Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Література

 1. Конституція України // Закони України — К.: ВРУ. Інститут законодавства, 1997. — Т. 10.
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40.
 3. Про Державний бюджет України на 2002: Закон України від… //
 4. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 37—38.
 5. Про податок на додану вартість: Закон України від 22.05.97 //
 6. Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 //
 7. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5.04.01 // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 137.
 8. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 //
 9. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.01 № 604 //
 10. Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками: Наказ Державного казначейства України від 22.01.01 № 3 //
 11. Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи: Наказ Державного казначейства України від 10.08.01 № 140 //
 12. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів від 22.02.2000 р. № 829.
 13. Про затвердження Порядку призначення виплат та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторів, затверджений Наказом Кабінету Міністрів України від 8.08.01 № 950 //
 14. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного Банку України від 19.02.01 № 72 //
 15. Про затвердження Інструкцій про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 89.
 16. Про затвердження Інструкцій про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного Банку України від 29.03.01 № 135 //
 17. Про затвердження Інструкцій з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 //
 18. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 2.12.97 № 125/70.
 19. Про затвердження Інструкцій з обліку запасів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 08.12.2000 № 125 //
 20. Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання: Наказ Державного ка- значейства України від 18.12.2000 № 130 //
 21. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.01 № 142/181.
 22. Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Наказ Міністерства фінансів України та ГУДКУ від 30.10.98 № 90 //
 23. Про Затвердження Інструкцій про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання: Наказ Державного казначейства України від 10.08.01 № 141 //
 24. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственному бюджете СССР: Приказ Министерства финансов СССР от 10.03.87 № 61 //
 25. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати при визначенні кошторисної вартості»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.01 № 119 //
 26. Об утверждении Инструкции по учету продуктов питания в лечебно профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном учете СССР: Приказ Министерства здравоохранения СССР от 5.08.83 № 530 //
 27. Об утверждении Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и предметов медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР: Приказ Министерства здравоохранения СССР от 02.06.87 № 747.
 28. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги: Наказ ГУДКУ від 10.12.99 № 113.
 29. Про затвердження форм карток, книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 //
 30. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 № 659 //
 31. Про операції по річному заключенню рахунків: Лист Державного казначейства України від 22.12.2000 № 07-04/1219-9396 //
 32. Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103 //
 33. Про затвердження Інструкції про порядок використання обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: Наказ Міністерства фінансів і ГУДКУ від 11.08.98 № 63 //
 34. Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 // Все про бухгалтерський облік. — 2000. — № 21.
 35. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.99 № 114 // Галицькі контракти. — 2000. — № 4.
 36. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій //
 37. Белов А. Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы.  — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.
 38. Ворончук П. Т., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку.  — К.: Україна, 1991. — 366 с.
 39. Голов С. Ф., Єфименко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінтерсевіс, 1996. — 543 с.
 40. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: А.С.К., 2001. — 266 с.
 41. Дедков Е. П. Бюджетный учет. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 231 с.
 42. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 250 с.
 43. Жутова З. У. Бюджетный учет и отчетность. — М.: Финансы, 1970. — 215 с.
 44. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.
 45. Кузьминский А. Н., Корецкий Л. Я., Джога Р. Т., Голов С. Ф. Организация бухгалтерского учета в системе Академии наук УССР. — К.: Наук. думка, 1985. — 302 с.
 46. Матвеева В. О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. — Харьков: Фактор, 2001. — 566 с.
 47. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуел Д. Принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 495 с.
 48. Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємств»: Науковий доклад. — К.: КНЕУ, 2001. — 112 с.
 49. Самборский В. І., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждения. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 375 с.
 50. Свірко С. В. Бухгалтерський обік і прийняття рішень у бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000. — 185 с.
 51. Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних організацій. — К.: КНЕУ, 2000. — 216 с.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування