Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

4.10. Облік розрахунків зі стипендіатами

Стипендія — це грошове забезпечення, яке призначається з загального фонду державного бюджету

1) особам, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, а саме:

 • учням денних відділень професійно-технічних навчальних закладів;
 • студентам денних відділень вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації;
 • студентам денних відділень вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації;
 • курсантам денних відділень (факультетів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового транспорту, а також Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості);
 • клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються з загального фонду державного бюджету;

2) учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл, які навчаються у VІІІ—ХІІ класах, учням І і ІІ курсів училищ фізичної культури;

3) слухачам підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів.

Стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави стосовно отримання освіти й матеріальне стимулювання якісного навчання. Державні стипендії в навчальних закладах і науково-дослідних інститутах виплачуються в межах установлених лімітів стипендіального фонду відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8.08.2001 № 950 «Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» з подальшими змінами. Згідно з цим Порядком розмір стипендії визначається в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян на місяць залежно від типу навчального закладу, спеціальності, успішності, наявності права в особи на отримання державних пільг і гарантій, установлених для окремих категорій громадян.

Вищі навчальні заклади самі вирішують питання про призначення стипендій, забезпечуючи їх виплату передусім:

1) студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) студентам, курсантам з числа осіб, що згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги на призначення стипендії;

3) студентам, курсантам з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної допомоги згідно з законодавством);

4) студентам-інвалідам І і ІІ груп;

5) студентам, курсантам з числа осіб, які мають сім’ї з дітьми;

6) студентам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 4—4,99 за п’ятибальною або 7—9,99 за дванадцятибальною шкалою, та студентам, зазначеним у пунктах «1—5», які за результатами сесії мають середній бал успішності нижчий від 4 за п’ятибальною або нижчий від 7 за дванадцятибальною шкалою, стипендія призначається в мінімальному розмірі, який становить:

 • для студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 2,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, а для студентів з малозабезпечених сімей і студентів-інвалідів І і ІІ груп — 2,4 неоподатковуваного мінімуму громадян на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр, спеціаліст» або «магістр» — 2,75 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, а для студентів з малозабезпечених сімей і студентів-інвалідів І і ІІ груп — 3 неоподатковуваних мінімуми громадян на місяць.

Учням, студентам, курсантам з числа осіб, котрим Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які пост раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги з виплати стипендії, розмір стипендії збільшується на 100 % за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Згідно з Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на підвищену стипендію в розмірі 100 % мають право:

 • постраждалі громадяни категорії І (ст. 20, п. 26);
 • постраждалі громадяни категорії ІІ (ст. 21, п. 11);
 • постраждалі громадяни категорії ІІІ (ст. 22, п. 6);
 • постраждалі громадяни категорії ІV (ст. 23, п. 1);
 • діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (ст. 30, ч. 3, п. 4);
 • діти, які до вступу в державні вищі заклади освіти, про- фесійно-технічні заклади мали підстави для отримання кате- горії ІV та студенти з числа цих дітей віком до 23 років (ст. 30, ч. 5).

Не мають права на отримання підвищеної на 100 % стипендії за кошти Чорнобильського фонду учні та студенти, які до досягнення повноліття мають статус постраждалих:

 • за дозою опромінення щитовидної залози;
 • народжені після 26 квітня 1986 року від батька або матері, що мають статус постраждалих категорій І, ІІ або ІІІ.

Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 5 за п’ятибальною або 10—12 за дванадцяти- бальною шкалою, мінімальний розмір стипендії збільшується на 25 %.

Студентам із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, розмір стипендії збільшується на 55 %. Постановою № 950 визначено інші випадки, коли розмір стипендії може бути збільшений порівняно з призначеним за результатами здачі сесії. Розміри стипендії студентам вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації наведено в табл. 4.17.

Таблиця 4.17

ЧИННІ РОЗМІРИ СТИПЕНДІЇ, грн, СТУДЕНТАМ ВУЗІВ ІІІ—ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

№ з/п

Середній бал успішності

Студентам із числа дітей-сиріт

Студентам, віднесеним до потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС

За успішність

Надбавка 55 %

За успішність

надбавка 100 %

1

3,00—3,99

46,75

25,71

46,75

46,75

2

4,00—4,99

46,75

25,71

46,75

46,75

3

5,00

58,44

32,14

58,44

58,44

Закінчення табл. 4.17

№ з/п

Студентам з малозабезпе- чених сімей

Студентам-інвалідам І і ІІ груп

Студентам, які мають сім’ї з дітьми

Іншим студентам

1

51,0

51,0

46,75

2

51,0

51,0

46,75

46,75

3

63,75

63,75

58,44

58,44

Стипендія призначається за результатами сесії з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому закінчилася сесія згідно з навчальним планом (табл. 4.18). До першої сесії стипендія призначається в мінімальному розмірі.

З метою розв’язання питань призначення та позбавлення стипендії, надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам, заохочення найкращих із них за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності навчальні заклади створюють комісії, до складу яких входять декани (завідувачі відділеннями), представники профспілкових організацій, бухгалтерії.

Стипендія клінічним ординаторам і аспірантам вищих навчальних закладів, наукових установ, що отримують кошти з загального фонду державного бюджету, установлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи на відповідних посадах, але не нижче за 60 % і не вище за посадовий оклад викладача-стажиста (оклад без акредитації — 253 грн).

Таблиця 4.18

ПРОЕКТ НАКАЗУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ

КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ № _______ «____» ______________ 200 __ р.

Про нарахування стипендії на період з 1 лютого по 30 червня 200 __ р.

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОЗНАВСТВА КОД 6 КУРС 4

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО КОД 2130 ГРУПА 1

№ з/п

Прізвище та ініціали

Номер залікової книжки

Розмір стипендії, грн

ЧАЕС

Примітка

1

Борисенко В. С.

980805

46,75

 

 

2

Гавриленко О. М.

980807

46,75

 

 

3

Дерев’янко Ю. В.

980809

58,44

 

 

4

Колисниченко Н. В.

980815

46,75

 

 

5

Липяцька В. Л.

980819

46,75

 

 

6

Матвієнко О. А.

980822

46,75

 

 

7

Рожнятовська А. О.

980826

46,75

46,75

ЧАЕС

8

Степанцова І. В.

980828

46,75

 

 

9

Черновол Ю. М.

980835

46,75

 

 

10

Шевчук С. Г.

980837

58,44

 

 

11

Шут Т. В.

980839

46,75

 

 

Ректор університету _____________________________________________

Декан факультету _______________________________________________

Начальник ФЕВ _________________________________________________

Головний бухгалтер _____________________________________________

Юрисконсульт _________________________________________________

Бухгалтер _____________________________________________________

Докторантам установлюється стипендія в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням подальших змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище від посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук (оклад без акредитації — 391 грн).

За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися персональні (іменні) стипендії в межах стипендіального фонду навчального закладу відповідно до затвердженого положення.

Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати: для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації — 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за місяць, а для студентів вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації — 3,85 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць. Так, студентам-відмінникам, активістам наукової та громадської роботи призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Наглядової ради вузів, меценатські стипендії. Для молодих учених передбачено також стипендії Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки й технологій, Національної академії наук України.

З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 % коштів, передбачених на виплату стипендій, згідно з розробленим і затвердженим положенням про порядок використання цих коштів:

 • на надання термінової матеріальної допомоги;
 • стимулювання студентів за успіхи в навчанні, науковій, культурно-масовій і громадській роботі виплатою премій і встановлених надбавок до стипендій;
 • організації пільгового харчування;
 • фінансування заходів, пов’язаних з оздоровленням студентів (оплата путівок на лікування, відпочинок у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, оздоровчо-спортивних таборах тощо);
 • надання дотацій на придбання туристичних путівок;
 • оплату заходів, пов’язаних із навчанням особливо обдарованих студентів.

Облік нарахування стипендій і розрахунків зі стипендіатами здійснюється відповідно до чинного Плану рахунків. Для обліку розрахунків зі стипендіатами призначено пасивний субрахунок № 662 «Розрахунки зі стипендіатами», який за своєю побудовою близький до субрахунка № 661 «Розрахунки із заробітної плати». Нарахована стипендія для бюджетної установи являє собою фактичні видатки й відображається за дебетом рахунка № 80 «Видатки загального фонду», КЕКВ 1342 «Стипендії». Підставою для обліку розрахунків зі стипендіатами є належним чином оформлені первинні документи, взаємозв’язок яких з обліковими операціями ілюструє рис. 4.8.

Видатки на стипендії становлять значну частку в кошторисі видатків на утримання бюджетних установ, а тому бухгалтерський облік має забезпечити контроль за використанням стипендіального фонду, своєчасністю і правильністю розрахунків зі стипендій.
Розрахунки зі стипендій характеризуються великими масивами облікової інформації, типовими операціями зі щомісячного нарахування стипендій і утримання з них і мають низку особливостей, зумовлених сутністю стипендій як грошового забезпечення. Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати стипендія не належить до фонду оплати праці, а призначається за результатами підсумкового контролю, який здійснюється 2—3 рази на рік. На стипендії не нараховуються внески на соціальні потреби (фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості), стипендіатам не надається допомога з тимчасової непрацездатності (виплачується стипендія).

Стипендія включається до сукупного доходу громадян, з якого справляється прибутковий податок, а стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків. Існують певні особливості щодо оформлення операцій з первинними документами та застосування спрощеної форми виплати стипендій через фінансових старост на підставі групових довіреностей (табл. 4.19).

Останнім часом практикується виплата стипендій через банкомати.

Розрахунки зі стипендіатами є однією з найбільш трудомістких ділянок обліку, а тому здебільшого вони здійснюються на ПК. Локальні системи автоматизації обліку стипендій розроблені з урахуванням чинних нормативних документів і забезпечують виконання таких завдань:

 • нарахування стипендій;
 • нарахування надбавок до стипендій, премій;
 • індексацію стипендій (за потребою);
 • розрахунок різних видів утримань (прибуткового податку, профспілкових внесків, плати за проживання в гуртожитку, аліментів і т. ін.);
 • отримання необхідних даних для складання звітності;
 • достовірне і своєчасне відображення різних операцій за розрахунками зі стипендіатами на рахунках бухгалтерського обліку.

Взаємозв’язок первинних документів і облікових рішень з розрахунків зі стипендіатами

Рис. 4.8. Взаємозв’язок первинних документів і облікових рішень з розрахунків зі стипендіатами

Таблиця 4.19

ДОВІРЕНІСТЬ

Ми, що нижче підписалися, студенти _______юридичного_____ факультету

__ІV__ курсу ___03__ групи — довіряємо старості __Коваленко Ользі Іванівні__

(прізвище, ім’я по батькові)

отримати в касі вузу для видачі суми стипендії, які нам належать, за відомістю за ____07____ семестр 200__/200__ навчального року.

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

Підпис

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

Підпис

1

Антипенко М. В.

 

15

Коприч П. В.

 

2

Броварець Т. Л.

 

16

Кутахов С. М.

 

3

Варвич К. П.

 

17

Лиховець Н. В.

 

4

і т. д.

 

18

і т. д.

 

Завіряючи дану довіреність, прошу видавати старості __Коваленко О. І.___

належні студентам суми стипендії. Особистий підпис ____Коваленко____ якої підтверджую

«__» ___________ 200 __ р.

Декан ___В. Н. Петрів___ факультету

______________________ /________/

Система обліку стипендій передбачає автоматизацію за субрахунком № 662, спрямовану на виконання таких підзавдань:

 • пофакультетного обліку нарахування та виплати стипендій;
 • обліку нарахування та виплати стипендій за академічними групами;
 • обліку нарахування та виплати стипендій іноземним студентам, аспірантам і докторантам;
 • обліку всіх видів утримань зі стипендій вітчизняних та іноземних студентів, аспірантів, докторантів;
 • отримання необхідних даних для зведеного синтетичного обліку стипендій (заповнення меморіального ордера № 5);
 • видачу довідок про розмір стипендій, отриманих за рік (місяць);
 • отримання необхідних даних для складання звітності.

Передбачається взаємозв’язок з іншими ділянками бухгалтерського обліку, що досягається завдяки бухгалтерським записам у єдиний масив зведеного синтетичного обліку.

Тести до розділу 4

1. Назвіть фактори, від яких залежить розмір посадового окладу професорсько-викладацького складу вузів.

а) група з оплати праці;

б) рівень акредитації вузу;

в) педагогічний стаж;

г) безперервний стаж;

д) страховий стаж;

е) освіта;

є) вчене звання;

ж) науковий ступінь;

з) обіймана посада.

2.Назвіть складові, які не входять до фонду заробітної плати.

а) основна заробітна плата;

б) додаткова заробітна плата;

в) суми виплат компенсації громадянам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю;

д) інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

3. Доберіть з правої колонки правильне визначення кожного виду заробітної плати.

1. Основна заробітна плата — це… 2. Додаткова заробітна плата — це…

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

б) заохочувальні та компенсаційні виплати;

в) винагорода за працю понад установлені норми;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю.

4. Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної заробітної плати для нарахування відпускних.

а) сумарний заробіток за останні 2 місяці;

б) сумарний заробіток за останні 12 місяців;

в) сумарний заробіток за останні 6 місяців;

г) кількість робочих днів у році;

д) кількість календарних днів у році за мінусом святкових і неробочих днів.

5. Назвіть розміри утримань із заробітної плати працівників через бухгалтерію установи.

1. Прибутковий податок.

2. До Пенсійного фонду.

3. До Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. До Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

5. До Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків.

а) 4 % фонду оплати праці;

б) за ставками залежно від розміру сукупного оподатковуваного доходу;

в) 1—5 % із заробітної плати працівника;

г) 0,25—0,5 % із заробітної плати працівника;

д) 0,5 % із заробітної плати працівника;

е) не утримують;

є) 20 % розміру сукупного оподатковуваного доходу за неосновним місцем роботи.

6. Дайте обліково-економічну характеристику субрахунка № 661 «Розрахунки з оплати праці».

а) активний, грошовий;

б) активний, розрахунковий;

в) пасивний, розрахунковий;

г) активно-пасивний, розрахунковий.

7. Доберіть з правої колонки види допомоги, які виплачуються через бухгалтерію установи за рахунок відповідного фонду.

1. Пенсійного фонду.

2. Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

3. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

4. Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

а) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

б) допомога в разі вагітності та пологів;

в) допомога на народження дитини;

г) допомога за доглядом за дитиною до трьох років;

д) допомога на поховання.

8. Знайдіть правильне визначення економічної сутності стипендій.

а) стипендія — це винагороди, яка виплачується студентам і аспірантам за виконувану роботу в вузах;

б) стипендія — це різні заохочувальні та компенсаційні виплати студентам і аспірантам;

в) стипендія — це грошове забезпечення, яке надається студентам і аспірантам денної форми навчання.

9. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст до кожного з наведених бухгалтерських проведень.

1. Дебет 80 Кредит 661.

2. Дебет 80 Кредит 651.

3. Дебет 661 Кредит 663.

4. Дебет 661 Кредит 671.

5. Дебет 661 Кредит 301.

а) депоновано заробітну плату;

б) нараховано внески до Пенсійного фонду за рахунок видатків загального фонду;

в) нараховано заробітну плату за рахунок видатків загального фонду;

г) утримано за товари, продані у кредит;

д) виплачено заробітну плату;

е) нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю.

10.Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до економічного змісту господарських операцій.

1. Нараховано стипендії студентам і аспірантам.

2. Нараховані надбавки студентам, які мають свідоцтво потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС.

3. Утримано прибутковий податок зі стипендій.

4. Виплачено стипендії.

5. Депоновано стипендії.

а) Дебет 662 Кредит 301;

б) Дебет 662 Кредит 668;

в) Дебет 662 Кредит 666;

г) Дебет 80 Кредит 662;

д) Дебет 662 Кредит 641;

е) Дебет 673 Кредит 662;

є) Дебет 662 Кредит 671.

11. Назвіть види утримань зі стипендій студентів і аспірантів.

а) профспілкові внески;

б) за виконавчими листами;

в) внески до Пенсійного фонду;

г) прибутковий податок;

д) внески до Фонду Чорнобиля.

12. Назвіть процедуру, у результаті якої визначається розмір місячної заробітної плати медиків і педагогів.

а) атестація;

б) класифікація;

в) тарифікація;

г) стратифікація.

13. Розмістіть у логічній послідовності операції з розрахунків з оплати праці працівників за поточний місяць.

а) нараховано заробітну плату працівникам за поточний місяць;

б) видано аванс за поточний місяць;

в) утримано з заробітної плати прибутковий податок;

г) здано до бухгалтерії табель використання робочого часу;

д) депоновано не отриманий своєчасно аванс.

14. Що присвоюється працівникові під час прийому його на державну службу?

а) вчене звання;

б) вчений ступінь;

в) ранг;

г) військове звання;

д) категорія;

е) розряд.

15. Доберіть до кожного з наведених кодів економічної класифікації видатків їх назву.

1. Код 1110.

а) грошове утримання військовослужбовців;

2. Код 1111.

б) стипендії;

3. Код 1112.

в) заробітна плата;

4. Код 1113.

г) оплата праці працівників бюджетних установ;

5. Код 1120.

д) нарахування на заробітну плату;

6. Код 1342.

е) виплати з тимчасової непрацездатності.

16. Яка винагорода виплачується військовослужбовцям за військову службу?

а) стипендія;

б) заробітна плата;

в) грошове забезпечення;

г) матеріальна допомога.

17. Назвіть реєстр аналітичного обліку розрахунків із заробітної плати.

а) меморіальний ордер № 5;

б) особовий листок;

в) картка-довідка;

г) розрахунковий листок;

д) лікарняний листок.

18. Назвіть форму й систему оплати праці, яка переважає в бюджетних установах.

а) відрядна;

б) почасова;

в) погодинна;

г) штатно-окладна;

д) акордна.

19. Доберіть у правій колонці визначення термінів:

1. Страхувальник.

а) роботодавці;

2. Страховик.

б) страхові фонди;

 

в) застраховані особи.

20. В якому розмірі надається застрахованій особі допомога з вагітності та пологів?

а) залежно від страхового стажу;

б) у розмірі 100 % середньої заробітної плати;

в) у розмірі прожиткового мінімуму;

г) у розмірі мінімальної заробітної плати.

21. Підберіть у правій колонці кореспонденцію рахунків до господарських операцій з виплати допомоги працівникам-«чорнобильцям».

1. Отримано на реєстраційний рахунок бюджетної установи кошти на виплату допомоги.

а) Дебет 674 Кредит 301;

б) Дебет 301 Кредит 324;

в) Дебет 324 Кредит 673;

г) Дебет 673 Кредит 674.

2. Нараховано допомогу й компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Отримано до каси установи кошти на виплату допомоги.

4. Виплачено суми нарахованої допомоги та компенсації. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування