Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

6.7.4. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи

Обов’язки бухгалтерії медичного закладу охоплюють:

  • забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку лікарських засобів у аптеках і відділеннях;
  • здійснення контролю за своєчасним і правильним оформленням документів, а також законністю операцій;
  • постійний контроль за правильністю ведення предметно-кількісного обліку;
  • інструктаж матеріально відповідальних осіб;
  • участь в інвентаризації лікарських засобів.

Розрахунки з постачальниками з приводу закупівлі медикаментів і перев’язувальних засобів здійснюються за схемою планових платежів.

Таблиця 6.13

Оборотна відомість

з обліку лікувальних засобів за січень 2003 р.

Номер рядка

Номен- клатурний номер

Найменування

Одиниця виміру

Залишок на 1.01.2003

Оборот за січень

Залишок на 1.02.2003

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

1

2331125

Омнапон

амп.

28

14

53

75

45

 

73

42

19

30

17

34

2

2331138

Сівазол

амп.

29

32

28

190

86

50

203

110

10

16

8

68

3

2331141

Фентанил

амп.

60

10

26

140

67

20

162

62

74

38

14

72

4

2331221

Анальгін

амп.

32

33

60

64

67

20

82

86

10

14

14

70

5

2331221

Тетрациклін

амп.

8

12

80

10

16

00

12

19

20

6

9

60

6

2332102

Шприц одн.

шт.

472

233

30

1260

418

11

474

178

07

1260

473

34

На видані до відділень (кабінетів) закладу лікувальні засоби постачальник на підставі накладних (вимог) виписує рахунки, які передає до бухгалтерії медичної установи для оплати разом із накладними. Працівник бухгалтерії перевіряє рахунки та накладні на предмет їх відповідності та дійсного отримання лікувальних засобів матеріально відповідальними особами, після чого списує витрачені медикаменти та продукти харчування. Дані, рознесені за обліковими реєстрами, надалі звіряються зі звітами матеріально відповідальних осіб.

Перерахування коштів постачальникам здійснюється у встановлені планові терміни (щоквартально, щомісячно). Для контролю за станом розрахунків бухгалтерія щомісячно звіряє розрахунки з постачальником і не рідше як один раз на квартал складає акт звірки взаємних розрахунків.

Аналітичний облік лікарських засобів здійснюється в сумовому виразі за їхніми групами у книзі (картках) кількісно-сумового обліку (ф. № З-6, № З-7) по установі та за відділеннями окремо.

Для обліку лікарських засобів у системі рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначено активний субрахунок 233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби».

Основні бухгалтерські проведення з обліку медикаментів та перев’язувальних засобів наведено в табл. 6.14.

Таблиця 6.14

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Перераховано постачальникам за медикаменти й перев’язувальні засоби

361, 364, 675

311, 313, 314, 316, 321, 323, 326

2

Отримано установою від постачальників медикаменти

233

361, 364, 675

3

Надійшла обмінна тара з лікарськими засобами

236

361, 364, 675

4

Повернуто тару

361, 675, 364

236

5

Оприбутковано медикаменти, перев’язувальні засоби, що надійшли до установи у вигляді гуманітарної допомоги

233

712

6

Списано на основі виправдовувальних документів лікарські засоби

801, 802, 811, 813

233

7

Списано використані медикаменти й перев’язувальні засоби, що надійшли до установи як гуманітарна допомога

812

233 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим