Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.6.4. Облік розрахунків в порядку планових платежів

Зазначену форму розрахунків бюджетні установи та організації застосовують за наявності постійних господарських зв’язків з різними суб’єктами підприємницької діяльності за поставками матеріальних цінностей та наданням послуг, щодо яких розрахунки проводяться не за кожною операцією за окремою угодою відвантаження (відпуском товарів чи наданням послуг), а періодичним перерахуванням коштів у терміни і в розмірах, наперед обумовлених сторонами. Здебільшого за допомогою форми розрахунків у порядку планових платежів проводяться розрахунки з продовольчими базами за продукти харчування, з госпрозрахунковими аптеками за медикаменти, з організаціями громадського харчування за талони на харчування учнів, з автопідприємствами за послуги автотранспорту.

Суми кожного планового платежу та строки перерахування сторони встановлюють на поточний місяць (квартал), виходячи з періодичності платежів і обсягів поставок чи закупівель, надання послуг за договорами, угодами або фактичної поставки за минулий місяць.

У платіжному дорученні за плановими платежами установа-платник у стовпці «Призначення платежу» неодмінно ставить напис «Плановий платіж згідно з договором, номером договору та датою договору», а також термін платежу й цільове призначення перерахованих сум.

Щомісячно постачальник і бухгалтерія платника уточнюють стан розрахунків відповідно до вартості фактично отриманих матеріальних цінностей чи наданих послуг і здійснюють перерахунок та відповідний платіж у порядку, обумовленому в договорі чи угоді. Звірка розрахунків оформлюється актом і забезпечує відповідність перерахованих плановими платежами сум вартості отриманих товарів чи наданих послуг, запобігає порушенням платіжної та фінансової дисципліни.

Для обліку розрахунків із постачальниками в порядку планових платежів передбачено активно-пасивний субрахунок № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». Установа перераховує постачальникам плановий аванс, супроводжуючи цю операцію записами в дебет субрахунка № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» та кредит субрахунків з обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках.

Отримання продуктів харчування, медикаментів і перев’язувальних засобів від постачальників супроводжується записами у кредит субрахунка № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» у кореспонденції з дебетом субрахунків № 232, 233, 331, 801, 802.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 361 здійснюється в накопичувальній відомості ф. № 408 (меморіальний ордер № 7). Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця за кодами економічної класифікації видатків. Операції, виконувані за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері. Записи до меморіального ордеру здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком) у міру здійснення операції. Залишок на кінець місяця за субрахунком № 361 обчислюється як загальний, так і за кожним постачальником зокрема згідно з кодами економічної класифікації видатків.

Облік розрахунків з постачальниками в порядку планових платежів може вестися на картках ф. № 272а або у книгах ф. № 292. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування