Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми

А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності

Управління господарством, як уже зазначалося, потребує періодичного узагальнення і подання господарства за вимогами принципу двоїстості (подвійності). Цей захід називають балансовим. Здійснюється він у формі бухгалтерської звітності.

Насамперед постає запитання: для чого підприємствам потрібно складати та подавати звітність? Одна з причин полягає в тому, що підготовка та ведення поточного обліку, поточної обліково-бухгалтерської інформації сама по собі хоча й може відігравати важливу роль в ефективному веденні справ підприємства, але є недостатньою. Iнша причина зумовлена спрямуванням розвитку сучасного бізнесу та ускладненням суспільно-економічних відносин. Адже сучасні фірми — структури вельми складні. Більшою частиною це підприємства, які діють протягом досить тривалого часу і діятимуть далі в осяжному майбутньому. Вони рідко мають одного власника (деякі дуже великі підприємства належать мільйонам акціонерів). Часто власники підприємства не беруть участі в оперативному управлінні підприємством, тобто бізнесом, а призначають менеджерів, які діють від їхнього імені. Саме тому бажано, щоб підприємства подавали звітність, яка показує, наскільки успішна їхня діяльність. Крім того, підприємства платять різні податки (акциз, додана вартість тощо), мають різні суспільні зобов’язання: страхування працюючих, внески на розвиток місцевих доріг та ще багато інших. Їх визначити неможливо без балансу облікового періоду і спеціальних доказів.

Основна мета складання та подання бухгалтерської звітності — визначити реальні результати діяльності та передати економічні показники та інформацію про ресурси і їх джерела, а також результати діяльності облікового об’єкта, що буде корисно для тих, хто має обґрунтовані права на одержання (здобуття) такої інформації.

Інакше кажучи, підприємство повинне, тобто зобов’язане надавати інформацію про свій стан, оскільки існують різні групи людей, які зацікавлені в його діяльності та мають бути відповідно поінформовані. Для уточнення потрібно докладніше розглянути групи людей, яким може знадобитися інформація про підприємство. Крім того, слід також знати, яка саме інформація становить інтерес для членів кожної групи.

Бухгалтерська звітність — це система показників, що характеризують економічно-правовий стан підприємства (активи та пасиви) на певні дати (як правило, на початок та кінець календарного циклу) та за минулий рік, квартал, місяць та результати діяльності. Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Бухгалтерська звітність складається за вимогою користувачів. Користувачів бухгалтерської звітності багато. Це засновники, учасники, керівники, банки, інвестори, кредитори, державні регулюючі органи, податкова адміністрації, міністерство статистики тощо.

Показники бухгалтерської звітності не є одинаковими для різних користувачів. Тому бухгалтерська звітність поділяється на внутрішню та зовнішню.

Внутрішня звітність регламентується самим керівництвом підприємства (засновниками або керівниками, які уповноважені засновниками).

Зовнішня звітність є стандартизованою та визначається законодавчо, або підзаконними актами, інструкціями (фінансова, податкова тощо). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування