Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

4.5.5. Плата (податок) за землю

Відповідно до Закону України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним. Плата за землю є прямим податком на володіння землею та її використання, що стягується у вигляді земельного податку або орендної плати, яка визначається відповідно до грошової оцінки земель. При цьому грошова оцінка земельних ділянок здійснюється Державним комітетом України із земельних ресурсів згідно з методикою, розробленою Кабінетом Міністрів України.

Плата за земельні ділянки, грошова оцінка яких не встановлена, визначається залежно від площі таких угідь та існуючих ставок податку.

Ставки земельного податку, порядок його нарахування і сплати встановлюються в законодавчому порядку.

Земельний податок нараховують і сплачують власники землі та землекористувачі, за винятком орендарів. За земельні ділянки, надані в оренду, сплачується орендна плата.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або у користуванні, у тому числі на умовах оренди.

Суб'єктом плати (платником) податку за землю є її власник або землекористувач, яким може бути як юридична, так і фізична особа.

Плата за землю визначається залежно від якості й місцезнаходження земельної ділянки, її грошової оцінки і встановлених ставок податку.

Грошова оцінка земельної ділянки щорічно станом на 1 січня нового року уточнюється на коефіцієнт індексації, прийнятий у Законі України "Про державний бюджет України" на відповідний рік.

Середні ставки податку встановлюються Верховною Радою України в законодавчому порядку за угіддями виходячи з призначення їх використання — за землями сільськогосподарського і несільсько-господарського призначення та землями, які входять до складу населених пунктів.

Так, за землі сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення, які мають вартісну оцінку, ставки податку встановлені у відсотках від їх вартісної оцінки. Ці ставки за видами угідь наведені в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Ставки земельного податку на землі, що мають вартісну оцінку

Вид угідь

Ставка земельного податку з 1 га землі у відсотках від її грошової оцінки

Рілля, сінокоси, пасовища

0,1

Багаторічні насадження

0,03

Землі населених пунктів, грошова оцінка яких

встановлена

1,0

Земельні ділянки підприємств промисловості,

транспорту, зв'язку та іншого призначення

5,0

Землі, по яких проходить залізниця Збройних Сил

України та інших військових формувань

0,02

Земельні ділянки, надані на землях природоохоронного,

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного

призначення

50,0

Земельні ділянки, надані на землях лісового фонду

0,3

Земельні ділянки, надані на землях водного фонду

0,3

Якщо грошова оцінка земельних ділянок у населених пунктах не визначена, то встановлюються середні ставки земельного податку з одиниці площі залежно від чисельності населення в населених пунктах, до складу яких входить земельна ділянка. Разом з тим, якщо землі входять до складу обласних центрів, міст Києва, Сімферополя, Севастополя і міст обласного підпорядкування, то встановлені середні ставки податку з одиниці площі збільшуються на коефіцієнт від 1,2 до 3,0 залежно від чисельності населення у відповідному населеному пункті. Середні ставки податку з одиниці площі земельних угідь і коефіцієнти їх збільшення наведені в табл. 4.12.

Таблиця 4.12

Середні ставки земельного податку для земельних ділянок населених пунктів, грошова оцінка яких не встановлена

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. чол.

Середня ставка податку за 1 м2, коп.

Коефіцієнт, що застосовується в Києві, Сімферополі, Севастополі, обласних центрах і містах обласного підпорядкування

згідно із законом

на 2004 р.

з урахуванням індексації

До 0,2

1,5

4,54

0,2 — 1

2,1

6,36

1 — 3

2,7

8,18

3 — 10

3,0

9,09

10 — 20

4,8

14,54

20 — 50

7,5

22,72

1,2

50 — 100

9,0

27,27

1,4

100 — 250

10,5

31,82

1,6

250 — 500

12,0

36,36

2,0

500 — 1000

15,0

45,45

2,5

1000 і більше

21,0

63,63

3,0

Встановлені середні ставки податку з одиниці площі застосовуються з обліком коефіцієнтів індексації, визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік. На 2003 / 2004 р. цей коефіцієнт становить 3,03.

У населених пунктах, що визначені Кабінетом Міністрів України як курортні, до ставок земельного податку, встановлених з одиниці площі, так само застосовуються відповідні коефіцієнти.

Встановлені середні ставки земельного податку на земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь) диференціюють і затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради з земель виходячи з їх функціонального використання і місцезнаходження. Проте верхня межа ставки не повинна перевищувати її середню величину більш як удвічі з урахуванням встановлених коефіцієнтів їх збільшення.

Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного і лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими і господарськими будівлями і спорудами, стягується в розмірі 3 % суми земельного податку, нарахованого за ставками для земель населених пунктів.

Податок на земельні ділянки, виділені для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, стягується в розмірі 5 % грошової оцінки одиниці площі за областями.

При цьому розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів.

Від сплати податку звільняються:

• заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, пам'ятники природи, парки — пам'ятники садово-паркової культури;

• вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

• установи органів місцевої влади і органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, підприємства, об'єднання й організації товариств сліпих і глухих України, громадські організації інвалідів України;

• вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури і спорту;

• зареєстровані релігійні та благодійні організації, які займаються підприємницькою діяльністю;

• пенсіонери, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди І і II груп, громадяни, які виховують трьох і більше дітей, громадяни, члени сімей яких проходять строкову військову службу, громадяни, які постраждали від аварії на ЧАЕС і мають спеціальне посвідчення.

За земельні ділянки, на яких розміщені будівлі, що перебувають у користуванні кількох осіб, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно до частини площі будівлі, яка перебуває в їх користуванні.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником землі) і орендарем.

Юридичні особи нараховують податок на землю самостійно раз на рік виходячи із зайнятої площі відповідних земельних угідь станом на 1 січня поточного року і встановлених ставок платежу. Дані про суми нарахованого податку з відповідних видів земельних угідь заносяться у Податковий розрахунок земельного податку (табл. 4.13).

Таблиця 4.13

Податковий розрахунок земельного податку на 2004 р. (платник — завод "Продтовари")

(скорочено)

№ пор.

Категорія земель

Загальна сума нарахованого

земельного податку (грн. коп.)

1

2

3

1

Землі сільськогосподарського призначення — разом

 

 

 

 

 

 

 

7

0

*

0

0

 

У тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у межах населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

за межами населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

7

0

*

0

0

2

Землі населених пунктів

 

 

 

 

 

3

9

0

0

*

0

0

3

Землі несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

4

Разом нараховано податку за рік

 

 

 

 

 

3

9

7

0

*

0

0

 

У тому числі за місяцями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

січень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.2

лютий

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.3

березень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.4

квітень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.5

травень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.6

червень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.7

липень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.8

серпень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.9

вересень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.10

жовтень

 

 

 

 

 

 

3

3

1

*

0

0

4.11

листопад

 

 

 

 

 

 

3

3

0

*

0

0

4.12

грудень

 

 

 

 

 

 

3

3

0

*

0

0

"_"_ 2004 р.

Керівник_ Головний бухгалтер_

До Податкового розрахунку земельного податку додаються відповідні додатки, які підтверджують наявність документів на землю, пільг щодо сплати податку, розрахунки сум податку за відповідними видами земельних угідь. Форма розрахунку земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку, наведена в табл. 4.14.

Складений Податковий розрахунок земельного податку з додатками юридичні особи подають до податкового органу до 1 лютого поточного року.

Фізичним особам земельний податок нараховують податкові органи. Нараховані суми податку податкові органи доводять до громадян-платників до 1 липня поточного року спеціальним повідомленням.

Сплата земельного податку протягом року здійснюється рівними частинами за такими строками:

• сільгосппідприємствами, які сплачують фіксований податок, — щомісяця до 30 числа місяця, наступного за звітним;

• громадянами та виробниками сільськогосподарської та рибної продукції — до 15 серпня і 15 листопада.

Інші платники сплачують земельний податок щомісяця до 30 числа місяця, наступного за звітним.

Кошти, які надходять від земельного податку, повністю зараховуються до місцевих бюджетів з подальшим їх використанням на фінансування відповідних заходів.

Відповідальність за правильність нарахування і своєчасну сплату податку несуть його платники.

За несвоєчасну сплату земельного податку стягується пеня в розмірі 120 % облікової ставки НБУ із суми недоплати за кожний день прострочення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим