Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7.3. Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств

Бюджетні установи, розташовані переважно в сільській місцевості, мають власні підсобні сільські господарства. Зазначені структурні підрозділи в результаті процесу виробництва сільськогосподарської продукції частково забезпечують зазначені установи продуктами харчування.

Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств виступає окремим напрямком обліку бюджетних установ (табл. 7.5). Порядок його ведення регулюється Інструкцією № 61. Склад та структура витрат аналогічні розглянутим у підрозд. 7.2. Виробничі витрати підсобних господарств обліковуються окремо за галузями сільськогосподарського виробництва — тваринництво й рослинництво — та за їхніми видами. Зокрема, за галуззю рослинництво обліковують окремо витрати з рільництва, луківництва, овочівництва, садівництва, а в разі потреби — за окремими культурами (зерно, овочі, картопля тощо). За галуззю тваринництва виокремлюють витрати по великій рогатій худобі, вівчарству, свинарству, конярству тощо. Механізм віднесення витрат до прямих і накладних, їхній облік подібні до передбачених схемою обліку витрат виробничих майстерень, за винятком розподілу накладних витрат, який здійснюється наприкінці року. Для відображення операцій з виробництва сільськогосподарської продукції призначено субрахунки:

  • № 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств»;
  • № 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;
  • № 107 «Робочі та продуктивні тварини»;
  • № 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств»;
  • № 826 «Видатки до розподілу»;
  • № 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств».

Аналітичний облік витрат підсобних господарств ведеться на багатографних картках ф. № 283, які відкриваються на кожне найменування сільськогосподарських культур чи на кожну групу тварин за статтями витрат (заробітна плата, насіння, корм та інші витрати).

Таблиця 7.5

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИТРАТ І ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату:

 

 

 

— основному персоналу

822

661

 

— адміністративно-управлінському персоналу

826

661

2

Проведено нарахування до соціальних фондів на фонд заробітної плати:

 

 

 

— основного персоналу

822

65

 

— адміністративно-управлінському й обслуговуючому персоналу

826

65

3

Видано кормів на відгодівлю тварин

822

239

4

Проведено інші прямі витрати з виробництва продукції

822

675, 364

5

Розподіляються накладні витрати наприкінці року за видами продукції

822

826

6

Оприбуткована готова продукція, що надійшла з підсобного сільського господарства

251

822

7

Оприбутковано приріст і приплід молодняку за плановою собівартістю

211

822

8

Списано за рахунок установи загиблий молодняк і тварини на відгодівлі

822

211, 212

9

Оприбутковано м’ясні продукти, при забої тварин за плановими цінами

251

211—218

10

Передано готову продукцію сільськогосподарських підсобних господарств на потреби установи

232, 239

251

11

Списується на реалізацію продукція підсобних господарств

722

251

12

Передано закупівельній установі рахунок на оплату

364

722

Об’єктами калькулювання собівартості продукції підсобних господарств виступають різнорідні культури землеробства й різні види основної продукції тваринництва. Для визначення фактичної собівартості продукції наприкінці року складається звітна калькуляція, спочатку за продукцією землеробства, а далі — за продукцією тваринництва.

Під час складання звітної калькуляції продукції землеробства з загальної суми витрат виокремлюються по кожній культурі витрати, що здійснені під майбутній врожай, за озимими посівами, підготовки парів, підготовки парників та теплиць, витрати по садах, виноградниках тощо. Зазначені витрати переходять у складі витрат підсобних господарств (за дебетом субрахунка № 822) на наступний рік як незакінчене виробництво. Залишкова сума витрат розподіляється за культурами, після чого визначається фактична собівартість одиниці продукції кожної культури та побічної продукції.

Фактична собівартість одиниці продукції землеробства чи тваринництва визначається діленням фактичних витрат на кількість продукції отриманої. Загальна сума витрат, пов’язаних з вирощуванням картоплі, овочів, зернових та інших культур, включаючи витрати минулих років, поділяється за окремими культурами пропорційно відпускним цінам чи плановій собівартості цієї продукції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим