Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.6.1.2. Зміст документів і вимогидо їх створення

Бухгалтерський документ має складну структуру. Його створення потребує ґрунтовних знань, а саме — знання змісту господарських фактів, явищ і процесів, які формують одиниці первинного спостереження, а також законодавства тієї чи іншої країни про порядок оформлення майнових та правових відносин, які пов’язані з господарським фактом.

Кожний господарський факт — явище або процес — характеризується ознаками й показниками.

Основні ознаки господарських фактів:

речові елементи залучених до господарської діяльності фактів. Наприклад явищ (матеріали, гроші або джерела, позички, борги постачальникам, кредиторська заборгованість) чи процесів (передача матеріалів зі складу на виробництво або видача грошей із каси в підзвіт і т.ін.);

місце здійснення господарського факту;

час, коли відбувався господарський факт;

одиниці вимірювання речових елементів, залучених у господарську діяльність фактів, — натуральних і вартісних;

сторони, які брали участь у здійсненні господарського факту (назва).

Ці ознаки якісно відрізняють одні господарські факти від інших. Водночас саме ці ознаки дають змогу систематизувати, групувати, перегруповувати дані. У бухгалтерському обліку це один із основних прийомів отримання вихідних даних про господарську діяльність.

Показники документів відбивають кількісну характеристику господарських фактів у натуральних (речових, трудових) і вартісних вимірниках.

До первинних даних про господарські факти належать ознаки та показники, які є змістом бухгалтерських документів і називаються реквізитами.

Реквізити (від лат. recvizit — потрібний, необхідний) — найважливіші відомості про певні господарські факти, явища і процеси, які характеризують певний їх бік (властивість).

У положенні про документи та документообіг названі основні реквізити, обов’язкові для всіх документів, а саме:

а) назва документа (форми), код форми;

б) дата складання;

в) зміст господарської операції;

г)  вимірники господарської операції (у кількісному та вартісному вираженні);

ґ) найменування посадових осіб, які відповідають за виконання господарської операції, правильність її оформлення, особисті підписи та їх розшифрування.

У деяких випадках у первинному документі можуть бути наведені додаткові реквізити: номер документа; назва та адреса підприємств, установ, підстава для здійснення господарської операції, інші додаткові реквізити, які визначаються характером господарських операцій. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування