Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - Іванов В.М.
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - Іванов В.М.

Іванов В. М., Софіщенко І. Я.

1-20 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.: іл. — Бібліогр.: с. 223-226.

ISBN 966-608-076-1

У пропонованому курсі лекцій висвітлено походження, роль і функції гро­шово-кредитних систем, етапи їх еволюції, процеси інтеграції у грошово-кре­дитній сфері, механізм грошово-кредитного регулювання. Розглянуто грошо­во-кредитну політику країн з розвиненою ринковою економікою і проблеми створення грошово-кредитних систем країн, що розвиваються.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться суттю фінан­сово-кредитних інститутів.

ББК 65.26я73

© В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко, 2001 © Міжрегіональна Академія управління ISBN 966-608-076-1 персоналом (МАУП), 2001ЗМІСТ


ВСТУП
Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ "ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"
1.1. Предмет і завдання курсу
1.2. Банківська система
1.3. Загальне поняття про грошово-кредитну політику
Тема 2. ГРОШОВА СИСТЕМА ТА її ТИПИ
2.1. Грошова система: поняття та основні елементи
2.2. Типи грошових систем
2.3. Гроші і золото
2.4. Грошові реформи та їх види
Тема 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
3.1. Система золотого стандарту
3.2. Бреттон-Вудська валютна система
3.3. Ямайська валютна система
Тема 4. КРЕДИТНА СИСТЕМА
4.1. Поняття кредитної системи
4.2. Види кредитних установ
4.3. Спеціальні фінансово-кредитні інститути
Тема 5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА США
5.1. Гроші в економіці США
5.2. Федеральна резервна система
5.3. Кредитна система
Тема 6. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
6.1. Грошовий обіг. Зміни у грошовій системі
6.2. Особливості розвитку валютної системи
6.3. Розвиток кредитної системи країни
6.4. Спеціальні фінансово-кредитні інститути
6.5. Грошово-кредитна політика та її еволюція (1945—1998 рр.)
Тема 7. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ
7.1. Розвиток грошової системи
7.2. Кредитна система
Тема 8. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ
8.1. Еволюція грошової системи
8.2. Валютне регулювання
8.3. Банківська система
8.4. Спеціальні фінансово-кредитні інститути
8.5. Регулювання грошово-кредитної системи
Тема 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
9.1. Розвиток грошової системи
9.2. Банківська система країни
9.3. Спеціальні фінансово-кредитні інститути
Тема 10. ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
10.1. Грошова система та реформи у царській Росії
10.2. Еволюція кредитної системи дореволюційної Росії
10.3. Грошово-кредитна система Росії в умовах адміністративно-командної економіки
10.4. Кредитна система Російської Федерації
Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ КРАЇН З НЕРОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
11.1. Грошово-кредитні системи країн з перехідною економікою
11.2. Грошово-кредитні системи нових індустріальних країн
11.3. Грошово-кредитні системи країн, що розвиваються
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим