Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4.8. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси готової продукції

До готової продукції належать вироби, завершені у виробництві, прийняті відділом технічного контролю та здані на склад. Норматив оборотних активів на залишки готової продукції, визначається як добуток норми оборотних активів у днях на вартість однодобо-вого випуску товарної продукції в наступному році за виробничою собівартістю:

де В — обсяг випуску товарної продукції у IV кварталі наступного року (при рівномірно наростаючому характері виробництва) за виробничою собівартістю, грн; Тоа — норма оборотних активів на готову продукцію, днів.

Норма оборотних активів на запаси готової продукції складається з таких елементів: часу, необхідного для комплектування виробів для постачання; часу на пакування продукції; часу на оформлення та здачі банку платіжних документів. Час на зазначені операції визначається розрахунково (хронометражем).

При великій номенклатурі продукції, що випускається, виокремлюються основні види виробів, що становлять 70-80 % загального обсягу випуску. За ними розраховується середньозважена норма оборотних активів, яка потім поширюється на всю готову продукцію, що перебуває на складі.

Множенням вартості однодобового випуску товарної продукції, оціненої за виробничою собівартістю в запланованому році, на середньозважену норму оборотних активів у днях визначають норматив. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування