Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.6.2. Облік фактичних видатків

Облік фактичних видатків ведеться на двох активних синтетичних рахунках та їх субрахунках:

  • № 80 «Видатки загального фонду»;
  • № 81 «Видатки спеціального фонду».

До рахунка № 80 відкриваються такі субрахунки:

№ 801 «Видатки із державного бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку протягом року обліковуються фактичні видатки на рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та інші заходи. Після закінчення року субрахунок № 801 закривається списанням проведених протягом року видатків у дебет субрахунка № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом».

№ 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних із місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи. Після закінчення року видатки із субрахунка № 802 списуються в дебет субрахунка № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом».

Згідно зі змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, внесеними Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, рахунок № 81 поділяється на такі субрахунки:

  • № 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, які здійснені за рахунок надходжень, отриманих установою відповідно до кошторису як плата за послуги. Після закінчення року видатки із субрахунка № 811 списуються в дебет субрахунка № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».
  • № 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» — обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. Після закінчення року видатки із субрахунка № 812 списуються в дебет субрахунка № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».
  • № 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» — обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. Після закінчення року видатки із субрахунка № 813 списуються в дебет субрахунка № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».

Основні бухгалтерські проведення з обліку фактичних видатків за загальним і спеціальним фондами подано в табл. 2.16.

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках аналітичного обліку фактичних видатків (табл. 2.17). Картка ведеться щомісячно за кодами економічної класифікації, за кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним і спеціальним фондами відкривається окрема картка.

Схему облікового процесу фактичних видатків ілюструє рис. 2.12.

У бюджетних установах тимчасово вільні кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані на видатки, які згідно з кошторисом мають фінансуватися за рахунок коштів загального фонду (заробітна плата, стипендії, грошове утримання).

Бухгалтерські проведення з погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду подано в табл. 2.18.

Таблиця 2.16

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Код

Кредит

1

Нараховано заробітну плату працівникам бюджетних установ

801, 802, 811—813

1110

661

2

Нараховано внески до Пенсійного фонду, загальнообов’язкового державного соціального страхування

801, 802, 811—813

1120

651, 652, 653

3

Затверджені авансові звіти підзвітних осіб

801, 802, 811—813

1140

362

4

Списані продукти харчування

801, 802, 811—813

1133

232

5

Списані медикаменти на лікування хворих

801, 802, 811—813

1132

233

6

Списані матеріали на утримання установи

801, 802, 811—813

1130

231, 234, 239

7

Нараховано стипендії студентам і аспірантам

801, 802

1342

662

8

Придбано основні засоби за рахунок коштів загального та спеціального фондів

801, 802, 811—813

2110

401

9

Нараховано плату за комунальні послуги та енергоносії

801, 802, 811—813

1161—1166

675

Таблиця 2.17

Київський юридичний інститут

(назва установи)

Код функціональної класифікації 0942

Вид коштів

Загальний фонд

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

за грудень 2002 р.

Номер меморіального ордера

Видатки за кодами економічної класифікації

Разом

Сума за ордером — усього

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

1111

1120

1161

1162

1163

1164

1342

 

 

 

 

2133

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

і т. д.

 

 

 

20

Фактичні видатки на 1.12

 

660 259

250 039

57 125

28 000

59 300

90 000

346 055

 

 

 

 

 

1 490 778

Усього видатків за вирахуванням сум відшкодування:

За місяць

 

66 025

25 000

5712

2800

5930

9000

34 605

 

 

 

 

 

149 072

З початку року

 

726 284

275 039

62 837

30 800

65 230

99 000

380 660

 

 

 

 

 

1 639 850

Номер меморіального ордера

Відшкодовано видатків

Разом

Сума за ордером — усього

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

 

1111

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2133

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

і т. д.

 

 

 

20

Усього

Виконавець _______________________ Перевірив

Рис. 2.12. Схема облікового процесу фактичних видатків

Схема облікового  процесу фактичних видатків

Таблиця 2.18

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Номер операції

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату за рахунок коштів загального фонду

801, 802

661

2

Спрямовано доходи спеціального фонду на виплату заробітної плати:

 

 

а) виділено доходи на покриття дефіциту бюджету

711

715

б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати

301

313, 323

в) виплачено заробітну плату

661

301

г) перераховано податки і платежі

64, 65

313, 323

д) зменшено видатки за бюджетом

811

801, 802

3

Відшкодовано видатки під час надходження коштів загального фонду:

 

 

а) надійшли бюджетні кошти загального фонду

311, 321

70, 681

б) перераховано кошти з реєстраційного (поточного) рахунка на видатки установи

715

311, 321

в) поновлено доходи за спеціальним фондом, зараховано на поточний (реєстраційний) рахунок за спеціальними коштами

313, 323

711

г) поновлено видатки за загальним фондом

801, 802

811

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування