Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

2.5. Облік доходів спеціального фонду

Для обліку операцій із доходами спеціального фонду Планом рахунків і змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженими Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, передбачено наведені далі рахунки й субрахунки. Облік доходів спеціального фонду ведеться на пасивному рахунку 71 «Доходи спеціального фонду», який має такі субрахунки:

 • № 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;
 • № 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;
 • № 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;
 • № 714 «Кошти батьків за надані послуги»;
 • № 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;
 • № 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

На субрахунку № 711 обліковуються надходження, отримані установами згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до їхніх повноважень; кошти, отримані бюджетними установами від господарської чи виробничої діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, отримані бюджетними установами від реалізації майна.

На субрахунку № 712 обліковуються надходження установ для виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні внески, інвестиції.

Субрахунок № 713 призначений для обліку надходжень установи, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету для витрат згідно з кошторисом.

На субрахунку № 714 обліковуються надходження установ (крім шкіл-інтернатів) за рахунок коштів батьків у дитячих закладах та за інші послуги.

На субрахунку № 715 обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету. Субрахунок № 716 призначений для обліку сум коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги (навчання тощо), що надійшли у звітному році та не використані, але будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

Субрахунок № 741 «Інші доходи бюджетних установ» рахунка № 74 «Інші доходи» призначений для обліку доходів, якщо нараховану плату за послуги не можна в повному обсязі віднести до окремого виду доходу спеціального фонду.

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення операцій з ними установи відкривають поточні рахунки тільки в тих установах уповноважених банків, в яких їм відкриті поточні рахунки за загальним фондом або реєстраційні рахунки на єдиному казначейському рахунку відповідного органу Державного казначейства. Для їх відкриття бюджетні установи подають до органів Державного казначейства такі документи:

 • заяву на відкриття рахунка;
 • копії нормативно-правових актів, що є підставою для зарахування коштів спеціального фонду;
 • картку зі зразками підписів осіб і відбитком гербової печатки;
 • звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (ф. № 4-1 кд);
 • звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (ф. № 4-2 кд);
 • звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3 кд);
 • інші документи.

Для обліку операцій на поточних і реєстраційних рахунках за коштами спеціального фонду використовуються такі активні субрахунки, передбачені Планом рахунків з подальшими змінами та доповненнями:

 • № 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;
 • № 314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;
 • № 316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;
 • № 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;
 • № 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;
 • № 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду».

На субрахунках № 313, 323 на підставі виписок банку (органу Державного казначейства) обліковуються кошти, що надійшли на ім’я установи як плата за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до їхніх функціональних повноважень; кошти, які отримують бюджетні установи від господарської чи виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що їх отримують бюджетні установи від реалізації майна.

На субрахунках № 314, 324 обліковуються кошти, які надійшли на ім’я установи на виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні внески, інвестиції, які згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

На субрахунках № 316, 326 обліковуються кошти установ, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Зі спеціальних реєстраційних рахунків установ можуть проводитися перерахування коштів на ім’я вищих і підвідомчих установ. Для внутрішніх розрахунків за спеціальним фондом призначено активно-пасивний субрахунок № 682 «Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом», який за своєю побудовою аналогічний субрахунку № 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом». Активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» призначений для обліку розрахунків за навчання учнів у гуртках при школах, з батьками за утримання дітей у дошкільних закладах, за формений одяг, харчування за місцем роботи тощо.

Основні бухгалтерські проведення з обліку доходів спеціального фонду та операцій з ними наведено в табл. 2.9.

Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду призначено меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України» (установах банків) — форма № 382 (бюджет) і форма № 382 авт. (бюджет). Ордер (табл. 2.10) використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду. За наявності кількох поточних чи спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на ім’я бюджетної установи, накопичувальні відомості ведуться окремо за кожним рахунком і нумеруються № 3-1, 3-2, 3-3. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют. Записи операцій у накопичувальні відомості здійснюються на підставі виписок із реєстраційних (поточних) рахунків із доданими до них підтверджувальними документами.

Для обліку нарахування доходів спеціального фонду призначено меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» — (форма № 409 (бюджет) і форма № 409 — авт. (бюджет). На кожний вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно № 14-1, 14-2 (табл. 2.11).

У централізованих бухгалтеріях для обліку розрахунків з батьками на підставі відомостей за розрахунками складається меморіальний ордер № 15 «Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей» — форма № 406 (бюджет) (табл. 2.12).

Таблиця 2.9

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Нараховано плату за навчання учнів у гуртках при школах

674

711

2. Нараховано плату за надані послуги з оренди приміщень, квартирної плати, за роботу транспорту та інші платні послуги

364

741

3. Надійшли кошти за оренду приміщень квартирну плату, за роботу транспорту та інші послуги

313, 318, 323

364

4. Виділено з отриманих коштів доходи, що належать до коштів спеціального фонду

741

711

5. Надійшло коштів на поточний, спеціальний реєстраційний рахунок за навчання учнів у гуртках при школах

313, 323

674

6. Нараховано плату в навчальних закладах профтех- освіти за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації

364

711

7. Нараховано плату за навчання у вищих навчальних закладах

364

711

8. Надійшла плата за навчання у вищих навчальних закладах

301, 313, 323

364

9. Нараховано плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

674

714

10. Надійшла плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

301, 313, 323

674

11. Нараховано плату за користування гуртожитком

364

711

12. Надійшла плата за користуванням гуртожитком

301, 313, 323

364

13. Нараховано плату за харчування дітей в інтернатах при школах

674

711

14. Надійшла плата за харчування працівників за місцем роботи

301, 313, 323

674

15. Надійшли кошти для централізованого придбання бланків, літератури, для сплати іменних стипендій

314, 324, 662

712

16. Отримано спонсорські, благодійні внеси та іншу гуманітарну допомогу у грошовій формі

301, 302, 314, 318, 324

712

Таблиця 2.10

 

Типова форма № 382 (бюджет)

Київський юридичний університет

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства

 

України від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Код за ДКУД

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 3 за червень 2002 р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

№ з/п

Дата виписки органу Дер- жавного казначейства (установи банку)

Дебет субрахунка 321

Кредит субрахунка 321

До кредиту субрахунків

До дебету субрахунків

674

 

364

 

 

 

 

 

 

 

Разом

665

364

675

 

 

 

 

 

 

 

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

5.06

6700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10.06

 

 

19 000

 

 

 

 

 

 

 

19 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

15.06

32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

5

18.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

6

21.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

 

 

30 000

 

Усього:

39 700

 

19 000

 

 

 

 

 

 

 

57 700

2000

15 000

30 000

 

 

 

 

 

 

 

65 000

Залишок на початок місяця 110 000

Залишок на кінець місяця 102 700

Сума оборотів за меморіальним ордером ____________________________________

Виконавець: ___________ _________ _________________ Перевірив: ____________ _____________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний ___________ ___________________ «___» _____________________ 20___ р. Додаток на ________ аркушах

бухгалтер: (посада) (ініціали і прізвище)

Таблиця 2.11

 

Типова форма № 409 (бюджет)

Київський індустріальний технікум

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства

 

України від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

02070552

Код за ДКУД

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 14

за червень 2002 р.

Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ

№ з/п

Дата

Номер документа

Назва документа

Зміст операції

Кредит субрахунка

Дебет субрахунків

364

 

234

 

238

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

3.05

15

акт

 

711

2120,35

 

 

 

 

 

11.06

19

акт

 

711

1218,54

 

 

 

 

 

14.06

21

накл.

 

711

 

 

475,13

 

76,44

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

34 540,95

 

648,95

 

124,91

Закінчення табл. 2.11

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1218,54

76,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

551,57

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 314,81

Сума оборотів за меморіальним ордером 35 314,81

Виконавець: _______________ _________________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Перевірив: ________________ __________________ ___________________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: ______________ _______________________ «___» _____________________ 20___ р.

(посада) (ініціали і прізвище)

Таблиця 2.12

 

Типова форма № 406 (бюджет)

ЦБ міста Б. Церква

Затверджено

(назва установи)

Наказом державного казначейства

 

України від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Код за ДКУД

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 15 за липень 2002 р.

Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

№ з/п

Назва установи (дитячої групи)

Заборгованість на початок місяця за субрахунком 674

Нараховано за дні відвідування

Оплачено за квитанцією

Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674

Дебет

Кредит

Дебет 674 Кредит 714

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Д/с № 18

1380

 

3600

4300

680

 

2

Д/к № 5

 

65

1220

900

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

1380

65

4820

5200

935

 

Сума оборотів за меморіальним ордером ____________________________________

Виконавець: _________ __________ __________________ Перевірив: _______ ________ ____________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний __________ ___________________ «___» _________________ 20___ р. Додаток на ________ аркушах

бухгалтер: (посада) (ініціали і прізвище) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування