Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

8.2. Облік фондів

Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні фондові рахунки № 40 «Фонд у необоротних активах» (субрахунок № 401 «Фонд у необоротних активах за їхніми видами») і № 41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах» (субрахунок № 411 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами»).

За кредитом цих рахунків (субрахунків) у кореспонденції із субрахунками різних класів відображається вартість придбаних необоротних активів і МШП та безкоштовно отриманих, а за фондом — на суму вибулих, ліквідованих і безкоштовно переданих необоротних активів і МШП, а також нарахованого зносу необоротних активів. Основні бухгалтерські проведення з обліку фондів наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФОНДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Прийнято в експлуатацію заново побудовані будинки, споруди й передавальні пристрої чи робота з реконструкції будинків і споруд

103, 106

401

2

Придбано необоротні активи (інший запис):

 

 

 

— за рахунок коштів загального фонду

801—802

401

 

— за рахунок коштів спеціального фонду

811—813

401

3

Безкоштовно отримано необоротні активи

101—122

401, 131—133

4

Безкоштовно передано необоротні активи

131—133, 401

101—122

5

Реалізовано необоротні активи (крім будинків і споруд)

131—133, 401

101—122

6

Змінено вартість необоротних активів після проведення індексації

101—122

401, 131—133

7

Списання з балансу необоротних активів

401, 131—133

103—122

8

Списання нестач необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

401, 131—133

104—122

Закінчення табл. 8.1

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

9

Нарахування зносу необоротних активів

401

131—133

10

Придбані МШП (інший запис)

801, 802, 811—813

411

11

Видано зі складу в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн за одиницю (комплект)

411

221/1

12

Оприбутковані МШП, виявлені під час інвентаризації:

 

 

 

— на складі

221/1

411

 

— в експлуатації

221/2

411

13

Списано МШП

411

221

14

Реалізовано залишки МШП, які не використовуються

411

221

15

Списано виявлені під час інвентаризації нестачі МШП

411

221

Операції з обліку фондів відображаються в меморіальних ордерах № 9, 10 та інших.

У балансі залишок на субрахунку № 401 має дорівнювати залишковій вартості необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів), а залишок на субрахунку № 411 має дорівнювати сумі залишків на субрахунку № 211.

Аналітичний облік фондів ведеться в багатографних картках за джерелами формування і напрямками зменшення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування