Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних  установах - Джога Р.Т.

Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М.

Д 42 Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник За заг. ред. проф. Р.Т.Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483;с.

ISBN 966–574–511–5

Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студентам знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного профілю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.

Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.ЗМІСТ


Вступ
РОЗДІЛ 1.ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання
1.2. Бухгалтерський баланс
1.3. План рахунків бухгалтерського обліку
1.4. Форми бухгалтерського обліку
1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ
2.1. Система розпорядників коштів (РК) і завдання обліку їхніх доходів і видатків
2.2. Склад і класифікація доходів і видатків
2.2.1. Класифікація доходів
2.2.2. Класифікація видатків
2.3. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків
2.4. Облік доходів загального фонду
2.4.1. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету
2.4.2. Облік грошових коштів, внутрішніх розрахунків і доходів загального фонду
2.5. Облік доходів спеціального фонду
2.6. Облік видатків
2.6.1. Облік касових видатків
2.6.2. Облік фактичних видатків
2.6.3. Контроль за формуванням видатків
2.6.4. Облік зобов'язань
РОЗДІЛ 3 ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
3.1. Принципи та форми грошових розрахунків
3.2. Облік касових операцій
3.3. Облік операцій з іноземною валютою
3.4. Облік інших коштів
3.5. Облік розрахунків з підзвітними особами
3.6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
3.6.1. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків
3.6.2. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету
3.6.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
3.6.4. Облік розрахунків в порядку планових платежів
3.6.5. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості
РОЗДІЛ 4 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ
4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку
4.2. Оперативний облік персоналу
4.3. Облік використання робочого часу та виробітку
4.4. Форми та системи оплати праці
4.5. Нарахування заробітної плати
4.5.1. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці
4.5.2. Нарахування заробітної плати в разі відрядної оплати праці
4.5.3. Доплати й надбавки до заробітної плати
4.5.4. Нарахування на підставі середньої заробітної плати
4.6. Утримання із заробітної плати працівників
4.7. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати
4.8. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов'язаних з нею розрахунків
4.9. Облік розрахунків зі страхування
4.10. Облік розрахунків зі стипендіатами
РОЗДІЛ 5 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
5.1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів
5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів
5.3. Облік зносу та ремонтів необоротних активів
5.4. Облік вибуття необоротних активів
5.5. Інвентаризація необоротних активів
РОЗДІЛ 6 ОБЛІК ЗАПАСІВ
6.1. Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів
6.2. Документація та оперативний облік надходження запасів
6.3. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів
6.4. Облік запасів на складах та його зв'язок з обліком у бухгалтерії
6.5. Синтетичний облік запасів
6.6. Обік продуктів харчування
6.7. Облік медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення
6.7.1. Класифікація лікувальних засобів
6.7.2. Облік лікувальних засобів у аптеках установи
6.7.3. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи
6.7.4. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи
6.8. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
6.9. Інвентаризація запасів
РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами
7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками
7.1.2. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання
7.1.3. Склад і класифікація витрат на НДР
7.1.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР
7.1.5. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР
7.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень
7.3. Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств
7.4. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ
7.4.1. Основи обліку витрат і калькулювання послуг
7.4.2. Облік витрат і методика калькулювання освітніх послуг
7.4.3. Облік витрат і калькулювання медичних послуг
Розділ 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
8.2. Облік фондів
8.3. Облік результатів виконання кошторису
Література


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим