Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.6.3. Місцеві збори

Ринковий збір — це плата за право займати місце для торгівлі на ринках і в павільйонах усіх форм власності, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків тощо.

Платниками ринкового збору є юридичні особи всіх форм власності, їх філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи і фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську й промислову продукцію та інші товари на ринках.

Об'єктом оподаткування є торговельні місця. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі.

Ставки ринкового збору встановлюються за кожне торговельне місце і не повинні перевищувати 20 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для фізичних осіб і трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб. Ставки можуть бути диференційовані залежно від району розміщення ринку, виду продукції, що продається, тощо.

Сума платежу визначається співробітниками ринку множенням встановленої ставки на кількість торговельних місць, які займає торговець.

Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі отриманого касового чека про його сплату торговцю надається місце для торгівлі.

Кошти, які надійшли від ринкового збору, адміністрація ринку перераховує в місцевий бюджет щомісяця до 20 числа.

Сплачена юридичними особами сума ринкового збору відноситься на витрати виробництва. Фізичні особи сплачують ринковий збір за рахунок власних доходів.

Відповідальність за правильність нарахування і своєчасність перерахування в бюджет ринкового збору несе адміністрація ринку. Так, за несвоєчасне перерахування ринкового збору в місцевий бюджет з платника стягується пеня в розмірі 0,3 % суми недоплати за кожний день прострочення.

У разі виявлення на ринку під час контрольної перевірки працівниками органів державної податкової служби торговців без касових чеків, що свідчать про сплату ринкового збору, з них стягується штраф, еквівалентний 10 розмірам ринкового збору.

У разі виявлення у торговців неналежно оформлених касових чеків про сплату ринкового збору з вини адміністрації ринку остання за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 розмірам ринкового збору.

Не справляється ринковий збір з підприємств торгівлі, громадського харчування, розташованих у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, та з власних торговельно-закупівельних підрозділів ринку незалежно від місця, яке вони займають.

Збір за припаркування автотранспорту — це плата, що стягується з власників автотранспорту — юридичних і фізичних осіб за при-паркування автомобілів у спеціально обладнаних чи відведених для цього місцях.

Платниками збору є водії, які паркують свої автотранспортні засоби у спеціально обладнаних чи відведених для цього місцях.

Збір стягується за ставками, встановленими місцевими органами влади, з розрахунку за 1 год стоянки (паркування) автомобіля в місцях припаркування. Граничні розміри ставок не повинні перевищувати 5 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних місцях і 1% — у відведених місцях за 1 год стоянки (паркування) автомобіля.

Збір стягується особами, уповноваженими відповідним органом місцевого самоврядування.

Збір сплачують водії автомобілів готівкою особам, які стягують ці платежі. На підтвердження сплаченого збору водій отримує відповідний документ.

Власники автостоянок або відведених для стоянок автомобілів місць щомісяця перераховують зібрані платежі в місцевий бюджет до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Відповідальність за повноту стягнення збору за припаркування автотранспорту і своєчасність перерахування його в бюджет несуть власники автостоянок і відведених для них місць відповідно до законодавства України.

Збір за право використання місцевої символіки — це збір з юридичних і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності за використання в комерційних цілях місцевої символіки при виробництві та реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.

Об'єктом обкладання збором є вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста, зображення архітектурних та історичних пам'яток тощо) видається терміном на один рік органами місцевого самоврядування, які й встановлюють розмір збору.

Річний граничний розмір збору за право використання місцевої символіки не повинен перевищувати: з юридичних осіб — 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з фізичних осіб — підприємців — двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір стягується за право використання місцевої символіки щорічно при видачі дозволу і подовженні терміну його дії. Сума збору вноситься в місцевий бюджет у встановлені строки.

За використання місцевої символіки без дозволу з винних стягується штраф у розмірі 0,5 % вартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг — це плата суб'єктів торгівлі за видачу їм дозволу на торгівлю у спеціально призначених для цього місцях.

Платниками цього збору є юридичні особи всіх форм власності, а також фізичні особи, які отримали дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі сільськогосподарською продукцією і промисловими товарами.

Ставки збору залежать від площі торговельного місця, його територіального розміщення, виду продукції (товарів), що продається, і встановлюються місцевими органами влади в розмірі від 10 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рік для суб'єктів, які постійно здійснюють торгівлю, і від 0,5 до 3,0 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за разову (на одну добу) торгівлю.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі сплачується в місцевий бюджет і відноситься юридичними особами — платниками цього збору — на собівартість продукції, а фізичні особи сплачують цей податок за рахунок власних доходів.

Відповідальність за правильність нарахування і повноту сплати збору в бюджет несуть уповноважені організації або посадові особи, яким доручено видавати дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі.

Збір за проїзд територією Автономної Республіки Крим і прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, стягується з юридичних осіб, громадян України та інших держав.

Платниками цього виду податку є водії транспортних засобів.

Збір стягується за встановленими ставками залежно від виду транспортного засобу і об'єму циліндрів його двигуна. Так, для легкових автомобілів ставки встановлюються в розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для вантажних автомобілів — від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів.

Збір стягується органами внутрішніх справ України на контрольно-перепускних пунктах одноразово при перетині кордону в одному напрямку і виключає його сплату при поверненні. Зібрані кошти перераховуються в місцевий бюджет.

Від сплати збору звільняються:

• спортсмени, які від'їжджають на міжнародні змагання;

• громадяни, які від'їжджають з метою участі в культурному обміні, на лікування, оздоровлення дітей і за телеграмою на поховання близьких родичів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування