Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Господарський кодекс України. — К.: Кондор, 2003.

2. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // Голос України. — 1991. — 24 квіт.

3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // Голос України. — 1991. — 11 листоп.

4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. // Голос України. — 2001. — 23 січ.

5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. // Голос України. — 1991. — 21 листоп.

6. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. // Голос України. — 1997. — 25 берез.

7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 22 травня 1997 р. // Голос України. — 1997. — 19 черв.

8. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. // Голос України. — 1997. — 15 трав.

9. Закон України "Про банкрутство" від 14 травня 1992 р. // ВВР України. — 1992.— № 31.

10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство"" від 30 червня 1999 р. // Голос України. — 1999. — 31серп.

11. Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"" від 18 листопада 1999 р. // Голос України. —

1999. — 14 груд.

12. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХГУ // Голос України. — 1999. — 7 верес.

13. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 2 березня 2000 р. // Голос України. — 2000. — 1 квіт.

14. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 р."

15. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю"" від 19 вересня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 17 жовт.

16. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18 лютого 1997 р. // Голос України. — 1997. — 25 берез.

17. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" від 16 липня 1999 р. // Голос України. — 1999. — 7 верес.

18. Закон України "Про платіжні системи і переведення грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р. // Уряд. кур'єр. — 2002. — 20 лют.

19. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. // Уряд. кур'єр. — 2001. — 20 лют.

20. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р. // Все про бух. облік. — 2003. — 14 жовт. (№ 97).

21. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття" від 19.04.94 № 279 // Уряд. кур'єр. — 1993. — 29 квіт.

22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов уряду України . — 1994. — № 5.

23. Про деякі зміни в оподаткуванні: Наказ Президента України від 8 вересня 1998 р. // Голос України. — 1998. — 15 серп.

24. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва: Наказ Президента України від 3 липня 1998 р. // Голос України. — 1998. — 8 лип.

25. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 25.

26. Питання складання фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 24 лютого 2000 р. № 37 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 11.

27. Про внесення змін до Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій організаціями Державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України від 10 березня 2000 р. № 92 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 13.

28. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: 3атв. Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств // Галицькі контракти. — 1997. — № 40.

29. Положення про порядок нарахування, термін сплати і подання розрахунку акцизного збору: Затв. наказом ДПА України від 19.03.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 14.

30. Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України: Затв. наказом Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 23.09.96.

31. Положення Національного банку України "Про кредитування" від 28.09.95 // Податки та бух. облік. — 2000. — № 9.

32. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою КМУ від 19 лютого 2001 р. // Офіц. вісн. України. — 2001.— № 12.

33. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДПІ України від 21 квітня 1993 р. — К., 1993.

34. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Затв. постановою НБУ від 19.02.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 12.

35. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затв. постановою НБУ від 18.12.98 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 1.

36. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. постановою НБУ від 29.03.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 18.

37. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби: Затв. наказом ДПА України від 17.03.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 13.

38. Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість: Наказ ДПА України від 18.04.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 20.

39. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1997.

40. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

41. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.

42. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

43. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

44. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.

45. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.

46. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.

47. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал: Критика политической экономики. Т. 1. Кн. I. Процесс производства капитала // Соч. — 2-е изд. — Т. 23.

48. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Кн. II. Процесс обращения капитала// Соч. — 2-е изд. — Т. 24.

49. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Кн. III. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 1 // Соч. — 2-е изд. — Т. 25.

50. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Кн. III. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 2 // Соч. — 2-е изд. — Т. 25.

51. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

52. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

53. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

54. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003.

55. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003.

56. Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

57. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.: Либідь, 2002.

58. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим