Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

6.5. Синтетичний облік запасів

Для обліку наявності та руху запасів призначені активні рахунки класу 2:

  • № 20 «Виробничі запаси»;
  • № 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі»;
  • № 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;
  • № 23 «Матеріали і продукти харчування»;
  • № 24 «Готова продукція»;
  • № 25 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Докладно номенклатуру субрахунків за поданими синтетичними рахунками наведено в додатках.

Основні бухгалтерські проведення з надходження і витрачання запасів наведено в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Перераховано постачальникам за матеріли та продукти харчування

364, 673, 361

311, 313, 314, 316—319, 321, 323, 324, 326

2

Отримано установою від постачальників матеріали та продукти харчування;

231—239

364, 675, 361

 

водночас інше проведення на суму ПДВ

801, 802, 811, 813, 641

361, 364, 675

3

Оприбутковано матеріали та продукти харчування, що надійшли до установи у вигляді гуманітарної допомоги

231— 236 238—239

712

4

Списано матеріали та продукти харчування на основі виправдовувальних документів

801, 802 811, 812

231—236 238—239

5

Списано використані матеріали та продукти харчування, що надійшли до установи як гуманітарна допомога

812

231—236 238—239

6

Передано матеріали та продукти харчування в переробку

825

232, 234 235, 239

7

Віднесено на витрати вартість послуг з переробки матеріалів і продуктів харчування

825

675

8

Оплачено послуги з переробки матеріалів і продуктів харчування

675

31, 32

9

Оприбутковано вартість матеріалів, отриманих від ліквідації МШП:

 

 

 

— якщо останні було придбано за рахунок коштів загального фонду

231, 234, 235, 238, 239

681, 701, 702

 

— якщо необоротні активи було придбано за рахунок коштів спеціального фонду

231, 234, 235, 238, 239

711, 712, 713

10

Перераховано кошти постачальником за тварин для відгодівлі

364

313, 323

11

Оприбутковані тварини для відгодівлі, що надійшли від постачальника

212

364

12

Оприбутковано приріст і приплід молодняка за плановою собівартістю

211

711, 822

13

Списано за рахунок установи загиблий молодняк і тварини на відгодівлі

711, 822

211, 212

14

Оприбутковано м’ясні продукти, отримані в результаті забою тварин за плановими цінами

251

211—218

Для відображення узагальненої інформації щодо обліку надходження запасів використовується меморіальні ордери № 4 — накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами (ф. № 408 (бюджет)), № 6 — накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами (ф. № 409 (бюджет)), № 7 — накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів (ф. 410 (бюджет)), № 8 — накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (ф. № 380 (бюджет)).

Синтетичні показники обліку витрачання матеріалів фіксуються в меморіальному ордері № 13 — накопичувальні відомості витрачання матеріалів ф. № 39 (бюджет) (табл. 6.7). Протягом місяця у відкриту відомість вносяться записи на підставі первинних документів за дебетом субрахунків, що кореспондуються з матеріальними субрахунками за кодами економічної класифікації видатків. У централізованій бухгалтерії відомості ведуться за обслуговуваними установами. Наприкінці місяця підраховуються підсумки за всіма стовпцями відомості, а позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» відповідно до визначеної кореспонденції рахунків переноситься адресно до книги «Журнал-Головна».

Вартість витрачених запасів списується на видатки чи витрати установи відповідно до сфери застосування запасів. Списання запасів здійснюється за балансовою вартістю або за методом середньозваженої собівартості. Середньозважена собівартість (Сз) визначається за формулою:

Середньозважена собівартість , (6.1)

де ВЗп, ВЗо — сумарна вартість запасів відповідно на початок місяця та отриманих упродовж місяця;

КЗп, КЗо — сумарна кількість запасів відповідно на початок місяця та отриманих упродовж місяця.

Середньозважена собівартість визначається за кожним видом споріднених запасів. У разі застосування в обліку твердих облікових цін запаси протягом певного періоду (місяця, кварталу) списуються за цими цінами. Наприкінці зазначеного періоду виводиться середній процент і сума відхилень від твердих облікових цін за субрахунками, яка, у свою чергу, списується в розподілі за тими рахунками, на які було віднесено видатки відповідних матеріалів.

Таблиця 6.7

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 13

за квітень 2003 р.

Накопичувальна відомість витрачання матеріалів

№ з/п

Дата

Номер документа

Назва документа

Кредит субрахунків

Дебет субрахунків

801

231

233

234

235

КЕКВ

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1.04

154

Накладна

 

 

27-00

 

 

 

2

15.04

155

Накладна

 

384-00

 

 

1132

384-00

3

30.04

159

Накладна

 

248-00

 

 

1132

248-00

4

30.04

161

Накладна

58-00

 

 

 

 

 

5

30.04

168

Накладна

 

358-00

 

 

1132

358-00

6

30.04

169

Накладна

 

520-00

 

 

 

 

7

30.04

128

Звіт

 

 

 

198-00

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

58-00

1510-00

27-00

198-00

 

990-00

№ з/п

Дебет субрахунків

У тому числі за матеріально відповідальними особами

802

811

Разом

010

021

012

023

028

057

КЕКВ

Сума

КЕКВ

Сума

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

 

 

1132

27-00

27-00

 

 

 

27-00

 

 

2

 

 

 

 

387-00

384-00

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

248-00

 

248-00

 

 

 

 

4

 

 

1131

58-00

58-00

 

 

 

 

58-00

 

5

 

 

 

 

358-00

 

 

358-00

 

 

 

6

 

 

1132

520-00

520-00

 

520-00

 

 

 

 

7

 

 

1135

198-00

198-00

 

 

 

 

 

198-00

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

803-00

1793-00

384-00

768-00

358-00

27-00

58-00

198-00

Виконавець:

бухгалтер

(посада)

Кузьмук О. П.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

Перевірив:

ст. бухгалтер

(посада)

Зотова М. Н.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

Головний бухгалтер:

Кажан Н. С.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

«30» квітня 2003р.

Сума оборотів за меморіальним ордером…… 1793-00 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим