Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.4. Методологія бухгалтерського обліку

А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку

Упопередніх розділах розглядалися питання сутності, предмета та методу бухгалтерського обліку. Було визначено загальну теорію, об’єкти, принципи та передумови побудови бухгалтерського обліку; дано загальне визначення методу як способу пізнання предмета, у даному разі — предмета бухгалтерського обліку.

Зауважимо, проте, що науковий рівень пізнання визначається не предметом, а методом, тобто способом пізнання. А основними компонентами процесу пізнання є логіка і методологія. При цьому під логікою розуміють певний порядок руху наукового пізнання, а під методологією — вчення про методи пізнання.

Методологію будь-якої науки поділяють на дві складові: загальну та конкретну. Якщо загальна складова — це діалектика, теорія пізнання, то конкретна — це закони даної (тобто бухгалтерської) науки, особливості пізнання її предмета, тобто — передумови, принципи тощо, які пов’язані між собою згідно з певним порядком, що дає змогу вивчати (досліджувати) предмет.

Саме конкретну складову і потрібно побудувати.

Будь-яка побудова — це насамперед структуризація, розміщення елементів системи. У даному разі елементами системи є принципи методу бухгалтерського обліку. Прийоми здійснюються в часі та просторі. Проте в усіх прийомах наявні принципи двоїстості, вартісного вимірювання та доказовості. Тому побудову загальних схем взаємозв’язку прийомів бухгалтерського обліку, які визначені певними принципами, що формують метод такого обліку, розглядатимемо в контексті доказовості.

Доказовіть є вихідним, оскільки без доказовості про господарський факт — явище або процес — практично обліку не може бути. Наявність доказу є вихідним для усіх прийомів (елементів методу) бухгалтерського обліку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування