Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

 

2.6. Облік видатків

2.6.1. Облік касових видатків

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до дебе- ту різних субрахунків залежно від напрямку видатків. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл. 2.13.

До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Таблиця 2.13

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Код статті (категорії)

1

Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків

301

311, 313, 321, 323—326

1111, 1120, 1140, 1342

2

Перераховано з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за дорученням працівників

663, 664, 665, 666, 667, 668

311, 313, 321, 323

1111

3

Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників

641

311, 313, 321, 323

1111

4

Перераховано суми внесків за розрахунками зі страхування та Пенсійним фондом

651, 652, 653, 654

311, 313, 321, 323, 324, 326

1120

Закінчення табл. 2.13

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Код статті (категорії)

5

Перераховано суми постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за придбані матеріальні цінності:

 

 

 

 

— у порядку планових платежів

361

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

1132, 1133

 

— шляхом попередньої оплати

364

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

1131—1139, 2110

 

— шляхом надходження матеріальних цінностей

675

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

1131—1139, 2110

6

Перераховано суми оплати за комунальні послуги та енергоносії

675

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

1161—1166

7

Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної плати

311, 313, 321, 323

301

1111

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків (табл. 2.14) і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним поточним чи реєстраційним рахунком за кодами економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картка аналітичного обліку касових видатків (табл. 2.15).

Таблиця 2.14

ВИПИСКА З РЕЄСТРАЦІЙНОГО РАХУНКА з 11.06.2002 по 11.06.2002

Реєстраційний рахунок 02070884 220-2201160-00383 КЮУ

Дата попередньої виписки 10.06.2002 Вхідний залишок Д-т

Дата виписки 11.06.2002 К-т 281 203,41

Код операції

Дата

Номер документа

Дата документа

МФО

Рахунок

КЕКВ

Д-т

К-т

61111

358791

11.06.2002

1910

11.06.2002

322498

26006000145701

1164

5719,71

 

61111

358784

11.06.2002

1966

11.06.2002

300335

26008753

1162

20 878,36

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Д-т

26 598,07

 

 

 

 

 

 

 

 

К-т

 

0,00

 

 

 

 

 

Вихідний залишок

Д-т

 

 

Віддруковано 12.06.2002 11:22:54

 

 

 

К-т

 

254 605,34

 

358791

11.06.2002

Казначейський документ

Платіжне доручення

 

Сума

 

5719,71

 

1910

11.06.2002

Сума документа

 

5719,71

 

 

Відправник

24262621

 

Кошти загального фонду ДБ

 

 

 

 

 

820019

392150304103

УДК у м. Києві

 

 

 

 

Отримувач

03346331

 

ДКП КИЇВГАЗ

 

 

 

 

 

322498

26006000145701

КБ «КИЇВ», м. Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358784

11.06.2002

Казначейський документ

Платіжне доручення

 

Сума

 

20 878,36

 

1966

11.06.2002

Сума документа

 

20 878,36

 

 

Відправник

24262621

 

Кошти загального фонду ДБ

 

 

 

 

 

820019

392150304103

УДК у м. Києві

 

 

 

 

Отримувач

03327629

 

ВАТ АК КИЇВВОДОКАНАЛ

 

 

 

 

300335

26008753

АППБ «Аваль», м. Київ

 

 

Таблиця 2.15

Київський юридичний університет

(назва установи)

Код функціональної класифікації 0942

Вид коштів

Загальний фонд

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

за грудень 2002 р.

Дата виписки органу Державного казначейства

Видатки за кодами економічної класифікації

Разом

1111

1120

1161

1162

1163

1164

1342

 

 

 

 

 

2133

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

і т. д.

 

 

 

20

Касові видатки на 1.12 — усього

650 180

247 597

55 000

30 000

58 000

90 000

346 055

 

 

 

 

 

 

1 476 832

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування:

За місяць:

65 018

24 760

5500

3000

5800

9000

34 605

 

 

 

 

 

 

147 683

З початку року:

862 881

272 357

60 500

33 000

63 800

99 000

380 660

 

 

 

 

 

 

1 772 198

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків

Дата виписки органу Державного казначейства

Відшкодовано видатків за КЕК

Разом

1111

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

і т. д.

 

 

 

20

Усього

Виконавець _______________________ Перевірив

Схема облікового процесу касових  видатків

Рис. 2.11. Схема облікового процесу касових видатків

За кожним кодом функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складають окремі картки за кожною установою згідно з зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими установами. Картки відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно на підставі виписок із рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки. Схему облікового процесу касових видатків унаочнює рис. 2.11. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування