Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

2.6.4. Облік зобов’язань

У бюджетних установах специфічними об’єктами обліку є зобов’язання та фінансові зобов’язання. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету регламентується Порядком обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103 з подальшими змінами (Наказ Державного казначейства України від 12.10.2001 № 180).

Відповідно до цих нормативних документів зобов’язання — це відповідальність розпорядника коштів бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає з договорів (угод, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити належну суму виконавцеві за умов реалізації цих договорів.

Фінансові зобов’язання — це зобов’язання розпорядника коштів бюджету сплатити кошти за надані товари (послуги) чи інші ідентичні операції, що виникають як наслідок виконання договорів (угод, замовлень) або відповідно до первинних фінансових документів, тобто кредиторська заборгованість і/або попередня та авансова оплата.

Бюджетні установи — розпорядники коштів мають право брати зобов’язання:

  • у разі виконання кошторису за загальним фондом — у межах кошторисних призначень з огляду на необхідність забезпечити виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року з урахуванням погашення заборгованості минулих років;
  • у разі виконання кошторису за спеціальним фондом — у межах кошторисних призначень.

Облік зобов’язань є, по суті, методом попереднього й поточного контролю за виконанням кошторису та ведеться розпорядниками коштів і органами Державного казначейства.

Останні ведуть облік зобов’язань і фінансових зобов’язань розпорядників коштів на рахунках позабалансового обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Бюджетні установи ведуть облік зобов’язань у книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань (табл. 2.19). Книга є регістром оперативного обліку та призначена для реєстрації угод, укладених бюджетними установами в будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов’язань бюджетним асигнуванням. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків установи згідно з КЕКВ. Для кожного коду функціональної класифікації відводяться окремі сторінки. Книга ведеться окремо за загальним і спеціальним фондом. У книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетна установа повинна буде сплатити кошти за отримані послуги чи матеріальні цінності. Після кожної зареєстрованої угоди у книзі виводиться залишок кошторисних призначень за кодами функціональної та економічної класифікації, у межах яких установа надалі може приймати зобов’язання. Якщо за якимись угодами прийняті в поточному році зобов’язання не були повністю оплачені, вони переносяться до книги на наступний рік.

Фінансові зобов’язання обліковуються розпорядниками коштів бюджету як кредиторська заборгованість чи реєструються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку як попередня й авансова оплата, тобто ведеться аналітичний облік кредиторсько-дебіторської заборгованості.

З метою реєстрації зобов’язань в органах Державного казначейства, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків, розпорядники коштів складають на паперових (елек- тронних) носіях Реєстр зобов’язань розпорядників коштів бюджету (табл. 2.21) і Реєстр фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету (табл. 2.20). До зазначених реєстрів додаються первинні документи або їх копії (засвідчені в установленому порядку) про взяття зобов’язання чи фінансового зобов’язання. Окремі фінансові зобов’язання, наприклад заробітна плата, нарахування на заробітну плату, видатки за відрядженнями, стипендії, різні види допомоги чи попередня проплата оформляються Довідкою про суми фінансових зобов’язань(табл. 2.22). Органи Державного казначейства звіряють подані розпорядником реєстри зобов’язань та підтверджувальні документи на предмет відповідності даних, включених до реєстрів, та перевіряють наявність залишків невикористаних асигнувань за відповідними кодами функціональної та економічної класифікації видатків.

Таблиця 2.19

Київський юридичний університет

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства України

 

від 06.10.2000 № 100

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

КНИГА ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА 2002 р.

 

Зразок 2-ї та 4-ї сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

(код функціональної класифікації)

 

Показники

Разом

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

 

1000

1100

1110

 

 

 

 

 

Затверджено кошторисом на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни, внесені до кошторису

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дата

Підстава

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 3-ї та 5-ї сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва установи)

Прийнято зобов’язань

Дата

Номер документа

Найменування підприємства, установи, організації та іншої юридичної особи, за якою прийнято зобов’язання

Предмет зобов’язання (найменування матеріальних цінностей, перелік послуг тощо)

Сума —усього

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

1000

1100

1110

1133

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26.09.2002

1620

Фабрика «Зоря»

спецодяг

11200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11200

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 7, 9, 11-ї і т. д. сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань до 47-ї сторінки включно

 

Сплачено за зобов’язанням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друкувати на останній сторінці у правому нижньому куті У книзі пронумеровано ___________ (___) сторінок

Головний бухгалтер _____________М. П. «____» _______________ 200__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

від «____»

№ з/п

КЕКВ

Дані фінансового

Дата

Номер документа

Сума зобов’язання, грн

У тому числі попередня оплата

 

Код за ЕДРПОУ кредитора

1

2

3

4

5

6

7

225

1111

26/04/2002

1453

2,11

0,00

02671419

226

1111

26/04/2002

1452

9,63

0,00

22873579

227

1111

26/04/2002

1451

4544,10

0,00

21707100

228

1120

26/04/2002

1450

12,10

0,00

24262621

229

1120

26/04/2002

1449

175,58

0,00

26079364

230

1111

26/04/2002

1449

27,08

0,00

26079364

231

1111

26/04/2002

1448

23,78

0,00

26077968

232

1120

26/04/2002

1447

127,16

0,00

26077968

233

1120

26/04/2002

1446

1937,51

0,00

26087323

234

1111

26/04/2002

1446

89,73

0,00

26087323

235

1111

26/04/2002

1445

1148,74

0,00

26077968

236

1111

26/04/2002

0

117,37

0,00

24262621

 

 

 

 

8214,89

0,00

 

Керівник установи

Головний бухгалтер


Таблиця 2.20

РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ БЮДЖЕТУ

______________ 2002 року

зобов’язання

Примітка

Реквізити кредитора

Назва банку

МФО банку

Номер рахунка в банку

Дата реєстру

№ з/п у реєстрі

8

9

10

11

12

Київська міська філія АКБ СОЦ. РОЗВ.«УКРСОЦБАНК»

322012

26038300000314

04/03/2002

1

Радянська філія м. Києва АКБ СОЦ. РОЗВ. УСБ

322238

26001200002520

04/03/2002

1

Філія АКБ «НАДРА», Київське регіональне упр.

320564

29240800002007

04/03/2002

1

УДК у м. Києві

820019

37176999900104

04/03/2002

3

П’ята філія АППБ «АВАЛЬ», м. Київ

322614

2560558

04/03/2002

3

П’ята філія АППБ «АВАЛЬ», м. Київ

322614

2560558

04/03/2002

1

УДК у м. Києві

820019

37178972900011

04/03/2002

1

УДК у м. Києві

820019

37179971900011

04/03/2002

3

Акц. поштово-пенс. банк «АВАЛЬ», м. Київ

300335

2560225

04/03/2002

3

Акц. поштово-пенс. банк «АВАЛЬ», м. Київ

300335

2560225

04/03/2002

1

УДК у м. Києві

820019

22311800900011

04/03/2002

1

Акц. поштово-пенс. банк «АВАЛЬ», м. Київ

300335

2570156

04/03/2002

1

 

 

 

 

 


Таблиця 2.21

РЕЄСТР ЗОБОВ’ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ БЮДЖЕТУ від «22» березня 2002 року

№ з/п

КЕКВ

Дані зобов’язання

Примітка

Дата

Номер документа

Із ким укладено угоду (код за ЕДРПОУ)

Термін дії угоди

Сума зобов’язання, грн

Попередня оплата

Інші істотні умови

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

1133

22/03/2002

1

КДУ 02050006

31/12/2002

112 176,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

112 176,00

0,00

 

Керівник установи

Головний бухгалтер

Таблиця 2.22

ДОВІДКА

ПРО СУМИ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

№ з/п

КВК

КФК

КЕКВ

Сума фінансового зобов’язання

1

2

3

4

5

1

220

1160

1111

161 589,74

2

220

1160

1120

60 113,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 702,74

Керівник установи

Головний бухгалтер

Тести до розділу 2

1.Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні призначення».

а) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації;

б) повноваження, надане головному розпоряднику коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

в) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів;

г) документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів.

2. Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні асигнування».

а) повноваження, надане розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів із конкретною метою у процесі виконання бюджету;

б) систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів;

в) кошти й видатки бюджету на погашення боргу;

г) операції, пов’язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості.

3. Субрахунок 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом» належить до:

а) активних;

б) пасивних;

в) активно-пасивних;

г) забалансових.

4. Назвіть ознаки, за якими різняться поточні та реєстраційні рахунки.

а) сфера застосування;

б) регламентація порядку відкриття;

в) кількість рахунків;

г) місце відкриття;

д) термін дії;

е) функціональне призначення.

5. Доберіть з правої колонки правильне визначення касових і фактичних видатків.

1. Касові видатки — це…

а) видатки за рахунок загального фонду;

2. Фактичні видатки — це…

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

 

в) видатки за рахунок коштів вищого розпорядника коштів;

 

г) виплати, здійснювані з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і безготівковими перерахуваннями;

 

д) кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами.

6. Доберіть з правої колонки види касових і фактичних видатків за кодом економічної категорії 1111 «Заробітна плата».

1. Касові видатки — це… 2. Фактичні видатки — це…

а) нарахована допомога з тимчасової непрацездатності;

б) перерахований до бюджету прибутковий податок із громадян;

 

в) утримані внески (збір) на обов’язкове пенсійне страхування;

 

г) виплачена з каси заробітна плата працівникам;

 

д) нарахована заробітна плата працівникам за посадовими окладами;

 

е) отримана з вкладного рахунка готівка на виплату заробітної плати;

 

є) нараховані компенсації учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

7. Рахунки 80 «Видатки загального фонду» і 81 «Видатки спеціального фонду» щодо балансу належать до:

а) активних;

б) пасивних;

в) активно-пасивних;

г) забалансових.

8. До суб’єктів здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів належать:

а) бюджетна установа;

б) органи Державного казначейства;

в) установи банків;

г) місцеві органи статистики;

д) Рахункова палата;

е) фінансові органи;

є) вищий розпорядник коштів;

ж) органи податкової адміністрації.

9. Доберіть у правій колонці до кожного з поданих далі бухгалтерських проведень правильний економічний зміст.

1. Дебет 301 Кредит 321. 2. Дебет 675 Кредит 323. 3. Дебет 641 Кредит 311. 4. Дебет 65 Кредит 313.

а) погашена заборгованість бюджету з поточного рахунка;

б) з поточного рахунку для обліку спеціальних коштів погашена заборгованість органом соціального страхування;

в) оплачено зі спеціального реєстраційного рахунка за комунальні послуги;

г) з реєстраційного рахунка отримано готівку до каси.

10. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до економічного змісту господарських операцій.

1. Надійшли бюджетні кошти на особовий рахунок розпорядника коштів І рівня.

а) Дебет 681 Кредит 321;

б) Дебет 322 Кредит 681;

в) Дебет 322 Кредит 70;

г) Дебет 321 Кредит 681.

2. З особового рахунка РК ІІ рівня перераховано кошти на реєстраційні рахунки РК ІІІ рівня.

3. Зараховано кошти на реєстраційний рахунок РК ІІІ рівня.

4. Відкликано кошти з реєстраційного рахунка РК ІІІ рівня.

11. Назвіть ознаки бюджетної класифікації видатків.

а) класифікація за типом кредитора;

б) економічна класифікація;

в) програмна класифікація;

г) класифікація фінансування за типом боргового зобов’язання;

д) відомча класифікація;

е) функціональна класифікація.

12. Назвіть види рахунків, які можуть відкриватися бюджетним установам в органах Державного казначейства.

а) розрахункові;

б) особові;

в) поточні;

г) депозитні;

д) реєстраційні;

е) зведені особові;

є) карткові;

ж) вкладні.

13. Назвіть джерела покриття видатків бюджетних установ.

а) позабюджетні кошти;

б) депозитні кошти;

в) доходи загального фонду;

г) податкові надходження;

д) доходи спеціального фонду;

е) інші надходження.

14. Назвіть призначення зведених особових (особових) рахунків РК І і ІІ рівня.

а) для оплати видатків;

б) для видачі готівки;

в) для переведення бюджетних коштів розпорядникам нижчого рівня;

г) для видачі субвенцій. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування