Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

6.8. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

До малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) відносять предмети, термін експлуатації яких не перевищує року. Хоча МШП частково виконує функції, подібні до функцій необоротних активів, але відповідно до встановленого порядку вони включаються до складу запасів.

МШП, як і інші види запасів, підлягають попредметному обліку. Оприбуткування та вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів здійснюється в загальному щодо запасів порядку за раніше зазначеними первинними документами, такими як рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, накладні (вимоги), акти тощо. Поряд з визначеними формами до застосування рекомендуються виділені в Наказі Міністерства статистики від 22.05.96 № 145 типові форми первинного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Зокрема, для поповнення МШП у місцях експлуатації може застосовуватись відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (ф. № МШ-1), яка складається у двох примірниках: для ведення обліку на складі установи та для матеріально відповідальної особи структурного підрозділу. На підставі відомості (ф. № МШ-1) вносяться відповідні інформаційні зміни до книги складського обліку запасів (ф. № З-9), яку веде матеріально відповідальна особа (комірник складу) за найменуванням, кількістю. На зазначених предметах, коли вони видаються зі складу, ставиться маркувальний штамп із зазначенням найменування установи, відділення, року та місяця видачі їх в експлуатацію. Маркування також виконують фарбою (стійкою до стирання і хімічних дій) за допомогою прикріплюваного жетона та іншим способом.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що їх передають у експлуатацію до структурних підрозділів, мають перебувати на зберіганні у осіб, відповідальних за правильну експлуатацію та збереження цих предметів. Матеріально відповідальні особи на місцях експлуатації здійснюють їх облік у книзі складського обліку запасів за найменуванням і кількістю.

Для списання битого посуду в харчоблоках відповідні посадові особи ведуть журнал реєстрації битого посуду (ф. № З-10) особами (табл. 6.15). Постійно діюча комісія стежить за правильним веденням журналу і щоквартально (щомісячно) складає акт на списання битого посуду, який затверджує керівник (табл. 6.15).

Таблиця 6.15

Типова форма № З-10

Журнал реєстрації битого посуду

початий 1 січня 2004 року

Дата

Предмети

Кількість (словами)

Підписи

 

 

 

3.01.04

Чашка глиняна (ґатунок 1)

Три

 

 

 

8.01.09

Тарілка супова (ґатунок 2)

П’ять

 

 

 

21.01.04

Склянка (ґатунок 2)

Три

 

 

 

8.02.04

Тарілка (ґатунок 2)

Дві

 

 

 

У бухгалтерії установи МШП оприбутковуються на підставі переданих зі складу первинних документів. У разі передачі в експлуатацію предметів вартістю менш як 10 грн за одиницю (комплект) зазначені предмети списуються як використані на підставі роздавальних відомостей, актів на списання тощо. МШП вартістю понад 10 грн під час передання відображаються в обліку як МШП в експлуатації, а коли настає їх повне зношування, списуються на підставі актів, затверджених керівником установи.

У бухгалтерії аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за допомогою різних реєстрів, склад яких залежить від місцезнаходження об’єкта обліку. Так, попредметний облік МШП, які перебувають на складі, здійснюється в картках чи книзі кількісно-сумового обліку запасів за найменуванням, кількістю, вартістю й матеріально відповідальною особою. Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів в експлуатації ведеться за найменуваннями предметів, їх кількістю, вартістю й матеріально відповідальними особами з застосуванням карток ф. № З-396 або вкладних аркушах ф. № 402 до інвентаризаційного опису й порівняльної відомості. Рух малоцінних і швидкозношуваних предметів протягом року відображається у відповідних стовпцях вкладних аркушів з виділенням залишків на кінець кожного кварталу. У разі застосування в аналітичному обліку вкладних аркушів оборотні відомості не складаються. Синтетичний облік операцій щодо руху малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення МШП ф. № 439 — меморіальний ордер № 10 (табл. 6.17).

Таблиця 6.16

Інститут обміну речовин Типова форма № З-3

(назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

від 18.12.2000 № 130

Ідентифікаційний номер ЄДРПОУ

8038500001

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дейнеко В. П.

(назва установи)

«21» вересня 2003 р.

НАКЛАДНА (ВИМОГА) № 24

Підстава (мета) Оформлення приміщення бібліотеки

Кому Сохно М. І.

Через кого Марушко Л. І.

Код функціональної класифікації

Джерело утримання

Установа

Склад (відправник)

Отримувач

Вид операції

Номер субрахунка

Код економічної класифікації

Отримувач

Відправник

40401

 

 

072

018

0140

234

1130

 

 


Назва, ґатунок, розмір

Одиниця виміру

Номенклатурний номер

Кількість

Ціна

Сума

вимагається

відпущено

Горщик для квітів

шт.

2214108

3

3

10-00

30-00

Горщик для квітів

шт.

2214109

1

1

45-80

45-80

Горщик для квітів

шт.

2214111

1

1

30-25

30-25

Піддон для горщиків

шт.

2214125

1

1

8-50

8-50

Піддон для горщиків

шт.

2214125

1

1

7-50

7-50

«21» вересня 2003 р. Прийняв (отримав) _______________ Здав (видав

 

Таблиця 6.17

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 10

за травень 2003 р.

Накопичувальна відомість про в

№ з/п

Дата

Номер документа

Назва документа

Матеріально відповідальна особа (установа)

Дебет субрахунків

Кредит субрахунка 221

411

221/6

 

 

 

 

221/1

221/2

Разом:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

3.05

221

Накладна

Сиротюк К. І.

40-00

 

 

 

 

 

40-00

 

40-00

2

7.05

230

Накладна

Сахно В. М.

 

108-00

 

 

 

 

108-00

 

108-00

3

10.05

241

Накладна

Калюга П. І.

 

18-00

 

 

 

 

18-00

 

18-00

4

11.05

252

Накладна

Лемех Т. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

18.05

12

Акт на списання

Сахно В. М.

120-00

 

 

 

 

 

 

120-00

120-00

6

19.05

264

Накладна

Болюх І. П.

36-00

 

 

 

 

 

36-00

 

36-00

7

22.05

272

Накладна

Холод О. П.

 

54-00

 

 

 

 

54-00

 

54-00

8

24.05

276

Накладна

Жарко Л. В.

 

36-00

 

 

 

 

36-00

 

36-00

9

25.05

278

Накладна

Жук Н. С.

12-00

 

 

 

 

 

12-00

 

12-00

10

28.05

281

Накладна

Сиротюк К. І.

24-00

 

 

 

 

 

24-00

 

24-00

11

29.05

288

Накладна

Колесник Л. М.

26-00

 

 

 

 

 

26-00

 

26-00

12

30.05

292

Накладна

Буряк Л. М.

 

98-00

 

 

 

 

98-00

 

98-00

13

 

 

Накладна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

258-00

314-00

 

 

 

 

452-00

120-00

572-00

ибуття та переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів

Сума оборотів за меморіальним ордером…… 572-00

Виконавець:

бухгалтер

(посада)

______________

(підпис)

Бердник І. П.

(прізвище та ініціали)

Перевірив:

ст. бухгалтер

(посада)

______________

(підпис)

Коломієць Н. Н.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер:

______________

(підпис)

_______________

(прізвище та ініціали)

«___» _______ 20__ р.

Для обліку МШП у системі рахунків бухгалтерського обліку призначено однойменний активний рахунок № 22, за яким виділено такі субрахунки першого і другого рівнів:

  • № 221 «МШП на складі та в експлуатації»;
  • № 221/1 «МШП на складі»;
  • № 221/2 «МШП в експлуатації»;
  • № 222 «МШП спеціального призначення».

Для відображення вартості МШП, що належать установі, щодо системи характеристик джерел утворення активів, у плані рахунків передбачено пасивний субрахунок № 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах».

Основні бухгалтерські проведення з обліку МШП наведено в табл. 6.18.

Таблиця 6.18

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано придбані установою на кошти загального фонду малоцінні та швидкозношувані предмети;

221

361, 362, 364

 

водночас робиться запис:

 

 

 

— на суму ПДВ

801, 802

361, 362, 364, 675

 

— на фактичну вартість МШП

801, 802

411

2

Оприбутковано придбані установою кошти спеціального фонду малоцінні та швидкозношувані предмети;

221

361, 362, 364

 

водночас робиться запис:

 

 

 

— на суму ПДВ

641, 811—813

361, 362, 364, 675

 

— на фактичну вартість МШП

811—813

411

3

Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети, що надійшли до бюджетної установи в вигляді гуманітарної допомоги;

221

712

 

водночас виконується інший запис

812

411

4

Видано зі складу в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю понад 10 грн

221/2

221/1

Закінчення табл. 6.18

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

5

Видано зі складу в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн за одиницю

411

221/1

6

Списано малоцінні та швидкозношувані матеріали, що стали непридатними

411

221/2

5

Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети, виготовлене господарським способом;

221

825

 

водночас робиться інший запис

801—802, 811—813

411

6

Реалізовано установою зайві малоцінні та швидкозношувані предмети, придбані за рахунок коштів загального фонду;

411

221

 

водночас на суму коштів від реалізації

313, 323, 364, 675

711

7

Реалізовано установою малоцінні та швидкозношувані предмети, придбані за рахунок коштів спеціального фонду;

411

221

 

на суму коштів від реалізації;

364, 675

711

 

водночас на суму ПДВ

364, 675

641

8

Уцінено малоцінні та швидкозношувані предмети під час реалізації

411

221

9

Безоплатно передано установою малоцінні та швидкозношувані предмети

411

221 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування