Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4.7. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво

До витрат у незавершеному виробництві належать усі витрати, вкладені у вартість розпочатих, але не завершених виробів, що перебувають на різних стадіях виробничого процесу з моменту першої операції до здачі готової продукції на склад.

Норматив оборотних активів, що виділяються на заснування незавершеного виробництва, залежить від обсягу та складу продукції, що виробляється, тривалості виробничого циклу, собівартості продукції та характеру збільшення витрат у процесі виробництва.

Норматив власних оборотних активів у незавершеному виробництві обчислюється за формулою

Норматив власних оборотних активів у незавершеному виробництві

де Во— однодобові витрати на виробництво продукції у IV кварталі, грн; Твц — тривалість виробничого циклу, днів; К — коефіцієнт наростання витрат.

Однодобові витрати визначаються діленням на 90 витрат на обсяг випуску валової продукції в оцінці за виробничою собівартістю IV кварталу запланованого року.

Тривалість виробничого циклу відображає час перебування продукції в незавершеному виробництві від першої технологічної операції до повного виготовлення продукції та здачі її на склад. Вона визначається на основі технологічних карт та інших планових нормативів виробництва за кожним виробом у календарних днях.

У тривалість виробничого циклу включається час, витрачений на обробку деталі (технологічний запас), час на транспортування деталей від одного робочого місця до іншого і здачу готової продукції на склад (транспортний запас), час перебування виробів, що обробляються, між окремими операціями (оборотний запас), час перебування виробу у страховому запасі.

Коефіцієнт наростання витрат відображає характер збільшення витрат у незавершеному виробництві за днями виробничого циклу. При рівномірному наростанні витрат він обчислюється за формулою

Коефіцієнт наростання витрат

де Во , Вн — витрати відповідно одночасні та наростаючі, грн.

При нерівномірному зростанні витрат за днями виробничого циклу, цей коефіцієнт обчислюється за формулою

виробнича собівартість виробу

де С— середня вартість виробу в незавершеному виробництві, грн; П — виробнича собівартість виробу, грн.

Середня вартість виробу в незавершеному виробництві обчислюється як середньозважена величина витрат, що припадає на кожний день виробничого циклу, і кількості днів їх знаходження у процесі виробництва.

При поєднанні рівномірних і нерівномірних витрат середня вартість виробу в незавершеному виробництві розраховується за формулою

де Т — тривалість виробничого циклу, днів; Т1, Т2 — час від моменту вкладення разових витрат до завершення виробничого циклу, днів; Б1, В2, ... — витрати за днями виробничого циклу, грн; Вр— витрати, що здійснюються рівномірно протягом виробничого циклу.

Приклад. Виробнича собівартість виробу — 250 тис. грн; тривалість виробничого циклу — 6 днів. Витрати на виробництво у перший день становили 55 тис. грн, у другий — 52 тис. грн, решта 143 тис. грн — це витрати, що здійснюються рівномірно щодня. Коефіцієнт наростання витрат

Норматив оборотних активів у незавершеному виробництві

де В — обсяг випуску валової продукції за кошторисом на IV квартал наступного року, грн; Д — кількість днів у періоді, Д = 90. Підставивши відповідні показники у формулу (5.6), дістаємо 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим