Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

7.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень

До складу окремих бюджетних установ, зокрема закладів середньої освіти, можуть входити навчально-виробничі май- стерні. Зазначені структурні підрозділи утворюються з метою виконання відповідних функцій з трудової підготовки контингенту учнів та виконавців з конкретною трудовою спеціалізацією. Профіль роботи виробничих майстерень визначають вищі установи, беручи до уваги місцеві можливості, умови, а також педагогічну доцільність конкретного виду праці.

Навчально-виробничі майстерні утримуються як за рахунок коштів загального фонду, так і за рахунок коштів спеціального фонду, який у незначній частині формується за рахунок прибутку, що отримується від реалізації продукції зазначеного структурного підрозділу установи.

У процесі виготовлення продукції, виробничі майстерні здійснюють витрати. Облік витрат на виробництво продукції здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерському обліку в установах і організаціях, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затвердженої Наказом Мінфіну СРСР від 10.03.87 № 61. Відповідно до зазначеного нормативного документа витрати розподіляються віднесенням їх на продукцію за прямими та накладними витратами. До прямих витрат на виробництво продукції належать витрати на матеріали; заробітну плату виробничих робітників; нарахування на заробітну плату виробничих робітників; затрати електроенергії тощо. До непрямих витрат належать заробітна плата апарату управління й обслуговуючого персоналу; нарахування на заробітну плату апарату управління й обслуговуючого персоналу; оренда приміщень; опалення; поточний ремонт тощо.

Прямі виробничі витрати відносяться безпосередньо на виготовлену продукцію, накладні — попередньо збираються і розподіляються наприкінці місяця пропорційно заробітній платі основних виконавців, матеріальним затратам чи сукупності прямих витрат. Якщо майстерня виробляє один вид продукції, усі витрати класифікуються як прямі.

Облік витрат здійснюється в міру їх проведення (табл. 7.4). Аналітичний облік витрат ведеться за видами виробів (партіями) і за статтями витрат у багатографних картках ф. № 283.

Для обліку витрат у системі Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачені такі субрахунки:

  • № 241 «Вироби виробничих (навчальних майстерень)»;
  • № 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень»;
  • № 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень»;
  • № 826 «Видатки до розподілу».

Об’єктами обліку витрат виступає партія однорідних виробів та калькуляційною одиницею — одиниця продукції чи виріб. Щоб визначити фактичну собівартість одиниці продукції, на підставі даних обліку витрат складають звітну калькуляцію. Загальна сума витрат на виробництво (дебет субрахунка № 821) за мінусом витрат на незакінчене виробництво на кінець звітного періоду, розподіляється за видами готової продукції, після чого визначається собівартість одиниці кожного виду випущеної продукції.

Таблиця 7.4

ОСНОВНІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату:

 

 

 

— виробничим робітникам

821

661

 

— працівникам апарату управління та обслуговуючому персоналу

826

661

2

Проведено нарахування зборів до соціальних фондів на фонд заробітної плати:

 

 

 

— виробничих робітників

821

651, 652, 653, 654

 

— працівників апарату управління та обслуговуючого персоналу

826

651, 652, 653, 654

3

Видано зі складу матеріали на виробництво продукції

821

234, 235, 238, 239

4

Списано на витрати виробництва вартість спожитої електроенергії

821

675

5

Списано на витрати вартість послуг з опалення приміщень

826

675

6

Списано на витрати поточний ремонт приміщення

826

675

7

Списано накладні витрати наприкінці місяця та розподілено пропорційно до обраної бази

821

826

8

Оприбутковано готові вироби, що передані на складі установи з майстерень

241

821

9

Списано на реалізацію продукцію виробничих майстерень

721

241

10

Передано рахунок на оплату покупцям виробів виробничих майстерень

364

721

11

Отримано кошти від реалізації продукції за відпускною ціною

313, 323

364

12

Перераховано до бюджету суму ПДВ реалізованих виробів виробничих майстерень

641

313, 323

13

Визначено результат від реалізації (різниця між фактичною собівартістю та ціною реалізації)

721

431 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування