Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

4.6. Утримання із заробітної плати працівників

Утримання з заробітної плати працівників через бухгалтерію бюджетних установ за переліком і економічним змістом не мають якихось особливостей і здійснюються згідно з чинним законодавством на загальних підставах (табл. 4.10).

Таблиця 4.10

УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРЕЗ БУХГАЛТЕРІЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

№ з/п

Вид утримання

Характер утримання

Тривалість утримання

1

Прибутковий податок

Обов’язкове

Щомісячно

2

Внески до Пенсійного фонду

Те саме

Те саме

3

Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

— ” —

— ” —

4

Внески до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

— ” —

— ” —

5

За виконавчими листами (аліменти)

— ” —

Періодично

6

За виконавчими надписами нотаріальних органів

— ” —

Разова

7

Профспілкові внески

За заявами працівників

Щомісячно

8

Надлишкові виплачені суми в результаті рахункових перевірок

Обов’язкове

Разова

9

Неповернуті підзвітні суми

Те саме

Те саме

10

Грошові нарахування, накладені державними органами контролю

— ” —

Періодично

11

Штрафи, накладені в адміністративному порядку

— ” —

Разова

12

За невідпрацьовані дні використаної відпустки

— ” —

Те саме

13

За товари, продані у кредит

— ” —

Періодично

14

Безготівкові перерахування на рахунки з вкладів у банках

За заявами працівників

Те саме

15

Безготівкові перерахування внесків за договорами добровільного страхування

Те саме

— ” —

16

За отримані в банках позики

— ” —

— ” —

17

Інші утримання

— ” —

— ” —

Прибутковий податок з доходів громадян утримується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 № 13-92 з подальшими змінами й доповненнями та інструкції «Про прибутковий податок з громадян», затвердженої Державною податковою інспекцією України від 21.04.93 № 12 з подальшими змінами й доповненнями. Згідно з цими нормативними документами об’єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Усім платникам податків присвоюється ідентифікаційний код.

До сукупного місячного (одержаного протягом календарного місяця) оподатковуваного доходу включаються доходи, одержані громадянами в будь-якій формі та за будь-яких умов незалежно від джерел, крім тих доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Це такі доходи:

 • допомога з державного соціального страхування й державного соціального забезпечення (крім допомоги з тимчасової непрацездатності);
 • суми одержуваних аліментів;
 • державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій;
 • компенсаційні виплати у грошовій та натуральній формі в межах норм, передбачених чинним законодавством (за винятком компенсації за невикористану відпустку) — суми плати за навчання та утримання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих навчальних закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб; державні стипендії видатним діячам науки, освіти, фізичної культури і спорту, що призначаються відповідно до Указу Президента України від 14.02.96 № 128 «Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури»; Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Т. Г. Шевченка, Державні премії України з архітектури; вартість благодійної, зокрема гуманітарної допомоги, яка надходить у вигляді коштів або майна на користь осіб (від благодійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування); інші виплати;
 • інші доходи.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується:

 • на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму. З 02.09.96 згідно з Указом Президента України «Про грошову реформу в Україні» від 25.08.96 № 762/96 неоподатковуваний мінімум становить 17 гривень;
 • одному з родичів на суму неоподатковуваного мінімуму на кожну дитину віком до 16 років за умови, якщо місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, установленого чинним законодавством;
 • на суму до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір попередніх пільг:
 • громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи й віднесені до І та ІІ категорій;
 • інвалідів війни І групи — на суму до п’яти неоподатковуваних мінімумів:

а) учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій із захисту колишнього СРСР із тих військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії та партизанів;

б) військовослужбовців і призваних на навчальні перевір- ні збори військовозобов’язаних, які проходили службу у складі обмеженого контингенту радянських військ у Республі- ці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велись бойові дії;

в) інвалідів з дитинства, інвалідів І і ІІ груп, крім інвалідів війни І групи;

г) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до ІІІ і ІV категорій;

д) інші громадяни.

Дія цих пільг протягом календарного року поширюється на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи.

Кабінет Міністрів України може своїми постановами надавати додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян.

Прибутковий податок із сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (навчання) обчислюється за такими ставками (табл. 4.11). Для обчислення прибуткового податку сукупний оподатковуваний дохід приймається в цілих гривнях без копійок, а розрахована сума податку — у гривнях з копійками.

Таблиця 4.11

ЦИФРОВА ШКАЛА СТАВОК ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ

Місячний сукупний оподатковуваний дохід

Ставки та розміри податку

До 17 грн (з доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму)

Не оподатковується

18 — 85 грн (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)

10 % суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму

86 — 170 грн (від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів)

6 грн 80 коп. + 15 % суми, що перевищує 85 грн

171 — 1020 грн (від 5 до 60 неоподатковуваних мінімумів)

19 грн 55 коп. + 20 % суми, що перевищує 170 грн

1021 — 1700 грн (від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів)

189 грн 55 коп. + 30 % суми, що перевищує 1020 грн

1701 грн і вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)

393 грн 55 коп. + 40 % суми, що перевищує 1700 грн

Із сум доходів, отримуваних громадянами не за місцем основної роботи, податок нараховується до джерел виплат за ставкою 20 %.

Установа, яка здійснює виплату заробітної плати працівникам не за місцем їхньої основної роботи, зобов’язана не пізніше 30 днів після виплати направити органу державної податкової інспекції за місцем проживання громадян довідку про суму виплаченого доходу й утриманого податку (ф. № 2). Довідка має бути зареєстрована в журналі вихідної кореспонденції установи, а до податкового органу надіслана з повідомленням. При цьому копія довідки залишається в установі.

Податок протягом року обчислюється із суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за наведеними щойно ставками з урахуванням розмірів пільг. Бюджетні установи після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку отримання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум перераховують до бюджету суми нарахованого й утриманого прибуткового податку за минулий місяць. Коли закінчується календарний рік, визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Сума прибуткового податку за рік обчислюється з урахуванням середньомісячного доходу та сплаченого протягом року податку з доходів. Обчислення податку й перерахунок установи здійснюють до 1 лютого наступного за звітним року, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою подаються до податкової інспекції за місцем проживання кожного такого працівника.

Громадяни, які мають доходи крім основного місця роботи, зобов’язані вести облік доходів. Із закінченням календарного року до 1 квітня до податкової інспекції за місцем проживання подається Декларація про доходи, одержані з 1 січна по 31 грудня поточного року або за інший період року (ф. № 1). Схему оподаткування працівників бюджетних установ як фізичних осіб наведено на рис. 4.3.

Схема оподаткування доходів працівників бюджетних установ

Рис. 4.3. Схема оподаткування доходів працівників бюджетних установ

Згідно з Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженими Постановою Верховної Ради України від 14.01.98 № 16/98-ВР, працівники бюджетних установ є платниками страхових внесків із пенсійного страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; страхування на випадок безробіття. Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування залежно від його виду щорічно встановлюється Верховною Радою України на календарний рік у відсотках одночасно з затвердженням Державного бюджету України, якщо інше не передбачено законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Діючі розміри внесків з кожного виду страхування розглядаються в підрозд. 4.9.

Утримання на користь третіх осіб і організацій із заробітної плати працівників можуть бути здійснені за виконавчими листами судів, фінансових органів та в інших випадках. Суму утримань розраховують як визначений процент заробітку, наприклад, аліменти (25, 33 і 50 % тієї суми заробітної плати, яка залишається після відрахування податків). Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 146 «Про види заробітку (доходу), що підлягають обліку при відрахуванні аліментів», затверджено перелік видів заробітку, з яких утримуються аліменти. Передбачено, що утримування аліментів із працівників здійснюється з усіх видів заробітку й додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом: з основної заробітної плати, усіх видів доплат і надбавок до неї, грошових і натуральних премій, відпускних, оплати за понаднормовану роботу, за роботу у святкові й вихідні дні, допомоги з тимчасової непрацездатності.

Утримання аліментів не здійснюється з вихідної допомоги в разі звільнення, одноразових премій, допомоги на поховання та інших видів доходу.

Підставою для утримання вартості товарів, куплених у кредит, є доручення-зобов’язання, видане установі торговельною організацією з відмітками про суми, які належать до утримання. Ця сума утримується з заробітної плати працівників щомісячно однаковими частками протягом строку, зазначеного в дорученні-зобов’язанні, при цьому першого місяця утримується щомісячна частка й неподільна частина суми.

Вклади в установи банків і внески органам страхування за договорами добровільного страхування утримують із заробітної плати за заявами (дорученнями) працівників, перераховуючи на їхні рахунки відповідно установам банку та органам страхування однаковими частками, зазначеними в заяві, доти, доки працівник не подасть заяву про їх припинення.

Кодексом Законів про працю України встановлено обмеження на відрахування з заробітної плати працюючих. Так, згідно зі статтею 128 цього Кодексу під час кожної виплати заробітної плати загальний розмір утримань (відрахувань) не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.

Утримання з заробітної плати працівників підлягають періодичному контролю. Так, правильність нарахування утримуваних податків і зборів крім місцевих фінансових органів і різних фондів перевіряють працівники бухгалтерії установи. Одночасно вони перевіряють повноту і правильність утримань за виконавчими документами та інші утримання. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування