Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

6.6. Обік продуктів харчування

Облік продуктів харчування і тари щодо зазначених матеріальних цінностей у системі закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних і інших закладах охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затвердженої Міністерством охорони здоров’я СРСР від 05.05.83 № 530. Облік продуктів харчування і тари має забезпечити:

  • повний облік надходження однойменних матеріальних цінностей та своєчасне відображення даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерського обліку;
  • контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що виділені за кодом економічної класифікації видатків 1133 «Продукти харчування» кошторису установи;
  • контроль за збереженням продуктів харчування, дотриманням установлених правил оформлення їх приймання і відпуску, проведення інвентаризації.

Закупівля продуктів харчування, як і інших товарно-ма- теріальних цінностей, має здійснюватись закладами систе- ми охорони здоров’я через проведення тендерних торгів. Доставка продуктів харчування визначається умовами до- говору й може здійснюватись як експедиторами постачаль- ника, так і представниками установи. Механізм доставки продуктів харчування та фіксування первинної інформації в облікових документах аналогічний викладеному в підрозд. 6.3.

Продукти харчування, що надходять до установи, як складова запасів підлягають предметно-сортовому обліку на складі.

Для зберігання продуктів харчування використовується спеціально обладнане окреме приміщення — комора чи продуктовий склад. Завідувач складу й комори несе повну матеріальну індивідуальну відповідальність за повне збереження продуктів харчування і тари під час приймання, зберігання і від- пуску. Під час надходження на склад (до комори) продукти харчування мають бути перевірені як на кількісну (асортимент, маса, об’єм, кількість місць), так і якісну відповідність фактичної наявності документальній. Кількісна перевірка здійснюється простим підрахунком та вимірюванням об’ємно-масових характеристик, якісна — попереднім оглядом цінностей та вивченням зовнішніх ознак, а в разі потреби — залученням санітарно-епідеміологічних служб для проведення відповідних лабораторних аналізів. У разі виявлення в результаті попереднього огляду відхилень за якісними характеристиками комірник залучає до подальшої роботи з приймання дієтсестру (дієтлікаря) або чергового лікаря.

У разі встановлення факту недоброякісності продуктів харчування складається акт, а недоброякісні продукти харчування передаються постачальникові разом з висновком лікаря чи санепідемстанції. Якщо під час надходження продуктів харчування виявлено кількісні розбіжності — нестача чи надлишки — при- ймання продуктів харчування зупиняється і відновлюється після створення наказом керівника установи спеціальної комісії, яка й проводить остаточну роботу з приймання. За результатами роботи дана комісія складає акт у 2-х примірниках (для оприбуткування матеріальних цінностей в установі та для подання претензій постачальнику).

Під час приймання продуктів харчування матеріально відповідальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі документів на продукти харчування, де окремим рядком зазначається найменування тари, їх кількість, ціна й сума. Під час приймання тари перевіряється її відповідність чинним стандартам, технічним умовам, а також наявність маркування. У разі виявлення відхилень дії аналогічні описаним раніше. Порожня тара повертається постачальникам.

Складський облік продуктів харчування і тари ведеться у книзі складського обліку (ф. № З-9), оформленій у встановленому порядку. Книга ведеться за найменуваннями, номенклатурними номерами, сортами в кількісному виразі. Підставою для внесення записів є прибутково-видаткові первинні документи, зокрема рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання матеріалів, меню-вимога (ф. № З-4), вимоги на видачу продуктів харчування (ф. № 14-МЗ), накладні (вимоги).

Оскільки щоденна потреба у продуктах харчування до видачі залежить від кількості осіб, що отримують харчуван- ня, передачі продуктів харчування зі складу до харчобло- ку передує поточне збирання інформації щодо окремих кількісних показників. Так, щоденно до 9.00 старші медсест- ри відділень подають дієтичній сестрі інформацію про наявність хворих за формою № 22-МЗ. У формі зазначається поділ хворих за дієтичними столами лікувального харчування, яке, у свою чергу, здійснюється відповідно до кожної історії хвороби. Кількість хворих звіряється з даними приймального відділення.

Дієтсестра, отримавши відомості про наявність хворих за відділеннями, складає узагальнену форму в цілому по лікар- ні з розбиттям за дієтстолами й перевіряє інформацію на відповідність статистичним даним та даним приймального від- ділення.

На підставі відомості про наявність хворих по лікарні дієтич- на сестра за участю шеф-кухаря, працівника бухгалтерії та дієтолога складає меню-розкладку (ф. № 44-МЗ) чи в разі незначної кількості дієтологів меню-вимогу. На підставі меню-розкладки бухгалтерією виписується вимога на видачу продуктів харчування зі складу (комори) (ф. № 45-МЗ).

Відпуск продуктів харчування зі складу (комори) до харчо- блоку здійснюється через шеф-кухаря за вимогами (ф. № 45-МЗ) чи меню-вимогами (ф. № З-4) (табл. 6.8). Один примірник зазначених документів залишається в шеф-кухаря, другий — у комірника, на підставі якого він робить записи у книгу складського обліку. Сформовані та згруповані первинні прибутково-видаткові документи комірник здає з реєстром здачі-прийняття документів до бухгалтерії.

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування здійснюється в накопичувальній відомості (ф. № З-12), яка складається за матеріально відповідальними особами на підставі первин- них документів у кількісному й сумарному виразі та є основою для заповнення зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. № 398 — меморіальний ордер № 11 (табл. 6.9).

Облік витрачання продуктів харчування ведеться також у накопичувальній відомості (ф. № З-13) за матеріально відповідальними особами (обслуговуючими установами) на підставі меню-вимог та вимог на видачу продуктів харчування (табл. 6.10). На їх підставі формується Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування (ф. № 411 — меморіальний ордер № 12 — табл. 6.11).

На підставі накопичувальних відомостей у бухгалтерії складається також реєстр аналітичного обліку — сортова оборотна відомість (ф. № З-11), яка ведеться за найменуваннями, сортом, кількістю, вартістю тощо (рис. 6.4).

Таблиця 6.8

Типова форма № З-4

Меню-вимога на видачу продуктів харчування

на 16 листопада 2003 р.

Кількість одержувачів харчування 200 осіб


Меню

Найменування та кількість продуктів харчування, що підлягають закладанню на одну особу

Гречка

Рис

«Геркулес»

«Локшина»

Борошно

Хліб

Сир (кисломолочний)

Молоко

Сир (твердий)

Яйця

І. Сніданок

Каша гречана

0,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сир із цукром

 

 

 

 

 

 

0,1000

 

 

 

Яйце у сметані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Сир твердий

 

 

 

 

 

 

 

 

0,050

 

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Обід

Суп рисовий

 

0,020

 

 

 

 

 

 

 

 

Картопляне пюре

 

 

 

 

 

 

 

0,100

 

 

Салат із капусти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битки яловичі

 

 

 

 

0,050

 

 

0,020

 

0,2

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Полуднування

Ватрушка із сиром

 

 

 

 

0,050

 

0,045

0,005

 

0,2

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Вечеря

Локшина молочна

 

 

 

0,020

 

 

 

0,150

 

 

Котлета парова

 

 

 

 

 

0,015

 

0,010

 

0,2

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булочка солодка

 

 

 

 

0,060

 

 

0,060

 

0,1

Сіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом на одну особу

0,070

0,020

0,080

0,020

0,160

0,015

0,145

0,335

0,050

1,7

Разом до видачі …..

14,000

4,000

16,000

4,000

32,000

3,000

29,000

67,000

10,000

340

Ціна ……………….

2-50

2-30

2-20

1-30

1-00

1-00

4-50

1-00

12-00

0-20

На суму………….

35-00

9-20

35-20

5-20

32-00

3-00

130-50

67-00

120-00

68-00

 

Закінчення табл. 6.8

Меню

Найменування та кількість продуктів харчування, що підлягають закладанню на одну особу

М’ясо яловиче

Капуста

Морква

Картопля

Олія

Масло

Сіль

Цукор

Чай

Цибуля

Дріжджі

І. Сніданок

Каша гречана

 

 

 

 

 

0,008

 

 

 

 

 

Сир із цукром

 

 

 

 

 

 

 

0,020

 

 

 

Яйце у сметані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сир твердий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

0,020

0,002

 

 

ІІ. Обід

Суп рисовий

 

 

0,100

0,150

 

0,050

 

 

 

 

0,100

Картопляне пюре

 

 

 

0,250

 

0,050

 

 

 

 

 

Салат із капусти

 

0,120

0,020

 

0,020

 

 

 

 

 

 

Битки яловичі

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

0,020

0,002

 

 

ІІІ. Полуднування

Ватрушка із сиром

 

 

 

 

 

0,004

 

0,020

 

 

0,001

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

0,020

0,002

 

 

ІV. Вечеря

Локшина молочна

 

 

 

 

 

0,008

 

 

 

 

 

Каша вівсяна

 

 

 

 

 

0,008

 

 

 

 

 

Котлета парова

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

0,020

0,002

 

 

Булочка солодка

 

 

 

 

0,020

0,002

 

 

 

 

 

Сіль

 

 

 

 

 

 

0,032

 

 

 

 

Разом на одну особу

0,200

0,100

0,120

0,400

0,022

0,130

0,032

0,120

0,008

0,100

0,001

Разом до видачі…..

40,000

20,000

24,000

80,000

4,400

26,000

6,400

24,000

1,600

20,000

0,140

Ціна ……………….

8-00

0-30

1-50

1-00

3-00

10-00

0-30

1-45

16-50

1-50

15-00

На суму …………..

320-00

6-00

36-00

80-00

13-20

260-00

1-92

34-80

26-40

30-00

2-10

Лікар (дієтсестра) Вінник

(підпис)

Прийняв кухар Дзюба

(підпис)

Видав комірник Петренко

(підпис)

Таблиця 6.9

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 11

за лютий 2003 р.

Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

№ з/п

Шифр установи

Матеріально відповідальна особа

Назви постачальників

Кредит субрахунка 361

Хлібозавод 4

ПП «Ніка»

Плодовоч.

Молокозавод

М’ясо- комбінат

Разом

Дебет субрахунка

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

232

236

801

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Савка Л. П.

50-00

14-00

120-00

25-00

285-00

504-00

453-70

50-00

0-30

2

5

Козел Т. М.

30-00

10-00

100-00

30-00

260-00

430-00

399-90

30-00

0-10

3

8

Кузкова І. Л.

45-00

18-00

110-00

45-00

320-00

538-00

492-80

45-00

0-20

4

11

Верба Л. П.

72-00

25-00

135-00

38-00

280-00

550-00

509-90

40-00

0-10

5

12

Густя М. І.

40-00

30-00

110-00

40-00

250-00

470-00

449-88

20-00

0-12

6

13

Лебедь І. П.

30-00

20-00

105-00

35-00

260-00

450-00

434-90

15-00

0-10

7

15

Лось К. М.

38-00

20-00

105-00

41-00

255-00

459-00

446-88

12-00

0-12

8

28

Ліус М. Л.

38-00

18-00

98-00

28-00

210-00

382-00

371-00

10-00

0-12

9

31

Руда О. П.

52-00

30-00

122-00

40-00

235-00

479-00

466-90

12-00

0-10

10

33

Бевз К. П.

60-00

30-00

127-00

50-00

230-00

497-00

484-90

12-00

0-10

11

38

Дужа П. А.

63-00

32-00

130-00

52-00

235-00

512-00

477-76

34-00

0-24

12

45

Мороз І. П.

70-00

34-00

122-00

48-00

250-00

524-00

488-80

35-00

0-20

13

51

Тала В. І.

42-00

20-00

110-00

45-00

220-00

437-00

406-80

30-60

0-20

Усього:

620-00

301-00

1494-00

527-00

3290-00

6232-00

5885-00

345-00

2-00

Сума оборотів за меморіальним ордером…… 6232-00

Виконавець:

бухгалтер

(посада)

Калугіна М. М.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

Перевірив:

ст. бухгалтер

(посада)

Золотніцька О. П.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

Головний бухгалтер:

Нехода М. І.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

«28» лютого 2003 р.

Таблиця 6.10

Інститут обміну речовин Типова форма № З-13

(назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

від 18.12.2000 № 130

Ідентифікаційний номер ЄДРПОУ

8038500001

Накопичувальна відомість із витрачання продуктів харчування

за січень 2003р.

Матеріально відповідальна особа

Код операції

011

0138

Матеріально відповідальна особа Петренко І. В.

Номенклатурний номер

Продукти харчування

Одиниця виміру

Числа місяця

1

2

3

4

5

8

9

10

Кількість одержувачів

2

2

2

2

2

2

2

2

Витрачено

Ціна за одиницю

Сума

Кількість витрачених продуктів

 

М’ясо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яловичина

кг

172

8-00

1376

6

14

6

12

6

6

10

6

 

баранина

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свинина

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птиця

кг

400

8-50

3400

40

 

15

5

25

35

 

15

 

Субпродукти м’ясні (печінка, нирки, язик, мозок)

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковбаса варена

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сардельки, сосиски

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риба

кг

210

8-70

1827

 

30

 

 

 

 

30

 

 

Оселедці

кг

30

7-00

210

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Рибні консерви

Банка

40

2-20

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масло вершкове

кг

62

10-00

620

2

2

2

2

6

2

2

2

 

Масло топлене

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарин

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олія

кг

31

3-00

91

1

1

1

1

3

1

1

1

 

Масло свіже

л

56

1-00

56

 

8

 

 

6

 

 

8

 

Молоко згущене

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефір

л

90

1-50

135

10

 

 

Сметана

кг

10

5-00

50

1

1

 

Сир кисломолочний

кг

 

 

 

 

 

 

Сир твердий

кг

30

12-00

230

1

1

 

Яйця

шт.

3080

0-20

616

 

180

 

Молочні суміші

кг

 

 

 

 

 

 

Борошно пшеничне

кг

7

1-00

7-00

 

1

 

Крохмаль

кг

 

 

 

 

 

 

Крупа гречана

кг

108

2-50

270

 

 

 

Крупа манна

кг

16

1-00

16

 

4

 

Рис

кг

50

2-30

115

5

 

Пшоно

кг

 

 

 

 

 

Продовження табл. 6.10


11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

6

6

14

6

6

6

14

6

12

6

6

14

6

6

35

25

5

15

35

 

30

 

25

 

15

30

 

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

30

 

30

 

 

30

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

2

6

2

2

2

2

6

2

2

2

2

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

 

 

6

 

 

 

6

 

8

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

 

10

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

 

500

180

 

 

180

 

500

 

180

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

12

 

12

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

4

 

6

 

4

 

 

6

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 6.10

Зворотний бік типової форми № З-13

Номенклатурний номер

Продукти харчування

Одиниця виміру

Числа місяця

1

2

3

4

5

8

9

10

Кількість одержувачів

2

2

2

2

2

2

2

2

Витрачено

Ціна за одиницю

Сума

Кількість витрачених продуктів

 

Локшина, вермішель, «ріжки» та інші вироби

кг

10

1-30

13

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарони

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Геркулес»

кг

41

2-20

88

 

5

 

 

5

 

 

5

 

Горох

кг

32

75

24

 

 

 

Цукор рафінований

кг

 

 

 

 

 

 

Цукор-пісок

кг

120

1-42

174

4

4

 

Вареня, джем

кг

 

 

 

 

 

 

Повидло різне

кг

 

 

 

 

 

 

Цукерки фруктово-ягідні

кг

 

 

 

 

 

 

Печиво різне

кг

 

 

 

 

 

 

Компот (сухофрукти)

кг

60

3-00

180

 

 

Кисіль сухий

кг

 

 

 

 

 

 

Яблука

кг

 

 

 

 

 

 

Картопля

кг

958

1-00

958

30

30

 

Капуста свіжа й квашена

кг

280

0-30

84

20

5

 

Цибуля

кг

62

1-50

93

2

2

 

Морква

кг

80

1-50

120

3

3

 

Буряк

кг

240

0-80

192

10

18

 

Сіль

кг

60

0-30

18

2

2

 

Хліб пшеничний

кг

95

1-20

114

5

3

 

Хліб свіжий

кг

166

1-00

186

6

6

 

Кава

кг

 

 

 

 

 

 

Чай

кг

24

16-50

396

1

1

 

 

Усього

 

11 877

 

 

Закінчення табл. 6.10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11

4

4

4

4

11

4

4

4

4

11

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

97

30

30

30

30

97

30

30

30

30

5

12

20

12

5

12

20

12

5

12

12

2

2

6

2

2

2

2

6

2

2

2

3

3

5

3

3

3

5

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

12

8

10

8

18

8

16

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

2

2

2

2

5

2

2

2

2

6

18

6

6

6

6

18

6

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додається 23 штук меню вимог

Перевірив Литвиненко

Таблиця 6.11

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 12

за лютий 2003 р.

Зведення накопичувальних відомостей про витрачення продуктів харчування

№ з/п

Шифр установи

Матеріально відповідальна особа (установа)

Кредит субрахунка 232

Дебет субрахунків

801

802

811

 

 

 

 

 

 

701, 702

1

2

3

?

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

5

Козел Т. М.

410-00

410-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

Кузкова І. П

545-00

545-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

Верта Л. П.

535-00

535-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

Пустя М. І.

465-00

465-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

13

Лебедь І. П.

460-00

460-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15

Лось К. М.

465-00

465-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

28

Лище М. Л.

350-00

350-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

31

Руда О. П.

485-00

485-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

33

Беву К. П.

470-00

470-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

45

Короз І. П.

530-00

530-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

51

Тала В. І.

440-00

440-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

5155-00

5155-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером…… 5155-00

Виконавець:

бухгалтер

(посада)

Калугіна М. М.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

Перевірив:

ст. бухгалтер

(посада)

Золотніцька О. П.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

Головний бухгалтер:

Нехода М. І.

(прізвище та ініціали)

_______________

(підпис)

«28» лютого 2003 р.

Схема обліку продуктів  харчування

Рис. 6.4. Схема обліку продуктів харчування

Синтетичний облік наявності та руху продуктів харчування ведеться на активному субрахунку № 232 «Продукти харчування». Основні проведення з обліку продуктів харчування наведено в табл. 6.12.

Таблиця 6.12

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надійшли продукти харчування від постачальників;

232

361, 675

 

водночас виконується проведення на суму ПДВ

801, 802 811—813

364, 361, 364, 675

2

Списано витрачені продукти харчування, на підставі випрадовувальних документів

801, 802 811—813

232

3

Списано природні втрати продуктів харчування в межах встановлених норм

701, 702, 681

232

4

Надійшла тара з продуктами харчування

236

361, 675, 364

5

Списано бій тари

801, 802

236

6

Списано на винних осіб бій тари

363

236

7

Повернуто тару

361, 675, 364

236 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування