Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах

А.2.3.1. Загальне зауваження

Термін «об’єкт» (від лат. objektum — предмет) буквально означає те саме, що й «предмет». Але для глибшого розуміння змісту словосполучення «бухгалтерський облік» терміни «предмет» і «об’єкт» слід уживати більш конкретно. Під об’єктом розумітимемо частину цілого, тобто частину предмета. Це дасть змогу краще розібратися в такій складній науці як бухгалтерський облік.

А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік

Як уже зазначалося, у бухгалтерському обліку відображаються не всі господарські факти-явища та процеси. Постає запитання, які господарські факти потрапляють в орбіту бухгалтерського обліку? Щоб відповісти на нього, насамперед потрібно з’ясувати зміст господарських фактів.

Будь-яке господарство — виробниче (промислове, сільськогосподарське, будівельне тощо) або комерційне (надання послуг, торгівля, банківське або побутове обслуговування тощо) як складова суспільного виробництва в умовах ринку позначене тією самою двоїстістю, що й саме суспільство, тобто має два боки. Один характеризує господарство як сукупність матеріально-речових елементів (майна) процесу суспільного виробництва у вартості (актив), інший — як сукупність виробничих відносин, тобто показує, кому належить те майно за правом власності (пасив). Отже, з одного боку, господарство — це сукупність продуктивних елементів носіїв вартості, а з іншого — це сукупність правових відносин, характеристик суб’єктів права власності на об’єкти (активи) (рис. А.2.1).

Двохаспектне подання стану господарських фактів-явищ

Рис. А.2.1. Двохаспектне подання стану господарських фактів-явищ

Процес господарювання характеризується динамічністю. Засоби як сукупність майна та правові відносини перебувають у постійному русі і безперервно змінюються, через що можна констатувати різні господарські факти. З одного боку, ці процеси мають виробничий (постачання, виготовлення продукту, надання послуг, реалізація), а з іншого — правовий (купівля, залучення до процесу робочої сили, продаж) характер. Сукупність цих процесів позначена тією самою двоїстістю (подвійністю), що й стан господарства, тобто має продуктивний (рис. А.2.2) характер.

Двохаспектне подання змін стану  господарських фактів-процесів

Рис. А.2.2. Двохаспектне подання змін стану господарських фактів-процесів

В обох випадках (характеризуючи стан фактів господарства згідно з рис. А.2.1 або процеси господарювання, що їх унаочнює рис. А.2.2) господарство потрібно розглядати одночасно в двох аспектах (з двох боків) — виробничому та правовому. При цьому обидва боки (аспекти) мають вартісне, тобто грошове, вираження (у гривнях, рублях, доларах тощо). По суті виражається одна й та сама величина — вартісна сукупність, але в різних аспектах. Тому підсумкові дані цих двох аспектів, оскільки вони виражаються у вартості, однакові за величиною, тобто рівні (рис. А.2.3).

У бухгалтерському обліку продуктивний (виробничий) аспект групування засобів та процесів називають активом, а правовий — пасивом. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим