Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу

А.6.1.8.1. Загальне поняття

Як уже зазначалося, основним прийомом (засобом) бухгалтерського спостереження за станом і змінами господарських фактів, явищ і процесів є документація. Проте є такі господарські факти, які документація безпосередньо не може охопити в момент їх виникнення. Цьому заважають природні умови (випарювання, усихання тощо), психофізіологічні властивості людського організму (пересортиця однорідної продукції, матеріалів, сировини), несправність ваго-вимірювальних приладів, втрата документів, допущені помилки арифметичного або технічного характеру під час оформлення документів чи записів у бухгалтерські реєстри, можливі зловживання працівників.

Через це виникає потреба в такому прийомі, який забезпечив би виявлення фактичного стану продуктивних сил — майна або виробничих (правових) відносин — зобов’язань, розрахунків і відбивав враховані документацією зміни у стані господарських фактів, явищ і процесів. Це усунуло б розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю цих об’єктів господарювання. Таким прийомом є інвентаризація (від лат. inventar — майно).

Під інвентаризацією розуміють виявлення фактичної наявності і стану господарських засобів підприємства на певний момент шляхом перевірки їх у натурі. Таке розуміння інвентаризації є вузькотехнічним і не характеризує її як складову бухгалтерського обліку.

Цей прийом має такі елементи: перевірка наявності й стану об’єктів господарювання (майна, розрахунків тощо), який виконується за прийомами — спостереження сприйняття (в натурі), вимірювання та реєстрація в спеціальному документі — інвентарному описі (тобто написання інвентарного опису).

Інвентарний опис — первинний бухгалтерський документ, який обробляється.

Далі виконується первинна обробка інвентарних описів. Її мета — підготовка інвентаризаційного опису до подальших бухгалтерських робіт — записів на рахунках. Бухгалтерська обробка інвентаризаційних описів полягає у виконанні таких робіт: перевірки розцінки, проведення різних розрахунків, групування та котирування.

Інвентаризаційні описи перевіряють так само, як і інші бухгалтерські документи, тобто по суті, юридично й арифметично. Аналогічно виконується перевірка розцінки.

Складною і відповідальною роботою є виконання арифме-тичних розрахунків, що мають на меті визначення результату інвентаризації та підготовки інвентаризаційного опису до котирування. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування