Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку

А.2.4.3.1. Загальні питання

Активи та пасиви господарства в процесі підприємницької діяльності зазнають різних змін. Як було визначено п. 2.3, ці зміни можуть характеризувати їх надходження, вибуття або зміни форми та зміни власника (рис. А.2.8).

Активи

Назва процесу

Пасиви

(+)Надходження

Збільшення

(+)Вкладання капіталів

(–)Вибуття

Зменшення

(–)Вилучення капіталів

Перетворення з однієї форми в іншу

(гроші в товар тощо)

Зміна форми активів

Змін немає

Змін немає

Зміна форми пасивів

Зміна власника (сплата банком кредиторської заборгованості підприємства)

Рис. А.2.8. Класифікація господарських фактів-процесів

Процеси надходження або вибуття є простими процесами, які характеризують, властиво, тільки або збільшення, або зменшення об’єкта.

  1. Наприклад. Засновник зареєстрував підприємство і вклав гроші в забезпечення його діяльності в сумі 1000 грн. Це означає, що в активі підприємства відбулося збільшення грошової маси на 1000 грн., а в пасиві власник набув право власності у даному підприємстві на відповідну суму — 1000 грн.
  2. Або другий приклад. Підприємство одержало кредит у банку терміном на два місяці в сумі 2000 грн. Цей процес також характеризує збільшення активу на 2000 грн., оскільки у касі підприємства стало більше грошей. Але разом з тим у пасиві відбувалося збільшення на 2000 грн., оскільки правовласником у підприємстві на суму 2000 грн. став банк, який надав кредит, і він буде мати право власності на активи підприємства в сумі 2000 грн. до повернення йому наданого кредиту.

Якщо, наприклад, через місяць підприємство поверне банку частково в розмірі 1000 грн. суму одержаної позики, то це означатиме зменшення на суму 1000 грн., тобто зменшення активів та зменшення боргового зобов’язання перед банком на 1000 грн., тобто пасиву.

Стосовно процесів, що безпосередньо пов’язані з підприємницькою діяльністю, то вони дуже складні й тому вимагають окремого розгляду.

Матеріальною основою діяльності кожного господарства є майно. Особливості кожної сфери суспільного відтворення, що визначають склад і характер процесів діяльності господарств, зумовлюють потребу розглянути ці процеси окремо, за сферами суспільного відтворення (діяльності).

Із трьох видів підприємницької діяльності — виробнича, комерційна та грошово-кредитна, найбільш складною є виробнича. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування