Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації

Залежно від повноти охоплення об’єкта інвентаризації розрізняють два її види: повну і часткову.

Повна інвентаризація охоплює всі без винятку об’єкти господарювання — матеріальні цінності, гроші, розрахунки, що належать господарству. Таку інвентаризацію проводять перед річним звітом. Термін проведення інвентаризації окремих господарських фактів встановлюється законодавством (Основні положення про інвентаризацію, Положення про бухгалтерські звіти і баланси).

Часткова інвентаризація охоплює окремі види господарських фактів. Наприклад, перевірка грошей у касі, товарно-матеріальних цінностей тощо.

Окремо виконується вибіркова інвентаризація, хоча за характером охоплення господарських фактів вона належить до часткової.

А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів

Загальні питання порядку проведення інвентаризації визначені Положенням про бухгалтерські звіти і баланси та Основними положеннями про інвентаризацію. Згідно з цими документами в кожному господарстві проводиться інвентаризація всіх ресурсів господарства.

Залежно від об’єктів інвентаризації методика проведення останньої змінюється.

Наприклад, методика проведення інвентаризації матеріальних цінностей містить у собі перелічені далі елементи.

1. Визначення об’єкта інвентаризації.

2. Утворення інвентаризаційної комісії.

3. Інструктаж інвентаризаційної комісії.

4. Робота на місці зберігання цінностей.

4.1. Добір розписки.

4.2. Складання інвентаризаційного опису цінностей за місцями зберігання:

а) придатних для використання;

б) не придатних для використання (зіпсованих).

4.3. Визначення загального результату.

4.4. Складання загального висновку.

5. Передавання інвентаризаційних описів до бухгалтерії.

6. Складання порівняльної відомості.

7. Визначення кінцевого результату.

8. Складання висновку головним бухгалтером.

9. Передавання цінностей у підзвіт матеріально відповідальній особі.

10. Відбиття результату інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Отже, інвентаризація цінностей — складний бухгалтерський процес.

Методика проведення інвентаризації грошових засобів та інших цінностей, які зберігаються в касі, містить такі елементи:

1. Визначення об’єкта інвентаризації.

2. Утворення інвентаризаційної комісії.

3. Інструктаж інвентаризаційної комісії.

4. Перевірка фактичної наявності грошей та складання інвентаризаційного опису (чи акта).

5. Визначення загального результату.

6. Складання загального висновку.

7. Передача актів інвентаризації до бухгалтерії.

8. Визначення кінцевого (остаточного) результату.

9. Відбиття результату інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Методика проведення інвентаризації розрахункових відносин містить такі елементи:

1. Визначення об’єкта інвентаризації.

2. Утворення інвентаризаційної комісії.

3. Інструктаж інвентаризаційної комісії.

4. Висилання контрагентові конкретного витягу з особистих рахунків.

5. Одержання підтвердження контокорентного витягу або підтвердження.

6. Вирішення спірних питань.

7. Складання інвентаризаційного опису (акта інвентаризації).

8. Передача актів інвентаризації до бухгалтерії.

9. Визначення кінцевого результату інвентаризації.

10. Відбиття результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Розглянемо окремі найважливіші елементи методики проведення інвентаризації матеріальних цінностей з погляду загальної теорії бухгалтерського обліку.

На кожному підприємстві (господарстві) для проведення інвентаризації створюється центральна інвентаризаційна комісія в такому складі: голови (заступник керівника підприємства) і членів комісії (головний бухгалтер, представник громадської організації та інші працівники апарату). Ця комісія відповідає за своєчасну і якісну інвентаризацію. На місцях зберігання товарно-матеріальних цінностей за потребою створюються робочі інвентаризаційні комісії, які під керівництвом центральної комісії зобов’язані у присутності матеріально відповідальної особи виявити і підрахувати в натурі (зважуванням або обмірюванням) фактичну наявність всіх цінностей. Результати інвентаризації записують до інвентаризаційного опису встановленої форми.

Перед початком інвентаризації від матеріально відповідальної особи беруть розписку в тому, що всі документи на оприбуткування і витрачання цінностей здано до бухгалтерії і ніяких неоприбуткованих чи несписаних цінностей у неї немає.

Якщо серед цінностей, які інвентаризуються, є предмети, що не належать підприємству, а тимчасово зберігаються в ньому, їх також слід проінвентаризувати і внести до інвентаризаційного опису, а в примітці зазначити, що вони не належать господарству. На виявлені при інвентаризації зіпсовані чи непридатні матеріальні цінності складають акт, в якому зазначають ступінь непридатності, а також причини й осіб, з вини яких були зіпсовані цінності.

Інвентаризаційні описи підписує робоча інвентаризаційна комісія і матеріально відповідальна особа, яка до підпису має зазначити, що матеріальні цінності, перелічені в цій відомості, прийняті на відповідальне зберігання і жодних претензій до інвентаризаційної комісії у неї немає. Підписані інвентаризаційні описи здають для перевірки до бухгалтерії, потім їх розглядає і затверджує центральна інвентаризаційна комісія, а після цього їх повертають до бухгалтерії.



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування