Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

6.3. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів

Запаси зі складу передаються до структурних підрозділів для їх використання в основній діяльності, на господарські потреби, потреби будівництва, а також відпускаються для реалізації. Відпуск запасів здійснюється комірником виключно посадовим особам, які відповідно до затвердженого наказом керівника установи переліку мають право на отримання матеріальних цінностей. Перелік зазначених матеріально відповідальних осіб та зразки їхніх підписів передаються для роботи до складу. Оформлення відпуску запасів зі складу супроводжується виписуванням відповідних документів, при цьому з огляду на різнорідність номенклатури запасів бюджетних установ склад документів, запропонований Інструкцією про складання типових форм обліку і списання запасів бюджетних установ,також неоднорідний. Зокрема, видача запасів зі складу оформлюється:

  • накладною (вимогою) (ф. № З-3), яка являє собою уніфіковану форму для звичайного та понадлімітного відпуску запасів зі складу, оформлення надходження на склад та внутрішнього переміщення. Зазначений документ складається у двох примірниках у бухгалтерії для отримання матеріальних цінностей зі складу та обліку їх за місцем використання і затверджується керівником установи (табл. 6.2);
  • меню-вимогою на видачу продуктів (ф. № З-4, № З-4а), яка застосовується для відпуску однойменного виду запасів зі складу (комори) до харчоблоку. Цей документ складається щоденно на підставі норм розкладу продуктів харчування та оперативних даних щодо кількості осіб, які одержують харчування;
  • забірною карткою (ф. № З-5), яка призначена для оформлення систематичного відпуску матеріальних запасів протягом місяця та контролю за дотриманням установлених лімітів (табл. 6.3). Зазначений первинний документ виписується у двох примірниках (для складу й отримувача) для кожного конкретного одержувача на кілька найменувань запасів, що належать до одного й того самого коду економічної класифікації видатків. Картка має обмежений час використання: 15 днів — у разі щоденного відпуску, місяць — періодичного. Факт відпуску запасів зі складу підтверджується підписами одержувачів та матеріально відповідальних осіб, що здійснюють відпуск матеріальних цінностей.

Запаси з балансу установи списуються на підставі Акта списання (ф. № З-2), який складає комісія зі списання товарно-матеріальних цінностей, утворена наказом керівника установи. Акт складається у двох примірниках і затверджується керівником, а далі передається матеріально відповідальній особі та до бухгалтерії. Ремонтно-будівельні матеріали списуються відповідно до актів про їх витрачання з урахуванням норм витрат та здійснених обсягів робіт. Залишки зазначених матеріалів повертаються на склад і оприбутковуються там у встановленому порядку. Списання паливно-мастильних матеріалів здійснюється на підставі шляхових листків (типові форми № 2, 3) за фактичними витратами пального, але не більш за установлені норми витрат щодо кожної окремої марки автотранспорту. Первинна документація з надходження і вибуття запасів, оформлена у встановленому порядку, передається у визначені графіком документообігу терміни разом із супроводжувальними, транспортними документами та реєстром документів до бухгалтерії для відображення даних у системі аналітичного й синтетичного обліку.

Таблиця 6.2

Інститут обміну речовин Типова форма № З-3

(назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

від 18.12.2000 № 130

Ідентифікаційний номер ЄДРПОУ

8038500001

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Дейнеко В. П.

(назва установи)

«21» вересня 2003 р.

НАКЛАДНА (ВИМОГА) № 24

Підстава (мета)оформлення приміщення бібліотеки

Кому Сохно М. І.

Через кого Марушко Л. І.

Код функціональної класифікації

Джерело утримання

Установа

Склад (відправник)

Отримувач

Вид операції

Номер субрахунка

Код економічної класифікації

Отримувач

Відправник

40401

 

 

072

018

0140

234

1130

 

 

«21»вересня 2003 р. Прийняв (о


Назва, ґатунок, розмір

Одиниця виміру

Номенклатурний номер

Кількість

Ціна

Сума

вимагається

відпущено

Горщик для квітів

шт.

2214108

3

3

10-00

30-00

Горщик для квітів

шт.

2214109

1

1

45-80

45-80

Горщик для квітів

шт.

2214111

1

1

30-25

30-25

Піддон для горщиків

шт.

2214125

1

1

8-50

8-50

Піддон для горшиків

шт.

2214125

1

1

7-50

7-50

тримав) _______________ Здав (видав) _______________

Таблиця 6.3

Типова форма № З-5

ЗАБІРНА КАРТКА № 24

з 1 грудня до 15 грудня 2003 р.

Код функціональної класифікації

Джерело утримання

Матеріально відповідальна особа

Вид операції

Одержувач

Номер субрахунка

Код економічної класифікації

40.401

 

011

0142

Сірак

234

1130

Матеріальні цінності

Найменування, ґатунок, розмір

Папка картання

Олівець- автомат

Ручка гелева

Грифель до олівця- автомата

Гумка К-1-N

Стержень гелевий

Папір письмовий

 

 

 

Тара

Одиниця виміру

шт.

шт.

шт.

Упаковка

шт.

шт.

Упаковка

 

 

 

 

Номенклатурний номер

2342065

2342127

2342168

2342169

2342238

2342170

2342035

 

 

Сума до видачі

 

Кількість

3

8

18

6

5

10

2

 

 

103-30

 

Ціна

0-30

1-80

1-60

1-70

0-90

0-85

18-00

 

 

 

Сума

0-90

14-40

28-80

10-20

4-50

8-50

36-00

 

 

 

Ліміт

5

10

20

6

8

20

5

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Відпущено

Відпущено

Відпущено

Відпущено

Відпущено

Відпущено

Відпущено

Тара, що оплачується

Підпис

Повернення

1

3 грудня

3

8

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2

9 грудня

 

 

18

 

 

10

 

 

 

 

 

3

9 грудня

 

 

 

 

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримав ______________

(посада)

___________________

(підпис)

_______________________________

(прізвище та ініціали) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим