Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів

Первісне формування складу необоротних активів бюджетних установ і організацій здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Надалі для забезпечення оптимізації господарської діяльності та якісного надання послуг постійно їхній склад поповнюється та оновлюється через придбання за системою тендерних торгів, капітальне будівництво, отримання гуманітарної допомоги та безкоштовне надходження. Усі зазначені процеси характеризуються як надходження необоротних активів.

Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зазначені об’єкти приймає в експлуатацію комісія, утворена з цією метою наказом керівника установи. До складу комісії, як правило, входять представники інженерно-технічних служб, відділів постачання, бухгалтерського підрозділу та представники структурних підрозділів. Комісія, приймаючи необоротні активи, складає Акт прийняття-передачі основних засобів ф. № ОЗ-1 (бюджет) (табл. 5.1). Акт складається у двох примірниках: один — для установи, яка здає, другий — для установи, яка приймає. Підписують його члени комісії та матеріально відповідальна особа, а затверджує керівник установи. На кожний об’єкт необоротних активів складається окремий акт, проте в разі прийняття до обліку господарського інвентарю, інструментів, обладнання та інших однотипних об’єктів, які мають однакову вартість, дозволяється складання загального акта.

Таблиця 5.1

ф. ОЗ-1 (бюджет)

АКТ ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання

Код особи, яка відповідає за збереження основних засобів

Код виду операції

44

1.04.01

127

62

 

Здавач

Одержувач

Дебет

Кредит

Первісна (балансова вартість)

Інвентарний номер

Код

Сума (зносу ) за даними переоцінювання на ____ 2000__р. або за документами придбання

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

Номер паспорта

Цех, відділ, дільниця, лінія

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок та об’єкт аналітичного нарахування зносу

Норми зносу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ТОВ «КП»

ВНЗ

104

 

364

 

820-00

1 048 321

131

25 %

320-00

1999

200/

115 РТ

На підставі наказу, по ВНЗ № 152 від 20 травня 2001 від ___________________________

Проведений огляд принтера «Samsung»

(найменування об’єкта)

що приймається в експлуатацію від Митрофанова В. В.

У момент приймання об’єкт перебував на складі

(місцезнаходження об’єкта)

Об’єкт технічним умовам відповідає

Доробка не потрібна

Підсумки випробувань об’єкта. Висновок комісії Принтер відповідає технічним умовам

Перелік технічної документації паспорт 115 РТ

Голова комісії

___проректор__

(посада)

_________________

(підпис)

_Стефаненко С. В._

(прізвище, ініціали)

Члени комісії

__зам. гол. бух.__

(посада)

_________________

(підпис)

_Віргун Г. М._

(прізвище, ініціали)

 

___директор___

(посада)

_________________

(підпис)

_Львівський Р. А._

(прізвище, ініціали)

 

__експедитор__

(посада)

_________________

(підпис)

_Митрофанова Д. В._

(прізвище, ініціали)

Об’єкт основних засобів прийняв

___комірник____

(посада)

_________________

(підпис)

_Коливан І. Д._

(прізвище, ініціали)

здав

__експедитор__

(посада)

_________________

(підпис)

_Митрофанова В. В._

(прізвище, ініціали)

В окремих випадках дозволяється прийняття необоротних активів безпосередньо на підставі первинної супроводжувальної документації постачальника: рахунків-фактур, накладних тощо. За таких умов форма № ОЗ-1 не складається, а прийняття необоротних активів супроводжується підписом матеріально відповідальної особи на документах постачальника.

Необоротні активи, отримані установою як гуманітарна допомога, приймає комісія, утворена наказом керівника установи, до складу якої входять працівник бухгалтерії та представник вищої установи. Комісія здійснює огляд та оцінювання за ринково вільними цінами на аналогічні об’єкти та складає акт про прийняття, який оформлюється в зазначеному щойно порядку. Після оформлення акт разом із відповідною технічною документацією передається до бухгалтерії (централізованої бухгалтерії) для здійснення аналітичного й синтетичного обліку. Для включення отриманого об’єкта необоротних активів до складу інвентарних об’єктів установи йому присвоюється інвентарний чи номенклатурний (для білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних активів, матеріалів, довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення) номер.

Інвентарний номер має вісім знаків (цифр): перші три знаки означають номер субрахунка Плану рахунків бухгалтерського обліку, четвертий — підгрупу, останні чотири знаки — порядковий номер предмета в підгрупі. Для тих субрахунків, для яких не виокремлено підгрупи, четвертий знак позначається нулем. Якщо інвентарний об’єкт складний і містить ті чи інші окремі елементи, що становлять з ним єдине ціле, на кожному такому елементі має бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на основному об’єкті.

Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів установлюються номенклатурні номери. Номенклатурний номер містить сім знаків (цифр): перші три означають субрахунок, четвертий — підгрупу, три останні знаки — порядковий номер предмета в підгрупі. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни присвоюється той самий номенклатурний номер .

Інвентарні та номенклатурні номери фіксуються на об’єкті так:

 • за допомогою жетона (де є відбиток інвентарного номера), який кріпиться до інвентарного об’єкта;
 • за допомогою фарби, яка наноситься на інвентарний об’єкт;
 • за допомогою штампа (де зазначається найменування установи, рік і місяць видачі предмета до експлуатації), який фіксується на номенклатурних об’єктах незмивною фарбою.

Відповідальність за маркування необоротних активів несуть матеріально відповідальні особи. Інвентарні номери присвоюються необоротним активам на весь час їх перебування в установі та залишаються вільними ще впродовж трьох років після вибуття об’єктів чи їх ліквідації. Орендовані необоротні активи обліковують за інвентарними номерами, присвоєними їм орендодавцями.

На підставі отриманих документів інформація про інвентарні об’єкти фіксується в системі предметного обліку, ведення якого забезпечується відкриттям інвентарних карток. Зауважимо, що окремим інвентарним об’єктом вважається закінчений конструктивний пристрій з усіма пристосуваннями й пристроями, що його стосуються, конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій або певний комплекс конструктивно об’єднаних предметів, що становлять єдине ціле й разом виконують певну роботу (кожна окрема будівля з розміщеними всередині неї необхідними комунікаціями, земля, на якій розташовано будівлі, тощо).

Відкриває і веде картки бухгалтерія. Відповідно до Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, затвердженої Наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2.12.97 № 125/70, передбачено до застосування три картки інвентарного обліку відповідно до видів необоротних активів:

 • для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулювальних пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого й господарського інвентарю та інших об’єктів основних засобів — інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах ф. № ОЗ-6 (бюджет) (табл. 5.2);
 • для індивідуального обліку робочої, продуктивної та племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд) — інвентарна карта обліку основних засобів у бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) ф. № ОЗ-8 (бюджет);
 • для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, які мають те саме призначення, однакову технічну характеристику й вартість — інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах ф. № ОЗ-9 (бюджет) (табл. 5.3).

Таблиця 5.2

ф. ОЗ-6 (бюджет)

ІНВЕНТАРНА КАРТКА №4532

ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Монітор «Samsung» Sync Master 700 IFT

(повна назва об’єкта і його призначення)

Samsung Electronics ce., LTD, Korea

(найменування заводу виробника)

Відділ кадрів

(місцезнаходження об’єкта)

Ковальчук М. І.

(матеріально відповідальна особа)

 

Паспорт, креслення, модель, тип, марка

Заводський номер

Дата випуску (виготовлення)

Дата і номер акта про введення в експлуатацію

Інвентарний номер

Синтетичний рахунок, субрахунок

Первісна вартість

Знос

Останній рік нарахування зносу

 

700 IFT

Р 617Н26 № 700348

29.03.99

21.12.99 № 138

1048132

104

130

700-00

2003

 

Дорогоцінні метали

Позначка про оприбуткування

Позначка про вибуття

найменування

вид

маса

Бухгалтерський запис

Бухгалтерський запис

Причина вибуття

Дата

Номер МО

Дата

Номер

 

 

 

 

26.12.99

№ 4

 

 

 

Реконструкція, модернізація

Капітальний ремонт

Бухгалтерський запис

Бухгалтерський запис

Дата

Номер

Сума

Дата

Номер

Сума

Дата

Номер

Сума

Дата

Номер

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ

Накладна

Куди

Накладна

Куди

дата

Номер

 

Дата

Номер

 

 

 

 

 

КОРОТКА ІНДИВІДУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА (ПРЕДМЕТА)

Найменування ознак, що характеризують об’єкт

Основний об’єкт

Найважливіші пристосування і прилади, що належать до основного об’єкта

Найменування

Найменування

Найменування

Найменування

 

 

 

 

 

 

Картку заповнив 26 грудня 1999 р.

Бухгалтер Друнько М. І.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

Таблиця 5.3

ф. ОЗ-9 (бюджет)

ІНВЕНТАРНА КАРТКА №29 ГРУПОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Парта шкільна

(повне найменування і призначення)

Установа (відділ)

Матеріально відповідальна особа

Інвентарний номер

 

Знос, грн

на 01.01.199__ р. і за документами придбання

річний

Ліцей № 17

Іванов П. І.

1136316

 

 

 

Інвентарний номер

Надійшло

Вибуло

Залишок

 

Дата

Номер МО

Вид операції

Кількість

Сума

Дата

Номер МО

Вид операції

Кількість

Сума

Кількість

Сума

1136316

20.08.05

4

оприбутковано від постачальників

50

1500

25.09.25

9

списано за фізичним зносом

40

1200

10

300

1135317

25.08.08

4

оприбутковано від постачальників

40

1600

28.07.98

9

списано за фізичним зносом

40

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обліку орендованих об’єктів використовуються копії інвентарних карток орендодавця, які додаються до акта.

У картках відображаються якісні та кількісні показники, що характеризують технічний стан об’єктів і розкривають інші індивідуальні експлуатаційні характеристики. Також у картках зазначається сума зносу й рік, в якому останній раз знос нараховувався. Під час переміщення необоротних активів усередині установи інформація фіксується у відповідній зоні картки. Усі якісні та кількісні зміни об’єкта фіксуються в картці, при цьому в разі неможливості внести в певну інвентарну картку весь обсяг інформації щодо змін у характеристиці об’єкта її доповнюють новою. У старій картці робиться позначка про відкриття нової картки, і перша зберігається як довідковий документ.

Інвентарні картки ведуться в одному примірнику, їхня сукупність утворює картотеку інвентарних карток, яка міститься в бухгалтерії установи. Картотека формується за відповідними ознаками, а саме: картки групуються за субрахунками і групами з розподілом за матеріально відповідальними особами, а в централізованих бухгалтеріях — за обслуговуваними установами.

Відкриття інвентарних карток супроводжується внесенням реєстраційного запису про виконану операцію до Опису інвентарних карток з обліку основних засобів ф. № ОЗ-10 (бюджет), який складається в одному примірнику в бухгалтерії за класифікаційними групами необоротних активів (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

ОПИС ІНВЕНТАРНИХ КАРТОК З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за період з 1 січня 1980 р. по 31 грудня 1990 р.

№ ОЗ-10 (бюджет)

Будинки та споруди

(найменування класифікаційної групи)

Номер картки

Інвентарний номер

Найменування

Позначка про вибуття

1

10310001

Адміністративний корпус

 

2

10310002

Лікувальний корпус № 1

 

3

10310003

Лікувальний корпус № 2

 

Для контролю за правильністю і повнотою записів у інвентарних картках щоквартально складаються оборотні відомості ф. № 326. Включення об’єктів до складу необоротних активів установи відображається в системі Плану рахунків бюджетних установ. Для обліку необоротних активів призначено такі рахунки за субрахунками:

№ 10 «Основні засоби»

 • № 101 «Земельні ділянки»;
 • № 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;
 • № 103 «Будинки і споруди»;
 • № 104 «Машини і обладнання»;
 • № 105 «Транспортні засоби»;
 • № 106 «Інструменти, приладдя»;
 • № 107 «Робочі і продуктивні тварини»;
 • № 108 «Багаторічні насадження»;
 • № 109 «Інші основні засоби».

№ 11 «Інші необоротні матеріальні запаси»

 • № 111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок»;
 • № 112 «Бібліотечні фонди»;
 • № 113 «Малоцінні необоротні активи»;
 • № 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;
 • № 115 «Тимчасові титульні споруди»;
 • № 116 «Природні ресурси»;
 • № 117 «Інвентарна тара»;
 • № 118 «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей»;
 • 119 «Необоротні матеріальні активи спецпризначення»;

№ 12 Нематеріальні активи»

 • № 121 «Авторські та суміжні з ними права»;
 • № 122 «Інші нематеріальні активи».

За зазначеними субрахунками фіксується первісна/відновлювальна вартість необоротних активів.

Надходження необоротних активів супроводжується специфічною кореспонденцією перелічених рахунків із пасивними рахунками: № 13 «Знос необоротних активів» для нарахування зносу на необоротні активи, що раніше були в експлуатації; № 40 «Фонд у необоротних активах» для відображення вартості показників джерел утворення господарських засобів, що належать до частини необоротних активів.

Зауважимо, що облік необоротних активів, крім бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей та необоротних активів, що мають обмежене використання, ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, що становлять частину сплаченої вартості необоротних активів, списується на видатки установи. На видатки установи за відповідними кодами списуються також транспортні видатки з перевезення необоротних активів. Списанню на фактичні видатки установи підлягає, крім того, сума податку на додану вартість, що сплачується під час придбання необоротних активів.

Типові операції з обліку надходження необоротних активів наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Прийняття в експлуатацію заново побудованих будинків, споруд

103

401

2

Придбання за рахунок коштів загального фонду необоротних активів:

 

 

 

— на вартість необоротних активів без ПДВ;

101—122

364, 675

 

водночас на зазначену суму проводиться інший запис

801—802

401

 

— на суму ПДВ

801—802

364, 675

3

Придбання за рахунок коштів спеціального фонду необоротних активів:

 

 

 

— на вартість необоротних активів без ПДВ;

101—122

364, 675

 

водночас на зазначену суму виконується інший запис (сума без ПДВ)

811—813

401

 

— на суму ПДВ:

 

 

 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

364, 675

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811—813

364, 675

4

Списання сум копійок із придбаних необоротних активів

801—802, 811—813

364, 675

5

Безкоштовне отримання оборотних активів (крім централізованого постачання матеріальних цінностей);

101—122

712

 

водночас виконується інший запис

812

401, 131—133

6

Оприбуткування основних засобів, виготовлених господарським способом;

106, 109

625

 

водночас виконується інший запис

811

401

7

Прийняття з балансу установи-закупівельника на баланс установи-замовника необоротних активів, придбаних через систему централізованого постачання за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

 

— на вартість необоротних активів;

104—119

364, 675, 684

 

водночас на зазначену суму виконується інший запис

811, 812

401

У системі накопичувальних реєстрів надходження необоротних активів відображається в меморіальних ордерах № 8, 4, 6. Облік орендованих установою необоротних активів здійснюється на позабалансовому рахунку № 01 Орендовані необоротні активи, де вони відображаються за вартістю, передбаченою договором оренди. Передача об’єктів необоротних активів установою іншим суб’єктам господарювання в користування на правах оренди супроводжується укладанням договору оренди й форми № ОЗ-1 (бюджет) (табл. 5.6).

Загальну схему руху інформації щодо надходження необоротних активів ілюструє рис. 5.3.

Схема обліку надходження необоротних активів

Рис. 5.3. Схема обліку надходження необоротних активів

Попредметний облік необоротних активів здійснюють також у місцях зберігання необоротних активів (на складі, у структурних підрозділах) матеріально відповідальні особи, що призначаються наказом керівника установи. Із зазначеними посадовими особами укладається письмова угода про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Для забезпечення контролю за складом необоротних активів у місцях їх зберігання матеріально відповідальні особи ведуть Інвентарний список основних засобів ф. № ОЗ-11 (бюджет), де фіксується інформація щодо кожного об’єкта (табл. 5.7). Бухгалтерія установи здійснює контроль за тотожністю даних пооб’єктного предметного обліку за місцезнаходженням необоротних активів та в бухгалтерії.

Таблиця 5.6

ф. № ОЗ-1 (бюджет)

АКТ ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання

Особа, відповідальна за зберігання основних засобів

18

25.08.03

Комендант Петренко І. В.

Здавач

Одержувач

Дебет

Кредит

Первісна (балансова вартість)

Інвентарний номер

Знос

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

Номер паспорта

Відділ, дільниця

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Господарський відділ

ТОВ «Ксерокс»

103

Підгрупа 4

103

Підгрупа 1

450 000

1 031 128

180 000

1995

Лютий 1995

Індивідуальний проект № 135-25

На підставі наказу від «16» серпня 2003 р. № 192 проведено огляд приміщення (господарського призначення) площею 100 м2,

(найменування об’єкта)

що передбачається передати в тимчасове користування __ТОВ «Ксерокс» згідно з договором № 118 від 28.07.03 р.

У момент (передачі) об’єкт міститьсяна території ВНЗ за адресою 04112 м. Київ, вул. Мате Залка, буд. 10а.

(місцезнаходження об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта:Передається в оренду одноповерхове приміщення, площа якого становить 1000 м2, будівельний об’єм — 5000 м3, фундамент — збірний, стіни з керамзито-бетонних панелей, перекриття з залізобетонних панелей, перегородки гіпсобетонні, підлога дощана по бетонній підготовці.

Закінчення табл. 5.6

Зворотний бік типової форми № ОЗ-1 (бюджет)

Об’єкт технічним умовам відповідає

(зазначити, що саме не відповідає) доробка не потрібна

потрібно (вказати, що саме потрібно)

Результати випробування об’єкта Об’єкт придатний до експлуатації

Висновок комісії Стан об’єкта задовільний

Додатки: Перелік технології документації, проектна документація за індивідуальним проектом № 132-25

Голова комісії

_заст. ректора_

(посада)

_________________

(підпис)

Шеремет І. В.

(прізвище, ініціали)

Члени комісії

_інженер_

(посада)

_________________

(підпис)

Чуйков Л. М.

(прізвище, ініціали)

 

_технік-будівник_

(посада)

_________________

(підпис)

Карпенко М. М.

(прізвище, ініціали)

Від ТОВ «Ксерокс»

_виконроб_

(посада)

_________________

(підпис)

Лимаренко В. П.

(прізвище, ініціали)

Об’єкт основних засобів здав

комендант

Петренко І. В.

прийняв

завгосп Диба І. І.

 

(посада)

(підпис)

(посада)

(підпис)

Позначка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об’єкта

«1» вересня 2003 р.

Головний бухгалтер ____________ Лященко К. М.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Таблиця 5.7

ф. № ОЗ-11 (бюджет)

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ЗА ЇХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ, МІСЦЕМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ)

Стоматологічне відділення поліклініки (відділ, інший структурний підрозділ)

Медичне обладнання (підгрупа 7) (найменування класифікаційної групи)

Інвентарна картка або запис в інвентарній книзі

Інвентарний номер

Повне найменування об’єкта

Первісна (балансова) вартість

Вибуття (переміщення)

Документ

Причина вибуття (переміщення)

Дата

Номер

Дата

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

1998

1

10470309

Крісло стоматологічне КС-9

227-00

1998

2

10470328

Лампа 9-рефлекторна

996-00

1998

3

10470092

Установка ВЧЦ-9-10

4053-00

1998

4

10470282

Компресор КТ4

11593-00

1998

5

10470294

Крісло стоматологічне КС-10

250-00

1998

6

10470301

Термінатор

3825-00

1998

7

10470315

Установка «Хірадент»

1960-00

1998

8

10470346

Крісло стоматологічне ЗОК-9

1092-00

1998

9

10470346

Крісло стоматологічне ЗОК-10

1100-00

1998

10

10470347

Шафа ШСС

1820-00

1998

11

10470349

Апарат рентген «Кралекс»

7520-00

1998

12

10470350

Апарат «Екран-2»

450-00

03.03

№ 15

Передача 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування