди) і веломашини зі встановленим двигуном, крім тих, які мають об'єм циліндрів двигуна до 50 см3, та ін.

Водночас не є об'єктом оподаткування такі види транспортних засобів:

• трактори на гусеничному ході;

• мотоцикли (включаючи мопеди) та веломашини зі встановленим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна до 50 см3;

• автомобілі спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежні;

• транспортні засоби (вантажні, самохідні), що використовуються для вантажно-розвантажувальних робіт на територіях заводів, складів, у портах і аеропортах, а також для перевезення вантажів на малі відстані; • машини та механізми для сільськогосподарських робіт (зерно-,

картопле-, кукурудзозбиральні та інші комбайни). Податок нараховується виходячи з об'єму циліндрів двигуна, вимірюваного в кубічних сантиметрах, за ставками у гривнях з кожних 100 см3 об'єму циліндрів двигуна. При цьому розмір ставок диференційований за видами транспортних засобів (трактор, автомобіль та ін.) залежно від їх призначення (автомобіль вантажний або легковий), об'єму циліндрів двигуна та інших показників.

Розміри ставок за видами транспортних засобів наведені в табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Код

Опис об'єкта

Річна ставка

товарів

оподаткування

податку, грн.

87.01

Трактори колісні (крім гусеничних)

2,5 грн із 100 см3

87.02

Автомобілі для перевезення не менше

10 осіб, включаючи водія

3,6 грн із 100 см3

87.03

Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном) з об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 1000 см3

3,0 грн із 100 см3

 

1001 — 1500 см3

4,0 грн із 100 см3

 

1501 — 1800 см3

5,0 грн із 100 см3

 

1801 — 2500 см3

10,0 грн із 100 см3

 

2501 — 3500 см3

20,0 грн із 100 см3

 

3501 см3 і більше

30,0 грн із 100 см3

87.03.90100

Автомобілі з електродвигунами

0,5 грн з 1 кВт

87.04

Автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 8200 см3

10,0 грн із 100 см3

 

8201 — 15000 см3

15,0 грн із 100 см3

 

15001 см3 і більше

20,0 грн із 100 см3

87.05

Автомобілі спеціального призначення

(крім пожежних та швидкої допомоги)

3,6 грн із 100 см3

87.11

Мотоцикли (мопеди) і веломашини з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндрів двигуна

до 50 см3)

2,0 грн із 100 см3

Нарахування податку з наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів здійснюють їх власники — юридичні особи виходячи з кількості відповідного виду транспортних засобів, які перебувають на балансі підприємства станом на 1 січня поточного року, сумарного об'єму їх циліндрів двигунів у кубічних сантиметрах, а для водних транспортних засобів — їх довжини і встановлених ставок податку у гривнях із 100 см3 об'єму циліндрів двигуна або із 100 см довжини водного транспортного засобу.

Для визначення суми податку за видами транспортних засобів і його загальної суми підприємства — юридичні особи складають спеціальний затверджений податковим органом розрахунок у трьох примірниках, форма якого наведена в табл. 4.10.

Один примірник розрахунку платники податку — юридичні особи в зазначені податковим органом строки, але не пізніше 1 березня поточного року подають до податкового органу за місцем реєстрації підприємства.

Нарахована сума податку на транспортні засоби сплачується юридичними особами — платниками цього податку в місцевий бюджет щокварталу рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Фізичними особами податок на транспорт сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів щорічно або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому здійснюється технічний огляд транспортного засобу.

Перерахунки юридичними особами розміру податку у зв'язку з перереєстрацією транспортних засобів протягом року не здійснюються.

Якщо транспортні засоби придбані у другому півріччі, то податок сплачується в розмірі 50 % встановленої суми.

Перерахунок неправильно сплаченого податку допускається щонайбільше за два попередні роки. Власники транспортних засобів зобов'язані подавати до органів Державної автомобільної інспекції або інших органів, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції, платіжні доручення про сплату податку, а звільнені від сплати цього податку — відповідну довідку (документ), що надає право на користування цими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не здійснюються.

Таблиця 4.10

Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у 2002 р.

(платник — МП "Електроніка")

пор.

Вид і марка транспортного засобу

Об'єм циліндрів,

3

см3

Потужність двигуна, кВт

Довжина

корпусу, м

Кількість

транс-

портних засобів

 

Сумарний об'єм,

см3

Потужність, кВт

Довжина, м

 

Ставка річного

податку,

грн., за 100 см3;

за 1 кВт;

за 100 см

довжини

Сума нарахова-

ного

податку, грн.

Пільга

Сума податку,

що

підлягає сплаті, грн.

 

Код

Сума, грн.

1

Трактор колісний "МТЗ-80"

4400

1

4400

2,50

110

_

110

2

Автомобіль вантажний "ГАЗ-53"

4800

4

19200

10,00

1920

1920

3

Автомобіль вантажний "ЗИЛ130"

5500

2

1100

10,00

1100

1100

4

Автомобіль легковий "ВАЗ-2106"

1500

1

1500

4,00

60

60

5

Автомобіль легковий "ГАЗ-24"

2400

1

2400

10,00

240

240

6

Автомобіль легковий "УАЗ-469"

2400

2

4800

10,00

480

_

480

 

Разом

х

х

х

х

3910

3910

Строки сплати податку: І кв. — 977,50 грн до 15 квітня 2002 р., II кв. — 977,50 грн до 15 липня 2002 р.

III кв. — 977,50 грн до 15 жовтня 2002 р., IV кв. — 977,50 грн до 15 січня 2003 р.

Керівник підприємства (організації)_(підпис) Розрахунок перевірив старший

Головний бухгалтер _(підпис) державний податковий інспектор_(підпис)

"14" січня 2002 р.

Зі сплати податку на транспортні засоби його платникам надаються відповідні пільги. Так, від сплати податку звільняються:

• підприємства автомобільного транспорту загального користування незалежно від форм власності — за транспортні засоби, що перевозять пасажирів, на які у встановленому законодавством порядку визначені тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах;

• навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, — за навчальні транспортні засоби за умови використання їх за призначенням;

• особи, що належать згідно із законодавством України до таких категорій: потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, ветерани праці та інші громадяни похилого віку в Україні — за один легковий автомобіль з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3, а також інваліди І і II груп — за один автомобіль незалежно від об'єму циліндрів двигуна.

На 50 % менше від нарахованої суми сплачують податок сільськогосподарські підприємства-товаровиробники на трактори колісні, автобуси і спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше від 10.

На 50 % від сплати податку звільняються громадяни, у власності яких перебувають легкові автомобілі, вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 р. включно.

За правильність нарахування і своєчасність сплати податку несуть відповідальність його платники. Так, за несплату у встановлений строк податку на транспорт підприємства-платники сплачують пеню в розмірі 120 % облікової ставки Національного банку України із суми недоплати за кожен день прострочення.

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з юридичних осіб у доход відповідного органу податковими органами стягується вся сума приховуваного (занижуваного) податку і штраф у розмірі 5 % тієї самої суми. Сума приховуваного (занижуваного) податку і штраф вносяться у відповідний орган за рахунок прибутку (доходу), який залишається в розпорядженні підприємств.

У разі відсутності обліку об'єктів оподаткування або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також у разі неподання, несвоєчасного подання податковим органам розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати податку, юридичні особи сплачують у відповідний бюджет додатково 10% належних сум податків.

Податок, що надійшов до місцевого бюджету з транспортних засобів, використовується на покриття витрат із експлуатації і утримання автомобільних доріг та на інші цілі згідно з порядком, затвердженим відповідною радою. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування