Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.7.3. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи

Лікувальні заклади, які не мають у своєму складі структурних підрозділів аптек, отримують лікувальні засоби з госпрозрахункових аптек прямо у відділення. Розмір разової вибірки медикаментів і перев’язувальних засобів визначається нормами поточної потреби, наведеними в підрозд. 6.7.2.

Лікувальні засоби отримуються в установлені та погоджені керівником установи й завідувачем аптеки терміни через матеріально відповідальну особу відділень (головні медсестри, старші медсестри тощо) за накладними (вимогами) чи накладними (ф. № 16-АП). Накладні (вимоги) виписує старша (головна) медична сестра за класифікаційними групами лікарських засобів, зазначеними в підрозд. 6.7.1, у чотирьох (п’яти) примірниках. Два примірники передаються до медичного закладу, два (три) залишаються в госпрозрахунковій аптеці. Для отримання зазначених матеріальних цінностей головним чи старшим медсестрам видається довіреність, строк дії якої залежить від групи медикаментів (для отруйних і наркотичних засобів — до 1 місяця, для інших — у межах поточного кварталу). Для забезпечення контрою за витрачанням лікувальних засобів під час оформлення довіреності на отримання медикаментів з аптеки фіксується інформація про грошові норми витрачання на поточний місяць, яка розраховується за кожним відділенням окремо з урахуванням профілю ліжка.

Отримані з госпрозрахункової аптеки лікарські засоби зберігаються в пристосованих для цього приміщеннях відділень чи кабінетах у шафах, сейфах і холодильних камерах.

Облік лікарських засобів групи предметно-кількісного обліку веде у відділеннях (кабінетах) головна (старша) медична сестра у формі обліку отруйних лікарських засобів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних установ та у книзі обліку наркотичних лікарських засобів у відділеннях і кабінетах (ф. № 60-АП). Наприкінці кожного місяця головна (старша) медична сестра складає звіт про рух лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку (ф. № 2-МЗ), який після затвердження керівником установи передається до бухгалтерії (рис. 6.6).

Схема обліку лікувальних  засобів

Рис. 6.6. Схема обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку у відділеннях

Для забезпечення зберігання лікарських засобів у медичних установах має бути утворено постійну комісію, яка щомісячно перевіряє у відділеннях (кабінетах) стан зберігання, обліку й витрачання наркотичних засобів і не рідше ніж двічі на рік — фактичну наявність інших лікарських засобів групи предметно-кількісного обліку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування